38. ročník HLK

 

38. ROČNÍK HÁDANKÁŘSKÉ LIGY KROUŽKŮ (HLK) 2013/14

38. ročníku Hádankářské ligy kroužků se účastnilo pět kroužků. Řešitelská část proběhla stejně jako v předešlém ročníku pouze v jednom kole. Autorské hodnocení provedla porota ve složení Dušan Karkuš, Jaroslav Kolín, Alena Kolínová a František Vokatý. Celkové pořadí v HLK se stanoví součtem pořadí za řešitelskou a autorskou část, v případě shodného součtu rozhoduje lepší umístění v autorské části.

Pořadí kroužků:

1. Kabrňáci součet pořadí 3 (autorská část 1 + řešitelská část 2); 2. Staré hnízdo 5 (4 + 1); 3. Hanáci 6 (3 + 3); 4. Podskaláci 7 (2 + 5); 5. Ostraváci 9 (5 + 4).

Autoři nejlepších hádanek:

1. Petr Vejchoda 44/87 - 5 kvalifikačních bodů + 1. místo; 2.-3. Vladimír Jemelík a Jaromír Kvíčala 42/84 - 4; 4. Karel Zuska 42/83 - 3; 5.-7. Jaroslav Kodym a 2x Bohdan Kousal 41/82 - 1 a další.

Blahopřejeme úspěšným kroužkům i jednotlivcům.

Ladislav Majer