Autorská soutěž na hádanky č. 6/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na trojboj – soubor tří hádanek libovolných druhů typu C–F s výjimkou záměnek a obměnek ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v souvislém textovém podání. Každá hádanka v souboru musí být jiného druhu. Text podání může mít nejvýše 24 veršů, 12 slabik ve verši a 240 slabik celkem. Výše budou hodnoceny práce, které budou mít dějový charakter (příběh, scénka s pointou, popis události apod., a to v konkrétní situaci). Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti soubory. Každý soubor uveďte na zvláštním listu formátu A4 v jednom exempláři, kde na levé straně bude text podání a na pravé straně u příslušných řádků řešení hádanek. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v autorských soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2023 na str. 31.

 

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 26. září 2023 na e-mailovou adresu (ve formátech s koncovkou doc nebo docx) bkousal@seznam.cz nebo poštou v jednom exempláři na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

 

Autoři prací na prvních deseti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.