Autorská soutěž na hádanky č. 8/2019

 

Vypisujeme autorskou soutěž na proměnové (typ C-F) hádanky pro Bystřinu:

a) v textovém či nápisovém zpracování,

b) v kresleném zpracování.

 

Autorům se v této soutěži poskytuje možnost uplatnit vynalézavost a vtip v ukrytí námětu; v námětu samotném budou tolerovány i menší progresivní odchylky od směrnic, pokud budou zajímavé a vtipné. Text podání může mít nejvýše 8 veršů, 12 slabik ve verši a 80 slabik celkem.

 

Soutěže se mohou zúčastnit nositelé třídy v tvorbě hádanek nejvýše pěti, ostatní autoři dvěma pracemi v každé kategorii. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2019 na str. 31. Své soutěžní práce zasílejte do 2. ledna 2020 na elektronickou adresu aj.kolin@seznam.cz (ve Wordu ve formátech doc nebo docx, hádanky těsně za sebou, řešení vpravo od textu) nebo na adresu Alena Kolínová, Plovdivská 3266, 143 00 Praha 4-Modřany (každou hádanku na zvláštním listu formátu A5 na šířku v jednom vyhotovení). Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.