Autorská soutěž na křížovky č. 3/2021

 

Vypisujeme autorskou soutěž na shlukovou křížovku pro autory s 2. VT, 3. VT a bez VT, přičemž 2. VT bude hodnocena podle absolutního pořadí a ostatní odděleně. Rozsah: 80–100 vpisovaných a tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com nejpozději do 29. září 2021.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2021, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace a v případě otištění zvýšený honorář.