Fotografie - různé

 

Plzeň, 26.10.1985 - dolní řada zleva Alena Kolínová, Bobina Hladká a Kristina Powiesniková,
horní řada zleva Jiří Janatka, Přemysl Kubíček (Čibuk)  a  Ladislav Bareš