Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

Vážení a milí přátelé,

v  2. kole pokračujeme filmem z roku 2003. Křížovka je podle našeho názoru luštitelsky opět velmi vstřícná. Navíc máte k dispozici podstatnou část obrysu, který vám jistě již prozradil o který film jde. A ani tentokrát v křížovce není žádný chyták. Věříme tedy, že si příjemně zařešíte.

Velmi se těšíme na vaši účast a přejeme vám hodně zdaru při luštění.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

Řešení druhého kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 20. května 2020 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Animované FILMY
2. KOLO

nesouměrně figurální křížovkový celek

složený z devíti nesouměrných střídavých polomozaikovek

a šesti nesouměrných střídavých mozaikovek

VODOROVNĚ: A. Černý ženský pás. – B. Akumulace zvětraliny na úpatí svahů; sudokopytník. – C. Prostitutka; středisko mayské říše. – D. Židle; podívat se; něco existujícího. – E. Menší těleso (slovensky); stará jednotka hmotnosti v Belgii; židovská; druh koláče. – F. Laboratorní přístroj; náramek (podle Pittnerové); domácké ženské jméno; jedna z postav z osmi nesmrtelných; jméno psa; babrat. – G. Přípravek pro postřik ovocných stromů (dle kartotéky NLA); 28. díl tajenky; poslat skrz něco; jistá škola; anglická zkratka Mezinárodního sdružení pro kongresy a konference; vystrojená dívka; místo, kam se klade noha; ošatky. – H. Rod motýlů; 30. díl tajenky; zkratka pro Toyotu Yaris Verso; velký podnik; zabrat pluhem; český legionářský spisovatel; pobídka tahounů k chodu. – I. Římský pozdrav; tisíc korun; raději; sídlo v Rakousku; pastvina; mezinárodní kód letiště v Missouri; plži; 19. díl tajenky; oslovovati určitým způsobem. – J. 11. díl tajenky; předením odvinout; doušek; domácké ženské jméno; nemotorný člověk; Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego (zkratka); biblická postava; poličky; iniciály vlastního jména rumunského básníka, překladatele francouzské poezie; domácké mužské jméno; velesekáč; etiopské sídlo. – K. Kněží; zkratka státu v Asii; slovenský literárněkritický měsíčník; 15. díl tajenky; produkce; citoslovce vyjadřující nezájem; dřívější název obce v okrese Dunajská Streda; naříkat; esperantsky „divočák“; zralá vaječná buňka; domácké ženské jméno; prosit; sbírky právních ustanovení, jimiž se řídili němečtí kupci v Novgorodu. – L. 18. díl tajenky; 17. díl tajenky; 4. díl tajenky; omeziti; britská hudební skupina; hudební nástroje; průvan; chléb; citoslovce vyjadřující hnus; domácké mužské jméno; francouzské sídlo; Honsovo dílo. – M. Obec na Chomutovsku; herečka narozená v Dominikánské republice; stará ruská jednotka hmotnosti; školní předmět; 5. díl tajenky; 4. díl hesla; část kola; 8. díl tajenky; vyhubovat jistému řemeslníkovi + 6. díl tajenky; poplachy; cizokrajný pták; trička. – N. Herečka účnkující ve filmu Elokuu; akatolík; nadzemní část bramboru; místnost v elektrárně; 12. díl tajenky; tam; delikty příbuzné; mužské jméno severského původu; zahrnovat do počtu; indické platidlo. – O. Netyčiti se; rostlina; osová; plamen; polynéské božstvo. – P. 3. díl hesla; rozestříti; den v týdnu. – Q. 7. a 24. díl tajenky; difuzní hliníkování.

SVISLE: 1. Slovenské sídlo. – 2. S pokorou (slovensky). – 3. Sklep; týkající se zabrání cizího území. – 4. Hudební skladba; jeden z animátorů filmu Mowgli. – 5. Rychle; jihoamerický indiánský kmen. – 6. Citoslovce domácího zvířete; plemeno psů; utajené místo; francouzský varhaník. – 7. Italsky „tvrdit“. – 8. Patřící nadřízenému; barvou potřísněná Rozára; tovární sál; skupina jazykově příbuzných kmenů v Asii. – 9. Výzvová částice; hora na Krétě; choroba; Lomova šifra; ukazovací zájmeno; citoslovce; jemnozrnná usazenina. – 10. Německy „ódy“; otepi (slámy); omezující činnost monopolních sdružení podniků; západoafrický bůh; citoslovce údivu. – 11. Překážka (podle Jirečka); elektricky nabitá částice; citoslovce radosti; italská řeka; 10. díl tajenky; vlastní samici jelena. – 12. Jméno psa; 9. díl tajenky; navanouti; značka mincovny Pau. – 13. Sumerský panovník; maďarský literát; vykrojování. – 14. Dívka; 3. díl tajenky; kukačka; zkratka textilních vláken; sídlo v Indonésii. – 15. Naše řeka; dobrovolná smrt (v hnutí albigenských); 13. díl tajenky; poloparazitická rostlina; časopis pro ženy. – 16. Poslední den v měsíci; pranice; český duchovní 10. století; cévnatá rostlina; zůstat; část tkalcovského brda (staročesky); povel pro koňský potah.17. Značka tritia; primát; dělnice ve slévárně (dle kartotéky NLA); cizokrajný strom; 2. díl tajenky; naše folková skupina; v módě; náležející muži jistého jména. 18. Ruské sídlo; rychlost (dle kartotéky NLA); nebláznit; 20. díl tajenky; 1. díl tajenky. 19. Léčebné uzavření tělních dutin; rod dvoukřídlého hmyzu; týkající se zdravotního zařízení; 14. díl tajenky. – 20. 21. díl tajenky; 29. díl tajenky. – 21. Kapradí; zmatek + 25. díl tajenky; 27. díl tajenky; africký ostrov; jsoucí bez lesku. – 22. Schválně; lokomotivy; štírek; rod plžů; peněženka. – 23. 1. díl hesla; stará italská jednotka hmotnosti; druh letadla; 2. díl hesla; 16. díl tajenky. – 24. Rozpočitadlo; čínský císař; plout (podle Kotta); špatné boty. – 25. Zpropadení; 26. díl tajenky; zavládnouti; 23. díl tajenky. – 26. 22. díl tajenky. 27. Nerost. – 28. Cizokrajná rostlina.

 

Změny v pramenech:

Bod 1.2. seznam doporučených pramenů nebyly mimo jiné použity tyto „sportovní“ prameny MEA, MEF, MELH, MEOH, MEŠ, MET. 

 

Bod 1.3. ostatní prameny – nebyl použit Slovník řeckých spisovatelů, místo něj si pro toto kolo doplňte Čálek, K: Slovník zkratek, Agrofin 2009 (ZKR-Č).

 

Bod 1.4 ostatní cizojazyčné prameny – nebyl použit Velký Španělsko český slovník 1-2, v tomto kole si doplňte Widimský, F.: Německo-český a česko-německý slovník, Praha, SPN 1970 (doložení množného čísla).

 

Bod 2. prameny v elektronické podoběnebyl použit pramen Planetky, naopak si doplňe prosím Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com/ a Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/

 

 

Zpráva o 2. kolE

Velice děkuji za vaši trpělivost i pevnou vůli poprat se s Marlinem a Nemem. Poněkud jsem neodhadl obtížnost křížovky (že by i ke mně dorazil prevít koronavirus?), což jste mi potvrdili při zasílání řešení. Děkuji Pašákům a především Hutníčku, že to nevzdali a řešení zaslali. A taky jste velmi taktně nepřipomínkovali naprosto zbytečnou rozdělovací linku v oku Nema. Vznikla nedopatřením při opravě výrazů na poslechní chvíli, jak jinak. I za to díky.

Celkem dorazilo 22 řešení, tedy stejně jako v prvním kole. Některé chyby vznikly nenalezením výrazů, některé z nepozornosti (OHV a další). Bez ztrátových bodů řešilo tentokrát 9 kroužků a stejný počet je v čele tabulky. Největší ztráty přinesli císař Mu a  panovník Ag. Některé odlišnosti v obrysu byly tolerovány.

 

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Samotář, Torysek, Valaši; 1: Kokos, Staré hnízdo, Šíravan; 2: Hradečti votroci, Ječmínek, Šohaji; 3: Macejko, Rychtáři, Tatranec, Žilinci; 6: Hanáci; 19: Pašáci; 66: Hutníček.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Samotář, Torysek, Valaši; 2: Hradečti votroci, Ječmínek, Kokos, Šíravan, Šohaji; 3: Macejko, Rychtáři; 4: Tatranec, Žilinci; 6: Staré hnízdo; 9: Hanáci; 21: Pašáci; 67: Hutníček.      

Přehled chyb:
Kokos: 22/5 BARTKA místo BORTKA (SNČ)
Staré hnízdo: 24/2 LU místo MU (Jordan, heslo Si-Wang-Mu) x F/5 MUPO (kartotéka NLA)
Šíravan: 13/1 APO místo AG (UNI10, heslo Agga) x J/3 GLK (ČJA 2/442)
Hradečtí votroci: 21/2 KOLO…. místo KOLOMUTA (SSJČ)
Ječmínek: 13/1 viz výše; 24/2 LI místo MU, viz výše
Šohaji: 24/2 LI místo MU, viz výše; 21/1 PERAČKA místo PÉRAČKA (RYS 3) x C/1 BLINÉRA (SNČ)
Macejko: 24/2 TI místo MU, viz výše); 13/1 APO místo AG, viz výše; 10/5 U místo Ú (SSJČ) x P/3 ÚTERÝ (SSJČ)
Rychtáři: 13/1 APO místo AG, viz výše; 24/2 LI místo MU, viz výše; 27/1 KALKALINIT místo kallainit (CJC 2/88) x C/2 TILA (MČSE 4/147, mapka)
Tatranec: 24/2 LU místo MU, viz výše; 2/1 POKARNE místo POKORNE (SSJ); 3/1 PIVTICE místo PIVNICE (SSJČ) x M/1 RADATICE místo RADONICE (SLO-ČR)
Žilinci: 13/1 APO místo AG, viz výše; 24/2 LU místo MU, viz výše; 27/1 KALKALINIT místo KALLAINIT, viz výše
Hanáci: 16/3 RATLA místo RADLA (Malý Otto); 17/4 ŠIPA místo ČIPA (Kočí) x I/3 RAI (ČJA 5/554); 21/5 INABATU místo TUMBATU (SZv, savci 3/41) x J/9 INT (MČSE 1, heslo Arghezi) x K/10 OVIUM (ASCS); 22/1 POJUST místo NAJUST (SČSaA); 24/3 TĚNIT místo TĚNIŤ (Česko-německý slovník F.Š. Kotta na internetu) x K/12 BOŽIŤ (Karmířův Slovník valašského nářečí na internetu)
Pašáci a Hutníček – více chyb, viz řešení

Marian Mikuš

 

MLSK2020-2.kolo-řešení

 

 

MLSK2020-2.kolo-obrazec