Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

PRAMENY MLSK 2020

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ):

PČP; SSJČ (1971); MČSE; UNI 10; DID 8; ČSVaS; SČSaA (2007); NEOLOG 1; NEOLOG 2; ASCS; SCS-R (1971); SCS-ED (1996); CJC 1-3; KNAP 2 (2015); ZKR-ED.

 

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD):

ČJA; SNČ (2009); HUB; MACH (1971); ČSBS; ETK; Sokol; MEA; MEF; MEOH; MEŠ; MELH; MET; Jordan; SAK; ESGV; EPM; SZv; ČNŽ; MEH; Matzner; MSJM; RYS 3; VLS (2009); NCS; PCS; BOT; LČL; KS-ZEM; SLO-ČR; SSJ; VSCS.

 

1.3 z ostatních pramenů (PO):

B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Malý Ottův slovník naučný (J. Otto 1905-6); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); J. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016); S. Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina 2007); P. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Volvox Globator 2016); Holub: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí (Aleš Čeněk 2003); K. Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen (Datel 2000); Slovník řeckých spisovatelů (LEDA 2006); Slovník spisovatelů - Španělsko, Portugalsko (Odeon 1968).

 

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC):

Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1993); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1–4 (Academia 1991); Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955).

 

2. Prameny v elektronické podobě

PSJČ a kartotéka NLA na https://bara.ujc.cas.cz/psjc/

Filmová databáze online na https://www.fdb.cz/

Vícejazyčný překladový slovník na http://www.slovnik.cz

Seznam planetek na http://planety.astro.cz/planetky/

Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz

Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home

 

Na použití jiných pramenů bude upozorněno nebo budou výrazy z méně obvyklých pramenů uvedeny v pomůcce. Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete na tomto webu v dokumentu Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (2019).