Hádankářská autorská soutěž č. 4/2024

 

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž na vsuvky písmenné ve všech druzích tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání. Text podání může mít nejvýše 8 veršů, 12 slabik ve verši a 80 slabik celkem.

 

Soutěže se může zúčastnit nejvýše třemi pracemi každý člen ČSHAK, pokud má buď druhou (1. skupina), anebo třetí či žádnou (2. skupina) kvalifikační třídu ve tvorbě hádanek. Údaj o své kvalifikační třídě připište. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v autorských soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2024 na str. 31. Soutěžní práce zasílejte v jednom exempláři nejpozději do 18. července 2024 na e-mailovou adresu bkousal@seznam.cz nebo poštou na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

 

Soutěžící ve 2. skupině získají kvalifikační body podle umístění v této skupině, řešitelé v 1. skupině podle celkového umístění (bez ohledu na skupinu).