Vícesměrky (osmisměrky)

 

V 70. letech se vedle křížovek a hádanek začaly objevovat luštitelské úlohy s vyškrtáváním slov ze sestavy písmen. Původně to bylo jen v osmi různých směrech. Jejich obliba velmi rychle rostla, objevily se speciální časopisy pouze s osmisměrkami. Autoři brzy začali vymýšlet různé druhy úloh lišící se zejména typem vyškrtávání výrazů, počtem směrů a způsobem umístění tajenek. V roce 1996 Svaz českých hádankářů sestavil a vydal Směrnice pro tvorbu vícesměrek. Obsahují definice všech součástí vícesměrek a jejich podrobné členění podle charakteru legendy, povahy použitých znaků, způsobu umístění tajenky, počtu směrů vyškrtávání či způsobu spojování vyškrtávaných znaků.