Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

Křížovkářská luštitelská liga KLL 2012 - skupiny

Po uzávěrce 3. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) byli soutěžící, kteří absolvovali všechna tři první kola, rozděleni do 11 skupin podle dosažených výsledků a výkonů. V lize se v každé skupině začíná od nuly a účastníci budou hodnoceni na základě dosažených pořadí. Všichni níže uvedení účastníci ligy a rovněž i ti, kteří nezaslali všechna tři první kola (a tudíž nebylo možné stanovit správně jejich momentální výkonnost), budou ovšem dál pokračovat v rámci KKS, kde budou i nadále hodnoceni podle ztrátových bodů, řazeni do celkového pořadí KKS a bojovat o kvalifikační bod v každém dalším kole.

Skupina A: Auterský P., Bednarski J., Bezděk K., Gašparín P., Kovářová I., MUF, Struňák J., TURISTA, Vacek A., VJ.

Skupina B: ALBERT, Dedera F., Hájiček M., Járová J., Nepimach J., Pazdera M., Pláňava E., Podzemský P., Růžička A., Vyskočil P.

Skupina C: Dedková I., Gášek J., Hronek J., Ivánek J., Makovník J. jr., MIWA, Rybář P., Svoboda M., Švub S., Valeš V.

Skupina D: Bada P., Borkovský L., ČENDA, Kopřiva J., Korčák B., Kvěch L., Malý R., Měhýž P., Melichárek M., Starý J.

Skupina E: Dostál V., Hroz M., Kudličková V., Mach Z., Makovník J. st., Neumann M., Novák R., Platzner I., PROKOP, Šebesta S.

Skupina F: Grossmann Z., Heikenwälder A., Judas P., Kočí S., Láník V., Navrátil Jiří (Brno), Růčka J., Říha A., Sebera B., Zedníček E.

Skupina G: Kolář J., Kučavová V., Lacko D., Marsová I., Nitra J., Přecechtěl M., Ryška J., Vacek V., Vychovalý P., Zelený Z.

Skupina H: Adamčík Josef, Fojta A., Haralík P., Hořejší J., Kučírek P., Mach J., Malinka Z., Mareš T., Toman V., Vašinka J.

Skupina I: Janošík R., Kobr J., Kokeš M., Lustyková J., Mojžíšek V., Motyčková M. M., Rosová M., Šplíchal L., Vacková J., YETTI.

Skupina J: Juroszek J., Kadlec J., Kunst K., Landa P., Michal M., Navrátil Jiří (Olomouc), Nejedlý V., Sedlatý Z., Wohlmuth A.

Skupina K: DĚDA MRÁZ, Gabajová B., Kaipr V., Macků P., Marhoul S., Nováková Z., Novotný J., Slabý A., Vítková L.