Autorská soutěž na hádanky č. 2/2020

 

hádankářská AUTORSKÁ soutěž č. 2/2020

 

Vypisujeme autorskou soutěž na hádanky proměnové (typ C–F) ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání na téma šelmy. Text podání může mít nejvýše 12 veršů, 12 slabik ve verši a 96 slabik celkem. Podmínkou je, aby požadovaná tematika byla obsažena v jádru hádanky; její výskyt i v náznaku bude považován za klad.

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti pracemi. Hádanky pište na jeden list pod sebe v jednom vyhotovení. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2020 na straně 31.

 

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 8. dubna 2020 e-mailem na adresu ivo.husar@seznam.cz (ve formátech s koncovkou .doc nebo .docx) nebo poštou na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.