Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

 

Milí přátelé,

dovolujeme si Vás přivítati ve 4. kole letošního MLSKu. Během prázdninové přestávky jste si mohli odpočinouti od nás i od fantastických filmů a mohli nabrati síly k dalšímu zápolení. Věříme, že se Vám bude i tentokrát dobře luštiti. V tomto kole se můžete seznámiti s postavou, která spatřila světlo světa v Americe v roce 2002. 

 

Řešení čtvrtého kola MLSK 2019 zašlete nejpozději do 16. října 2019 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

VĚDECKO-FANTASTICKÉ FILMY
4. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek

složený z jedné nesouměrné písmenné polomozaikovky, jedné souměrné střídavé polomozaikovky, dvou nesouměrných střídavých mozaikovek a pěti nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

1. díl hesla (9) je skryt v obrazci.

V celém celku, kromě písmenné části, je shodný systém střídání. Obrazec je zleva ohraničen svislou linkou.

Zadání typů políček a částečný obrys je ZDE.

 

Zleva vpravo dolů: 1. Havajské označení pro tekoucí čedičovou lávu. – 2. Uložené zásoby materiálu. – 3. 11. díl tajenky. 4. Vyrobená z jemné bavlněné tkaniny. – 5. Izolační materiál ze slídy; no. – 6. Etiopský maratonec; kód arménské měny; 14. díl tajenky. 7. Uruguayský herec; sídlo v Itálii. – 8. Listoví mravenci; žito. – 9. Vlastní jméno německého lyrika a esejisty; foukati. – 10. Nenasycený amin; Těša. – 11. Pracovat; český grafik. – 12. Španělské mužské jméno; skřítek v severogermánské mytologii; jízdy taxikářů; římský mravokárce. – 13. Citoslovce; 1. díl tajenky; Lída; 10. díl tajenky; sídlo v Maroku. – 14. Vyjma; vlastní jméno autora Pěti pánů z Frankfurtu; předložka; britský hráč na bonga; část Libníče. – 15. 6. díl hesla; stupeň devonu; 12. díl tajenky; nebeské těleso. – 16. Italský sochař; český parazitolog; jméno švýcarského fotbalisty (1912-1971); klepy. – 17. Domácky Etela; dispozice; španělsky „žádný“; součást automobilu. – 18. Sídlo v Zimbabwe; stezka (podle Kotta); nádory z výstelky; vara; francouzská scenáristka; zkratka subakutní nekrotizující encefalomyelopatie. – 19. Požívat alkohol; splavná (dle kartotéky NLA); vztahující se k produktům firmy Apple Computer; 5. díl tajenky; obchodní název termoplastu; bantuský kmen. – 20. Hodnostář; Taxales; drátěné očko zamáčknuté do skleněného polovýrobku; německý malíř podobizen. – 21. Stará italská objemová jednotka; opečené kousky těsta sypané mákem; bývalý švýcarský tenista (Wimbledon); cizokrajný keř. – 22. Rakouský slalomář 30. let minulého století; Bakiga; rostlinné cévní svazky; indiánský bůh smrti. – 23. Žena krále Proita; rybářská loď; německý lékař; mezinárodní kód Panenských ostrovů. – 24. Zkratka Armádního sportovního výboru; 3. díl hesla; pozvracet (o dětech); zemědělský stroj; tiskový orgán Lidové strany Panamy. – 25. 4. díl tajenky; španělsky „velmi“; americký herec; iniciály pseudonymu Alžběty Pechové; 6. díl tajenky. – 26. Volený zástupce lidu (zdrobněle); společná jídelna; thajská objemová míra; nehluboce zorat. – 27. Název fotoobjektivu; označiti; určitá nota. – 28. Hanba; paleolitická severoafrická kultura; rozdrcená věc. – 29. Španělský conquistador; 9. díl tajenky; karadok a ashgil (starší název). – 30. Mající vztah k látce s vůní máty peprné; popruh. – 31. Závoj; 15. díl tajenky; město na Dunaji. – 32. Zavádějící inovace; ruská řeka. – 33. Bzučet; po (z francouzštiny); oddělení v nemocnici. –  34.  Sekretář fotbalového klubu na Berounsku.

Zprava vlevo dolů: 23. Přibližně. – 24. 2. díl hesla. – 25. Polský básník, prozaik a esejista. – 26. Pozdrav; lidoop. – 27. Oblé převedení stropu do stěny; 7. díl tajenky. 28. Druh kašovitého jídla (slovensky); být proveden. – 29. Šplhavník zlatý; francouzsky „pitomý“. – 30. Usměvavá dívka; dutina v ingotu. – 31. Vlastní ženě jistého jména; bobizační slabika + 13. díl tajenky; pálenka. – 32. Kmotra; pupeny čajových listů; anglický inženýr, stavitel přehrad na Nilu. – 33. Anglicky „puklina“; řeka v Rusku; esenciální fosfolipidy (anglická zkratka); usazenina zbývající po přepuštění másla na dně nádoby; vyrobený z polyetylenglykoltereftalátu. – 34. Německý architekt (budova Národní galerie v Berlíně); sídlo na Domažlicku; pěvec; český politik a žurnalista; fluorid hlinitý; citoslovce vyjadřující překvapení. – 35. 18. díl tajenky; vozy z druhé ruky; 17. díl tajenky; francouzský politik; lichokopytník (podle Kočího); cizokrajná rostlina. – 36. Bulharský atlet; zařízení k opravám lodí; anglická zkratka Londýnské burzy kovů; předložka; americký herec; 4. díl hesla; americký profesor chirurgie; mající velké množství ramen; 19. díl tajenky. – 37. V hudbě „neseně“; váhová jednotka v Neapoli; vročení; slovensky „dárečky“; jméno francouzského filozofa (dílo Materialismus a věda); slovensky „celka“; Luganské jezero (dle MČSE); přístavní město v Alžírsku. – 38. Herečka ve filmu Evolusi KL Drift 2; 2. díl tajenky; nezpevněná usazenina; rakouský herec (Ponorka); pokus; americký statistik; sudokopytníci; verš v antické metrice. – 39. Ekvatoriální; město v Albánii; já; škodlivý hmyz; sítnička; odrůda meruňky. – 40. Konferovat; leník; bývalý fotbalový klub v Prešově; urážky; pololetí; americký spisovatel. – 41. Polské ženské jméno; 8. díl tajenky; klíčky; počáteční; 16. díl tajenky; kapalina s rozpuštěnou látkou; lehce. – 42. Nizozemské platidlo; číšnice v baru; dívčin milenec; sovětská olympijská vítězka v házené; 5. díl hesla; sumerský božský posel. – 43. Cizí řeč; sledovati Idu; planetka. – 44. Staroegyptský džbán; sdružená sázka na koně z jedné stáje. – 45. Druh obšívky; druh písečného útvaru vzniklého sedimentací; název mýdla. – 46. Učení o diskrétní skladbě hmoty; 3. díl tajenky; domácké ženské jméno. – 47. Upozorňovat na rybu; jméno McBaina.

Pomůcka: Pavel Porsch.

Změny v pramenech

V seznamu pramenů si pro toto kolo v doporučených pramenech (PD) doplňte HUB, MEL, MSJM, nepotřebujete MACH, MEOH, MEŠ.

Do pramenů ostatních (PO) si doplňte Vlčková J.: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri 1999; Teyssler, Kotyška: Technický slovník naučný, Borský a Šulc 1927-41; Slovník spisovatelů - Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Odeon 1966; Wich F.: Rock & Pop, encyklopedie I., Volvox Globator 1999 (pouze pro doložení tvaru jména); nebyly použity J. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí; Holub: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí; Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje; Kazmíř: Slovník valašského nářečí; Slovník spisovatelů - Španělsko, Portugalsko; Slovník spisovatelů - Spojené státy americké.

V pramenech v elektronické podobě si doplňte Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz a FC Freyburg Trubín na https://www.fctrubin.cz/vedeni-klubu (výraz je v nápovědě); naopak nebudete potřebovat Filmovou databázi na http://www.imdb.com/.

 

ZPRÁVA  O 4. KOLE

Ve 4. kole letošního MLSKu se vyskytl jen jeden problém, ale zato pořádný – a to skrytá část hesla SPIDERMAN. Nápovědou k jeho nalezení měly být nepřirozené infinitivy českých sloves v úvodním textu. A podle nápovědy byla tajenka skryta za shluky písmen tvořící infinitivy sloves ve směru zprava vlevo dolů. Konkrétně 28. TÁT (případně STÁT) – S, 32. POTKATI – P, 35. JET (případně OJET) – I, 37. ODAT (případně DAT) – D, 37. MECI – E, 39. VÁTI případně OVÁTI, VÝTI  – R, 40. RADIT SE – M, 43. MONITOROVATI – A a 47. UKAZOVAT – N. Takto skrytou tajenku nalezlo pouze 5 kroužků.

V levém sloupci ve směru shora dolů (22x23, 19x26, 16x29 atd.) byla ukryta falešná tajenka (respektive její část) SPIDERMA a to vždy ob 2 písmena. Bohužel na 3. pozici v tomto sloupci se náhodou vyskytlo písmeno N a tudíž při logice ukrytí vždy ob 2 písmena při pokračování ve druhém kole lze toto N považovat za dokončení slova SPIDERMAN. A tak kroužkům Gorali a Šohaji jsme toto uznali jako vyhovující vedlejší řešení. Hanáci ono písmeno N řešili na pozici 10 x 40, což jsme ani při nejlepší vůli pro nesystémost uznat nemohli. 

Další problémy v řešení prakticky nebyly, chyby se vyskytly buď nepozorností (Samotář, Pašáci), nebo neověřením výrazů v pramenech, nicméně jich mnoho nebylo. Kroužky Kokos a Lázeňáci poslaly místo řešení omluvu, což zejména u Lázeňáků vzhledem k jejich skvělým výsledkům do 3. kola mrzí. Ale i tak nás velmi těší stále vysoká účast. Soutěž je vyrovnaná a bodové rozdíly nejsou zejména v první desítce příliš velké. Pokud jste nějaké ztrátové body v průběhu 4 kol nabrali, neházejte flintu do žita, je tu ještě 5. kolo a to může pořadí ještě velmi výrazně změnit.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

1. – 5.  Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci – 0 ztrátových bodů; 6. Samotář –  1 ztr. bod; 7. Šohaji – 4 ztr. body; 8. - 12. Hradečtí votroci, Ječmínek, Rychtáři, Staré hnízdo, Valaši – 5 ztr. bodů; 13. Žilinci – 7 ztr. bodů; 14. Tatranec – 8 ztr. bodů; 15. Hanáci – 11 ztr. bodů; 16. Pašáci – 13 ztr. bodů; 17. Hutníček – 31 ztr. bodů; 18. – 20. Kokos, Lázeňáci, Přemyslovci –  100 ztr. bodů.

 

Rozpis chyb:

Samotář  19 x 34 AV místo OV

Šohaji 28 x 36 U místo Y, 30 x 39 OVÉ místo OVÝ nebo OVÁ, 4/2 LUKNÝ místo LUGNÉ; Žilinci – 19/3 EPLOVSKÁ místo MACOVSKÁ

Tatranec – 19/3 EPLOVSKÁ místo MACOVSKÁ, 4/2 LUGNÝ místo LUGNÉ

Hanáci 45/2 VAL místo KAM, 47/1 UKAZOVAT HALBENDA místo UKAZOVAT NERKU

Pašáci 12 x 34 chybí výraz LIT, 1 x 46 políčka navíc, 14/2 ..GNÝ místo LUGNÉ, 28 x 36 U místo Y, 30 x 39 OVÉ místo OVÁ nebo OVÝ

Hutníček více chyb, viz řešení

Staré hnízdo poslalo 4 varianty nalezení tajenky, bohužel všechny chybné. Písmeno E našli po cizích slovesech, nicméně cizích sloves je v křížovce víc a nenašli E za českým slovesem MECI (kartotéka NLA).

Za nenalezení skryté tajenky v obrazci bylo přidělováno 5 ztrátových bodů.

 

STAV PO 4. KOLE

1. – 3. Gorali, Kabrňáci, Pašeráci 0 ztr. bodů; 4. – 5. Ostraváci, Samotář 1 ztr. bod; 6. Permoníci 4 ztr. body; 7. – 8. Hradečtí votroci, Staré hnízdo 5 ztr. bodů; 9. Valaši 7 ztr. bodů; 10. Hanáci 12 ztr. bodů; 11. Ječmínek 16 ztr. bodů; 12. Rychtáři 18 ztr. bodů; 13. – 14. Pašáci, Žilinci 20 ztr. bodů; 15. Šohaji 24 ztr. bodů; 16. Tatranec 25 ztr. bodů; 17. Hutníček 51 ztr. bodů; 18. Lázeňáci 101 ztr. bodů; 19. Kokos 116 ztr. bodů; 20. Přemyslovci 305 ztr. bodů.

MLSK2019-4.kolo-řešení