Autorská soutěž na hádanky č. 7/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na

a) královské procházky s vlastním veršovaným textem v rozsahu do 256 políček,

b) královské procházky s přejatým veršovaným textem v rozsahu do 256 políček,

c) koníčky s přejatým veršovaným textem v rozsahu do 200 políček.

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše třemi pracemi v každé kategorii. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích (viz Křížovka a hádanka č. 1/2023, str. 31). U přejatých textů je nutno uvést přesné bibliografické údaje; doporučuje se přiložit též kopii původního textu.

 

Podání každé soutěžní práce uveďte na samostatný list formátu A4 tak, že do kopie vyplněného obrazce vkreslíte barevnou tužkou síť a k tomu přiložíte rozluštění a originál obrazce s vyplněnými políčky bez zakreslení sítě.

 

Soutěžní práce zasílejte do 8. listopadu 2023 na adresu Ing. Jaromír Kvíčala, Nepasické náměstí 903, 190 14 Praha 9-Klánovice nebo e-mailem na adresu novum-kah@volny.cz.

 

Autoři prací na prvních pěti místech v každé kategorii, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.