Hádankářská autorská soutěž č. 6/2022

 

Vypisujeme autorskou soutěž na pětiboj – soubor pěti hádanek libovolných druhů typu C–F s výjimkou obměnek a záměnek, ve všech způsobech tvorby kromě nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné), v souvislém textovém podání. Každá hádanka v souboru musí být jiného druhu. Text podání může mít nejvýše 40 veršů, 12 slabik ve verši a 400 slabik celkem. Výše budou hodnoceny práce, které budou mít dějový charakter (příběh, scénka s pointou, popis události apod., a to v konkrétní situaci).

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti soubory. Každý soubor uveďte na zvláštním listu formátu A4 v jednom exempláři, kde na levé straně bude text podání a na pravé straně u příslušných řádků řešení hádanek. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2022 na str. 31.

 

Své soutěžní práce zasílejte nejpozději do 26. října 2022 elektronickou poštou na adresu ivo.husar@seznam.cz (ve formátech s koncovkou .doc nebo .docx) nebo poštou na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Autoři prací na prvních deseti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.