Autorská soutěž na křížovky č. 1/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na střídavou křížovku bez zkratek a značek s odbornými výrazy z určitého oboru (minimálně 6); rozsah: 90–120 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 704 00 Ostrava-Zábřeh, nebo e-mailem na adresu ivo.husar@seznam.cz nejpozději do 2. března 2023.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (viz www.cshak.cz – základní křížovkářské dokumenty). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2023, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.