Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

Vítáme Vás ve 3. kole letošního ročníku MLSKu. Předkládaná křížovka opět neobsahuje žádné chytáky a je, soudíme, tentokrát dobře řešitelná. Abychom ji troch ztížili, užili jsme někde vzdálenější  obepisy výrazů.

Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení třetího kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 15. července 2020 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Vpisovaný výraz ve směru zprava 50/3 by vám mohl činit při ověřování jisté potíže, proto upřesňuji pramen - čerpali jsme z hesla v MČSE 1. Je to s velmi vysokou pravděpodobností hraničící až s jistotou opsaná chyba, byť výraz není v seznamu opsaných chyb. Bohužel stalo se. Proto vám tuto informaci s jednoznačně uvedeným pramenem zasílám. A samozřejmě se velmi omlouvám za případné potíže.

 

 

Animované FILMY
3. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze tří souměrných střídavých polomozaikovek, osmi nesouměrných střídavých polomozaikovek, jedné nesouměrné střídavé mozaikovky a tří souměrných shlukových mozaikovek

4. díl 1. tajenky (11) je skrytý.

ŠIKMO Zleva vpravo dolů: 1. 3. díl 2. tajenky. – 2. Značka jednotky energie. – 3. Sloučenina ze dvou molekul téže látky; platidlo ve starém Římě. – 4. Čeníšek; španělsky „čepec“; strunný hudební nástroj. – 5. Hodně; kód letiště Ouesso; oznámení;  Veličenstvo. – 6. Kanaánský bůh; zesílené čelo zdi jako pilastr; drobná zbraň; 3. díl 1. tajenky. – 7. Římská číslice; iniciály spoluzakladatele Mladé gardy v Krasnodonu; bájné město v Thrákii; domácké mužské jméno. – 8. Lež; slovensky „hrdlička“; francouzský vynálezce; mládě domácího zvířete. – 9. Zatažená obloha; domácké ženské jméno; slovensky „duhovková“; druh viru bez bičíku; malá komůrka. – 10. Evropan; jugoslávské víno; sled jednotlivých osob; jakýsi (kartotéka NLA); náčiní na praní. – 11. Iniciály sovětského hudebního vědce s pseudonymem Igor Glebov; rudná žíla; italský básník; vlévat se; iniciály Boëthia; 12. díl 3. tajenky. – 12. Značka mylně objeveného chemického prvku; součást globálního programu UNESCO; 15. díl 3. tajenky; spolutvůrce filmu La fugue de Suzanne; značka fotografického přístroje. – 13. Citoslovce ošklivosti; čínský šachista; kód letiště Samburu; části těla; páčidlo. – 14. Zkratka souhvězdí Malého lva; přístroj k měření hladiny cukru v krvi; součást provincie Cádiz. – 15. Jezdecká překážka; sovětský vítěz Mezinárodního maratonu míru; obyvatel  města v Rakousku; chvátat. – 16. Značka chemického prvku; domácké ženské jméno; západoafrický ochranný bůh; pozdní  jaro; česká filmová režisérka; americké jezero. – 17. Zkratka belgické normalizační instituce; jméno souhlásky; 17. díl 3. tajenky; savci; zkratka superoxiddismutázy; roubení; německý spiovatel. – 18. Citoslovce hlasu ptáků; předložka; udavačka; japonský ostrov; značka elektrického výkonu; smutek; tvrdnouti na povrchu; řezbářský nástroj. – 19. Nula; 9. díl 3. tajenky; osobní zájmeno; germánský bůh války; město na ostrově Wight; střelecká disciplína. – 20. Zpívaná slabika; krach; 1. díl 1. tajenky; norská řeka; tyč k řízení vozu; ústrojí. – 21. Odstranit plevel; zazníti; bývalý přítel; cizí savec; ou; Zvláštní mezinárodní výbor pro studium rušení rádiového příjmu (francouzská zkratka). – 22. Maďarská rocková skupina; 3. díl 3. tajenky; odrůda brambor. – 23. Ženské jméno; francouzský herec; thajské platidlo. – 24. Bývalý hráč hokejové Opavy; tuk ze semen cizího stromu; 11. díl 3. tajenky. – 25. Předislámská arabská bohyně. – 26. Somálský politik. – 27. 8. díl 3. tajenky; papuánský jazyk. – 28. Esperantsky „štelář“. – 29. Centrum kultu irského boha; německý novelista; ulity mořského plže, užívané jako platidlo. – 30. Uřknutí; roucho; chlad. – 31. Africký kmen. – 32. 7. díl 3. tajenky.

ŠIKMO Zprava vlevo dolů: 32. Bodnout někoho nožem. – 33. Ozdobná spona; 21. díl 3. tajenky. – 34. Kočičí ocas; rostlina používaná k výrobě lan; hebrejská mince; létající; nebublati; předložka. – 35. Pruh neobdělané půdy mezi pozemky; český houslista a skladatel; lidové označení pro athénské stříbrné mince; Ronsardovo dílo; 14. díl 3. tajenky; 4. díl 2. tajenky. – 36. Druh sardinky; chrám v Arménii; který; afgánská jednotka hmotnosti; anglicky „usilovat“; Alík. – 37. Týkající se zvláštního druhu zpěvní deklamace; jeden i druhý; 1. díl 2. tajenky; atmosféra technická (zkratka); vyjímati (z cizí moci); vozidlo; domácky Oldřiška; alkohol; 2. díl 1. tajenky. – 38. Pravidlo; nashromáždit; nezávislost fyzikálních vlastností některých látek na směru, ve kterém jsou měřeny; název písmene řecké abecedy; linka; volání na kachny; 2. díl 2. tajenky. – 39. 20. díl 3. tajenky; město v Kazachstánu; biskup umučený za Diocletiana; 19. díl 3. tajenky; jídlo připravované v restauracích; bouchoř. – 40. Planetka; druh rtuťového usměrňovače; 16. díl 3. tajenky; celoštítník. – 41. Austronéská jazyková skupina; horní část stébla; karetní hra; sportovní loď; tuk na ošetřování kůže. – 42. Spolu; Nerudovo dílo; kvůli; hanění; pozdrav; lovný pták. – 43. Síťka; 2. díl 3. tajenky; nizozemsky „ideální“. – 44. Obtížný horolezecký výstup; italský spisovatel a překladatel; indonéské platidlo; 10. díl 3. tajenky. – 45. 4. díl 3. tajenky; zkratka integrované modulové paměti (výpočetní technika); pálenka z plodů dřínu; rostlina. – 46. Švýcarský politik; konvenční (anglická zkratka); platidlo v Macau; 1. díl 3. tajenky; město v Čechách. – 47. Výtržnost; sídlo v Kazachstánu; pochlebník; 18. díl 3. tajenky. – 48. Tělocvičné prvky; citoslovce volání letících jeřábů; staročeské osobní jméno; slovenská předložka; ženské jméno; herečka účinkující ve filmu Santa Claus; kus ledu. – 49. 5. díl 3. tajenky; šifra českého lékaře, přírodovědce a pedagoga; anglicky „prudce“; domácké mužské jméno; světadíl (slovensky); italská jednotka plošného obsahu. – 50. Španělsky „sešlý stařeček“; část Ivančic; australský jazyk; mistr světa v zápase (1982). – 51. Pás; 13. díl 3. tajenky. – 52. Britský filmový režisér; neúrodná nížina v Libyi; sídlo v Lotyšsku. – 53. Historický název kávy; citoslovce podivení. – 54. Držadla (šavlí); citoslovce nezájmu. – 55. Dolnoněmecký výraz pro napínačku plachty; 6. díl 3. tajenky. – 56. Nevěsta (v židovském prostředí).  

Pomůcka: Straněj.

 

Změny v pramenech:

Bod 1.1. seznam základních pramenů nebyl použit Rejmanův SCS, místo něj si doplňte Klimeš, L.: Slovník cizích slov, SPN, Praha 2005.  

 

Bod 1.3. ostatní prameny – nebyl použit Slovník řeckých spisovatelů, místo něj si i pro toto kolo doplňte Čálek, K: Slovník zkratek, Agrofin 2009 (ZKR-Č).

Bod 1.4 ostatní cizojazyčné prameny – nebyl použit Latinsko-český slovník, v tomto kole si doplňte Nizozemsko-český slovník (Leda 1997).

Bod 2. prameny v elektronické podobě – pro toto kolo si doplňte Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com/, nebudete potřebovat Seznam planetek.

Pro zdvojené doložení výrazu uvedeného v pomůcce byl použit pramen Elektronický slovník staré češtiny na https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx (zvolte i záložku Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody), nebudete potřebovat také Kazmířův Slovník valašského nářečí.  

 

Zpráva o 3. kole

Milí přátelé,

celkem dorazilo 21 řešení, omluvili se Pašáci, Hutníček to nevzdává a poslal alespoň část. Bez ztrátových bodů řešilo tentokrát 9 kroužků, v čele tabulky je před závěrečnými koly rovný půltucet. Největší ztráty přinesla zkratka NATIS a podkrkonošská VALHA. Bohužel i tentokrát se objevily „překlepy“ z nepozornosti. Dva kroužky zaslaly alternativní řešení 23/2 Milo místo Lalo (oba fdb) x 40/1 Atami místo Atala (obě CJC 1), samozřejmě bylo uznáno. A jako vždy, některé odlišnosti v obrysu byly tolerovány.

 

Výsledky 3. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečti votroci, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Permoníci, Staré hnízdo, Torysek, Valaši; 1: Hanáci, Ječmínek, Lázeňáci, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan; 3: Tatranec; 9: Žilinci; 18: Kokos; 24: Šohaji; 99: Hutníček; 100: Pašáci.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci, Torysek, Valaši; 1: Lázeňáci, Pašeráci, Samotář; 2: Hradečti votroci; 3: Ječmínek, Macejko, Šíravan; 4: Rychtáři; 6: Staré hnízdo; 7: Tatranec, 10: Hanáci; 13: Žilinci; 20: Kokos; 26: Šohaji; 121: Pašáci; 166: Hutníček.      

Přehled chyb:
Hanáci: 12/2 LITIS místo NATIS (MČSE 2/583, heslo Generální informační program) x 38/6 LILILI místo LILI NA (ČSVAS 1/250, h. 942.6)
Ječmínek: jako Hanáci
Lázeňáci: jako Hanáci
Pašeráci: jako Hanáci
Rychtáři: 13/4 KORIUM A AKRV místo KORIUM A AKRA  (akra – např. UNI 10) x 49/2 V místo A (LČL, heslo Amerling Karel)
Samotář: jako Hanáci
Šíravan: 19/6 SEEET místo SKEET (např. UNI 10, heslo sportovní střelba)
Tatranec: jako Hanáci; 10/5 VALCHA místo VALHA (Slovník podkrkonošského nářečí) x 55/1 CHALSE místo HALSE (Kočí); políčko 20 x 42 porušen systém střídání
Ostatní kroužky – více chyb, viz řešení.

 

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

MLSK2020-3.kolo-řešení

MLSK2020-3.kolo-obrys, políčka