Přebory

 

Český svaz hádankářů a křížovkářů (ČSHAK) organizuje pro své členy přebory v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku. Přeborů se může zúčastnit každý zájemce, tedy i nečlen Svazu. Přebory se konají o víkendech na různých místech České republiky, převážně je pořádají hádankářské kroužky a kluby v rámci ČSHAK, někdy i jednotliví členové ČSHAK. Soutěžící mají na přeborech podle vyhlášených soutěží za úkol vyřešit v určitém čase křížovky či hádanky, logické úlohy nebo sudoku.

 

Zkušení hádankáři a křížovkáři soutěží v hlavním přeboru, začátečníci a méně zkušení řešitelé si mohou zvolit vedlejší přebor nebo jsou v rámci hlavního přeboru hodnoceni zvlášť. Na každý rok se sestavuje Kalendář přeborů, ze kterého si řešitel může vybrat dle libosti. Organizátoři, autoři, konzultanti a další osoby zodpovědné za přípravu a průběh toho kterého přeboru jsou uvedeni na stránce Personální zajištění přeborů. Pro potřebu organizátorů a autorů uvádíme Seznam konzultantů soutěžních křížovek, hádanek a logických úloh. Hostům našich stránek připomíná blížící se přebory kalendář na hlavní stránce nebo aktuality. Pozvánky na přebory jsou také zveřejňovány v časopise Křížovka a hádanka, který vydává vydavatelství a nakladatelství Novum (novum-kah@volny.cz).

 

Přebory v našem druhu duševního sportu mají svá pravidla jako každá jiná sportovní soutěž. Řídí se Přeborovým řádem. I v našich soutěžích může dojít k situaci, kdy soutěžící bude mít námitky k hodnocení svého výkonu či k průběhu soutěže, pak může postupovat dle Protestního řádu. Nejlepší řešitelé za svůj výkon získávají věcné ceny (první tři v hlavních soutěžích obdrží medaile), dále úspěšní soutěžící získávají kvalifikační body, body v rámci soutěží Grand Prix a výkonnostní třídy. Vrcholovými soutěžemi jednotlivců i kroužků jsou Mistrovství České republiky v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku.

 

Výsledky přeborů a zprávy z jednotlivých přeborů jsou zaznamenávány a archivovány. Jsou publikovány v časopise Křížovka a hádanka (KaH) a na webových stránkách ČSHAK. U řady soutěží se vedou historické tabulky a žebříčky.