Databáze křížovek

BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

 

Základní charakteristika

Křížovka s neúplným křižováním a buňkovým vpisováním.

 

Příbuzná hesla

Buňkovka

Doplňovačka

 

Princip

Buňková doplňovačka je druh křížovky s neúplným křižováním. Každý výraz se vpisuje buňkovitě do samostatné buňky, tj. do prostoru, který obsahuje středové políčko a políčka k němu přilehlá. Vpisované výrazy se vzájemně nekřižují (nemají společné znaky). Jediným spojujícím prvkem je tajenka, která všemi buňkami probíhá.

Políčka buněk mohou mít nejrůznější tvary. Výrazy se zpravidla vpisují od graficky označeného políčka (šipkou, čárkou, tečkou apod.) ve směru chodu hodinových ručiček. Pro usnadnění řešení obvykle tvůrci buňkových doplňovaček některá písmena výrazů vpisují přímo do obrazce. Jednotlivé typy buňkových doplňovaček jsou vlastně jen různými grafickými variantami, kterých může být celá řada.

 

Příklady

(1) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

Návod k řešení

Vyluštěné šestipísmenné výrazy zapisujte ve směru chodu hodinových ručiček do každé buňky. Počátek vpisování je označen krátkou úsečkou (lokalizační značkou). Tajenka, kterou je výrok Václava Tilleho, je umístěna v podbarvených políčkách a čte se po sloupcích.

BUŇKOVITĚ: 1. Necitelný člověk. – 2. Odloučení. – 3. Malé nosy. – 4. Přikrývka plněná peřím. – 5. Křečovité břišní bolesti. – 6. Pozice. – 7. Ohbí nohy. – 8. Malířova potřeba. – 9. Podsvinčata. – 10. Táhlo klikového ústrojí. – 11. Obyvatel Opavy. – 12. Slepice. – 13. Vysokoškolské ubytovny. – 14. Jednoduchý kus nábytku. – 15. Starší typ dopravního letadla. – 16. Kontrola. – 17. Lidový název kozlíku lékařského.

Postup řešení

Protože se vpisované výrazy vzájemně nekřižují, je třeba pokusit se uhodnout každý z nich. Postupně se tak budou odkrývat písmena tajenky (v každé buňce jsou dvě). Pokusíme-li se domýšlet slova tajenky, získáme v dosud nevyřešených buňkách písmena jako vodítko k vyřešení dalších vpisovaných výrazů podle legendy.

Poznámka: Je obvyklejší zadávat buňkovou doplňovačku s některými vepsanými písmeny. Pokud autor žádná vepsaná písmena řešiteli nenabídne, měl by volit velmi snadnou řešitelnost.

(2) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

Návod k řešení

Osmipísmenné výrazy se zapisují do každé oddělené buňky ve směru chodu hodinových ručiček. Počátek vpisování je označen lokalizační značkou (krátkou úsečkou). Tajenka, kterou je výrok J. Zschokkeho, je umístěna v podbarvených řádcích.

BUŇKOVITĚ: 1. Sůl kyseliny šťavelové. – 2. Mající silné kosti. – 3. Obyvatelé Maroka. – 4. Choť. – 5. Záludnosti využívající lsti. – 6. Jektaví. – 7. Společenský hmyz (Ferda). – 8. Taneční figura složená ze tří kroků. – 9. Stávati se krásným. – 10. Zevní. – 11. Debata. – 12. Postavený v románském slohu.

Postup řešení

Pomůckou k vyřešení jsou vždy 2 vepsaná písmena a 3 postupně odhalovaná písmena tajenky v každé buňce. To by mělo dostatečně napomoci k odhalení i obtížnějších vpisovaných výrazů.

 

(3) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

Návod k řešení

Šestipísmenné výrazy se zapisují kolem očíslovaných políček ve směru chodu hodinových ručiček, vždy od políčka s krátkou úsečkou. Spodní trojice písmen jsou vepsány, zbývá doplnit písmena v horní polovině každé buňky. Pro názornost je vepsán výraz HOJDAŤ. Po vyluštění všech výrazů si po řádcích přečtete tajenku a současně se poučíte z výroku Immanuela Kanta: „Čím více máme lásky, ... dokončení v tajence.“

BUŇKOVITĚ: 1. Zámožní. – 2. Ukládati se do polohy vleže. – 3. Zvyk. – 4. Běžeti. – 5. Slovensky „kolébat“. – 6. Část rostliny obsahující zárodek rostliny budoucí. – 7. Opak tmy. – 8. Vrcholová část hlavy.

Postup řešení

První výraz má legendu zámožní. Pohled na tuto buňku napovídá, že písmena OVI budou na 2., 3. a 4. pozici hledaného výrazu, takže se nabízí slovo MOVITÍ. Zkuste ho vepsat a dále postupujte obdobným způsobem.

(4) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

Návod k řešení

Princip řešení je úplně stejný jako u předchozí doplňovačky. Rozdíl je jednak v grafickém uspořádání a v tom, že do každé šestipísmenné buňky doplněná písmena (od políčka s krátkou úsečkou ve směru chodu hodinových ručiček) se opíší ve stejném pořadí jako v buňce do trojice políček na mezikruží u příslušné buňky. Na tomto mezikruží si pak přečtete tajenku, kterou je výrok amerického filozofa a básníka R. W. Emersona.

BUŇKOVITĚ: 1. Spaní. – 2. Ohbí nohy. – 3. Slovensky „knižní“ (střední rod). – 4. Bahenní práci. – 5. Opak tmy. – 6. Konejšení. – 7. Pleš. – 8. Slabý vítr.

Postup řešení

V 1. buňce se k legendě „spaní“ nabízí vpisovaný výraz SPÁNEK, který zapište od políčka s krátkou úsečkou ve směru chodu hodinových ručiček. Doplněná písmena SPÁ se ve stejném pořadí jako v buňce přenesou (zapíší) do tří políček mezikruží. Ve 3. buňce se řeší výraz KNIŽNÉ a tři doplněná písmena ÉKN se v tomto pořadí přenesou (zapíší) do odpovídajících tří políček mezikruží. Podobně se postupuje u všech zbývajících buněk.

 

Řešení

(1) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

BUŇKOVITĚ: 1. Necita. – 2. Odluka. – 3. Nosíky. – 4. Peřina. – 5. Kolika. – 6. Poloha. – 7. Koleno. – 8. Paleta. – 9. Selata. – 10. Ojnice. – 11. Opavan. – 12. Slípka. – 13. Koleje. – 14. Police. – 15. Dakota. – 16. Revize. – 17. Odolen.

Tajenka: Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.

 

(2) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

BUŇKOVITĚ: 1. Šťavelan. – 2. Kostnatý. – 3. Maročané. – 4. Manželka. – 5. Lstivost. – 6. Jekotaví. – 7. Mravenec. – 8. Trojkrok. – 9. Krásněti. – 10. Zevnější. – 11. Rokování. – 12. Románský.

Tajenka: Šťastné manželství je nejkrásnější román.

 

(3) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

BUŇKOVITĚ: 1. Movití. – 2. Lehati. – 3. Obyčej. – 4. Prchati. – 5. Hojdať. – 6. Semeno. – 7. Světlo. – 8. Temeno.

Tajenka: Tím lehčeji projdeme světem.

 

(4) BUŇKOVÁ DOPLŇOVAČKA

BUŇKOVITĚ: 1. Spánek. – 2. Koleno. – 3. Knižné. – 4. Kolihy. – 5. Světlo. – 6. Tišení. – 7. Lysina. – 8. Větřík.

Tajenka: Spálené knihy osvítily svět.