Křížovky

 

Křižování slov je sice známé již od starověku, ale historie křížovky začíná prakticky až rokem 1899, kdy Mlada Antošová publikovala ve Sborníku hádanek Zlaté Prahy první doloženou křížovku. Počátek 20. století zaznamenal velký zájem o hádanky a křížovky, což se projevilo vznikem hádankářských a křížovkářských kroužků. Masového rozšíření u nás se křížovka dočkala až ve 20. letech. Kroužky mezi sebou soutěžily, pořádaly se různé přebory, později i soutěže korespondenční. Tento stav trvá dodnes. V roce 1968 byl založen Svaz českých hádankářů a křížovkářů, který od 17. února 2017 nese název Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. Křížovka od svého vzniku prošla významným vývojem. V českém prostředí byla propracována teorie křížovek, jaká ve světě nemá obdoby. Nejvýznamnějším dokumentem jsou Směrnice pro tvorbu křížovek, existují také Kritéria kvality křížovek a řada dalších dokumentů, zpracovávajících problematiku pramenů, opsaných chyb, římských čísel atd. Svaz českých hádankářů a křížovkářů myslí jak na začátečníky a běžné řešitele křížovek, tak na řešitele nejnáročnější. Pro nejširší veřejnost zveřejnil například návody jak řešit křížovky či jak tvořit křížovky. Oblíbené jsou i Pomůcky pro křížovkáře, Každý si může vybrat z pestré nabídky autorských a řešitelských soutěží. Pro potřebu organizátorů a autorů existuje Seznam konzultantů soutěžních křížovek. Správné hodnocení účastníků těchto soutěží zajišťuje propracovaná Metodika porotování a Zásady hodnocení správnosti křížovek.

Zatímco v zahraničí (s výjimkou Slovenska) se spokojují s publikováním omezeného počtu různých typů křížovek, podle české klasifikace křížovek existuje na dvě stovky různých druhů a forem křížovek a křížovkářských odrůd, což je světově unikátní databáze. Velká část těchto křížovek jsou českými vynálezy.

Křížovka je fenoménem s dlouhou historií a tradicí. O Češích a Slovácích se říká, že jsou to národy křížovkářů – a je to pravda. Křížovka je nejen zábavou, ale i zdrojem poučení, duševním sportem a uměním. A konec konců, je významným prvkem duševní hygieny.