Autorská soutěž na křížovky č. 2/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na figurální střídavou polomozaikovou křížovku s maximálně dvoupísmennými shluky na téma NAŠE HOUBY; rozsah: 120–150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem a adresou na adresu naší redakce, nebo na elektronickou adresu novum-kah@volny.cz nejpozději do 25. dubna 2023.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (viz www.cshak.cz – základní křížovkářské dokumenty). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2023, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy  ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.