Česká křížovkářská liga

 

ZPRÁVA O 50. ROČNÍKU ČESKÉ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ LIGY

Česká křížovkářská liga (ČKL) pokračovala dalším ročníkem. Na startu jubilejního 50. ročníku ČKL nastoupilo celkem 28 účastníků, což je o dva méně než v minulém ročníku. Celkovými vítězi v jednotlivých skupinách se stali: A - Ing. Vladimír Jemelík, CSc.; B – Ing. Stanislav Bulín; C – Ing. František Dedera; D – Jan Vašinka. Ve skupině C soutěžilo 7 účastníků, ve skupině D jen 5. Vedením jednotlivých skupin ČKL byli pověřeni RNDr. Zdeněk Chromý (A), prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. (B), Vladimír Klos (C), MUDr. Petr Haman (D).

 

V červnu 2021 bylo vydáno 45. číslo Čekálníku v rozsahu 10 stran s následujícím obsahem: Vyhlášení 51. ročníku ČKL 2021/2022; termínová listina 51. ročníku ČKL; celkové výsledky 49. ročníku ČKL; kritéria kvality křížovek. Čekálník je pro zájemce k dispozici u vedoucího soutěže na adrese: Jar.Drapala@seznam.cz nebo na těchto webových stránkách.

 

Vyhlašování nových ročníků ČKL včetně základních požadavků na soutěžní práce je pravidelně uveřejňováno ve svazovém tisku, na svazových webových stránkách, v Čekálníku i v časopisu Křížovka a hádanka, stejně jako výsledkové listiny a seznam vítězů jednotlivých skupin ČKL. Soutěžní práce je možno zasílat také e-mailem, kdy soutěžící zašle všechny dokumenty, tj. kompletní legendu, prázdný a vyplněný obrazec elektronicky. Rovněž celá soutěž je řízena podobnou formou, čímž se ušetří čas a poštovné.

 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY  50. ROČNÍKU ČKL 2020 – 2021

 

Skupina A                                                                         Skupina B  
1. Ing. Vladimír Jemelík,CSc.                                          1. Ing. Stanislav Bulín
2. Mgr. Marian Mikuš                                                         2. Břetislav Sebera
3. prof. Jaromír Drápala, CSc.                                           3. Karel Wiedermann
4. Jiří Vlášek                                                                      4. Stanislav Hrdlička
5. Ing. Ivo Husar                                                                5. Ing. Josef Hlavatý
6. Radovan Juráň                                                              6. Jiří Klusáček
7. Ing. Jaroslav Porš                                                          7. Ing. Pavol Gašparín  
8. Pavel Podzemský                                                          8. Ing. Miroslav Turek

Skupina C                                                                        Skupina D
1. Ing. František Dedera                                                 1. Jan Vašinka
2. Milan Urbanczyk                                                           2. Karel Břečka
3. Josef Gášek                                                                  3. Zdeněk Zelený
4. Pavel Auterský                                                              4. Štěpán Gartšík
5. Ing. Miloslav Fizia                                                         5. Jiří Čenovský
6. Vladimír Vacek                                  
7. Pavel Vyskočil