Autorská soutěž na hádanky č. 5/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na miniatury (memoriál M. L. Birga) – soubor tří až pěti hádanek libovolných druhů s vyloučením záměnek, přesmyček a obměnek, ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání. Text podání každé hádanky může mít nejvýše 4 verše, 12 slabik ve verši a 32 slabik celkem, alespoň třetinu souboru musí tvořit hádanky s podáním dvouveršovým o maximálním rozsahu 16 slabik. V hodnocení budou preferovány hádanky s velkou hutností podání a hádanky, u nichž je obepsání totožné s podáním. Hádanky nesmějí být spojovány v jeden text.

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše třemi soubory. Každý soubor uveďte na zvláštním listu formátu A4, kde na levé straně budou texty podání a na pravé straně u příslušných řádků řešení hádanek. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2023 na str. 31.

 

Své soutěžní práce zasílejte nejpozději do 2. srpna 2023 na elektronickou adresu aj.kolin@seznam.cz (v jednom souboru formátu doc nebo docx), anebo (v jednom exempláři) na adresu Alena Kolínová, Plovdivská 3266, 143 00 Praha 4-Modřany.

 

Autoři souborů na prvních deseti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.