Jak se stát členem?

Na této stránce se formou otázek a odpovědí dočtete, jak se stát členem Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. (dále jen Svazu), jaké jsou výhody tohoto členství a kdy členství ve Svazu končí.

 

Jak se stát členem SČHAK?

Zájemce o členství ve Svazu může své přání sdělit buď mailem matrikářce Svazu Ing. Stanislavě Teichmanové na adresu steichmanova@seznam.cz, nebo dopisem na adresu sídla Svazu Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10 - Strašnice, nebo telefonicky zavoláním do redakce časopisu Křížovka a hádanka na telefon č. 222 960 360. Ve všech případech mu bude sděleno číslo svazového účtu 2500341054/2010 na zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč. Zároveň s tím je žadatel požádán o sdělení svého data narození a kontaktní adresy. Po zaplacení členského příspěvku je zájemci přiděleno členské číslo a tímto okamžikem se stává členem Svazu. Následně mu je vyhotovena členská legitimace, která je mu s odznakem Svazu, posledním členským zpravodajem a posledním výročním tiskem zaslána. V případě zájmu jsou mu zaslány i starší výroční tisky, pokud již nejsou rozebrány. Za výroční tisky vydané svazem do roku 2010 včetně zaplatí nový člen pouze poštovné a balné (momentálně činí 50 Kč), za svazové publikace vydané svazem od roku 2011 zaplatí zvýhodněnou cenu 50 Kč za kus plus poštovné a balné.

Především však je členství ve Svazu určeno k organizovanému, smysluplnému vyplnění volného času, zábavě i poučení a k získání nových dovedností při luštění hádanek a křížovek. Získejte pro tuto ušlechtilou zábavu i mladší generace ve svém okolí! Členský příspěvek je jen 200 Kč za kalendářní rok.

 

Jaké jsou výhody členství ve Svazu?

- Členové Svazu mají právo hlasovat a rozhodovat na valné hromadě o záležitostech Svazu, volit orgány Svazu a mohou uplatňovat své připomínky u orgánů Svazu.

- Členové mají právo se zúčastňovat svazových soutěží za výhodnějších podmínek než nečlenové (např. neplatí startovné nebo platí nižší startovné než nečlenové), být hodnoceni v seriálech Grand Prix, získávat kvalifikační body a výkonnostní třídy.

- Členové mají možnost (po splnění příslušných náležitostí) pracovat v orgánech Svazu.

- Členové získávají zdarma výroční tisky a členské zpravodaje.

- Členové mohou být navrhováni na svazová vyznamenání a získávat je.

- Členové budou mít v brzké době zdarma přístup (po přidělení přístupového hesla) k pomůckám a databázím umístěným na svazových webových stránkách.

- Členové mají řadu dalších výhod, jejichž charakter přesahuje možnosti tohoto stručného výčtu a jež se projevují případ od případu (bezplatný poradenský servis, možnost bezplatné nabídky a poptávky hádankářských a křížovkářských materiálů a pomůcek na webových stránkách Svazu, podpora při pořádání přeborů apod.).

 

Kdy končí členství ve Svazu?

Členovi Svazu je ukončeno členství v případě, kdy písemně oznámí matrikářce Svazu, že už nemá zájem být členem Svazu, nebo poté, co nezaplatí tři roky po sobě členské příspěvky. V obou případech je vyřazen z aktivní členské evidence, ale v historické evidenci je ponechán pro případ, že by měl zájem do Svazu někdy v budoucnu opětovně vstoupit.

Od roku 2014 obdrželi členové ročně po třech publikacích:

Tisky 2023

Foto 2022

Foto 2021

Foto 2020

Foto 2019

Foto 2018

Foto 2017