Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

Milí přátelé, vítáme vás u posledního kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 6. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 6. prosince 2017 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6-Břevnov nebo na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

FILMOVÉ TVÁŘE

6. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Jeden tajenkový výraz ??? je skryt (7).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Křemíkovodík; přesvědčení. – 2. Zmenšené kopie. – 3. Neurážet; kytovec; SPZ Strakonic. – 4. Slovensky „ve“; zvuk kukačky; starověká početní tabulka; nežhnout; podnožník. – 5. Sídlo v Nigérii; tropická nemoc; zareptání; telefonovat; domácky Adrián; ???. – 6. Hlína na kořenech; důstojničtí čekatelé; biblický Judův syn; zlořečený; druh lékaře; letopisec. – 7. Třtina; stráně; domácky Elena; protáhnout něčím úzkým; zrno zbavené slupky. – 8. Anglicky „pobyt“; označení spínací elektronky; rodová značka; SPZ letadel Afghánistánu; druh potravy; právě ušité šaty; spojka. – 9. Zkratka operační skupiny; harmonie; předložka; modelovací hmota; český režisér; římskými číslicemi 1005; mys; ???. – 10. Latinský pozdrav; německy „mořská úžina“; zvuk trubky; poušť v Chile; pytel; albánská řeka; latinsky „vznešený“; opatřené kosou. – 11. Rusky „námořník“; okluze; sicilská sopka; omámeně; solmizační slabika; touš; polyamidy. – 12. Anglicky „vlaky“; japonské město; zemědělský kultivátor; domácky Odeta; hybná část těla; francouzský pilot F1; lep organického původu. – 13. Vojenská lůžka; šťouch; hoboj; dekagram; sídlo v Íránu; římskými číslicemi 150; srbochorvatsky „kdy“; bulharské peníze. – 14. Domácky Sofie; zkratka autorského archu; průhledná hmota; polykat vzduch; domácky Ota; půvab; směnkovatel; autodidakt. – 15. Prudký závan; římskými číslicemi 1501; krátký kabát; pirátská loď; kožní choroba; německy „babička“; slovensky „jakosti“. – 16. Grafická technika; zdechlina; deštivo; popěvek; chůze koně; náš házenkář; blednout. – 17. Vlněná látka; jury; mořská ryba; Barca; SPZ Teplic; drobný umělecký předmět; belgické lázně. – 18. Zkratka radiokomunikační odrušovací služby; Evropan; vedlejší místnost; zkratka Britských odborů; ukazovací zájmeno; německá řeka; citoslovce výsměchu; na tom místě; slovensky „krátký den“. – 19. Okrasná bylina; rychlý pohyb; australský papoušek; zkratka kulturního domu; od prvopočátku; sídlo v Burkině Faso; domácky Olga; sídlo v Peru; slovensky „létat“. – 20. Hasnice; bílá hmota kokosových ořechů; úder nohou; výkvět; ???. – 21. Český hudební skladatel; ztroskotané lodi; citoslovce fičení; závodní jídelna; dýchání; větrovka s kapucí. – 22. Hmyzožravci; český loutkoherec; ???; nářadí k orání; německy „silný“. – 23. Německy „potom“; dřívější obyvatelka Itálie; dekorativní konzola; několik svítilen. – 24. Španělsky „příď“; pitvorná grimasa; roztoč napadající včely; směnečný ručitel. – 25. Patřící lakomci; části obilných stébel.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Rendlík; temnost zabarvení. – 21. Planeta; nalepená vrstva; vruboun posvátný; hvězdnicovitá rostlina. – 22. Borka; napomáhač; karoserie; doopravdy. – 23. Plevelné rybky; mužský kabát; ???; špatné dílo; ucho. – 24. Golfová hůl; kanýr; ouha; chlípnost; dřevina; rumunské město; odlévací forma. – 25. Srnci; půlměsíc; proutěná nádoba; židovské pečivo; stokoruna; tajenka. – 26. Kartoun; vyřazené spisy; býčí zápasy; britská míra na uhlí; výsměšná díla; pádová otázka; zkratka televize; užívající tažnou sílu. – 27. Vaječné buňky; druh omítky; koně; sovětský lyžař; spojení; pracovní zručnosti; domácky Arnošt; nabitá částice; terpen. – 28. Okraje střech; zásoba; tvrz u Kutné Hory; švýcarský malíř; rakouský klášter; severská délková míra; kód letiště Tirana. – 29. Domácky Valérie; čilý člověk; zoborožcovitý pták; naprosto ne; hodně roků; bojový zápalný prostředek. – 30. Domácky Bořivoj; domácky Eliška; ptačí pero; kandidát kněžství; druh spojení trámů; řecké písmeno; lékárenské stoly. – 31. Části krabic; chemická značka lanthanu; libovolně; okrasný pozemek; domácky Alvin. – 32. Šesterečný nerost; francouzsky „krajková náprsenka“; podnik v městě Šaľa; Weberovo dílo; italské platidlo; cepování. – 33. Had; v esperantu „voda“; zkratka naší měnové jednotky; kryt motoru auta; kořistný; oseté pole; chemická značka astatu. – 34. Anglické město; kód letiště v Papui-Nové Guineji; předložka; tenká souvislá vrstva; mužské jméno; ???; obsazeno; osobní zájmeno; tropické ovoce. – 35. Označení fotografické citlivosti; kmen v Gabonu; zkratka organizace pro kosmonautiku; hmyz; poplach; srbochorvatsky „tráva“; kaz ve dřevě; značka automobilů; zkratka pražské univerzity; prolít. – 36. Druh zběhovce; značka atmosféry; duhový drahý kámen; něžné milostné skladbičky; zvuk při nárazu; Evropanka; lyžařský vosk. – 37. Francouzský plavec; ženské jméno; středověká klatba; blanokřídlý hmyz; římskými číslicemi 150; indiánská dýmka; mladá dívka. – 38. Družstvo v Novém Kníně; drcením zbavit povrchových částí; značka doutníků; král odsouzený k utrpení; zpěvný ptáček; komitát. – 39. Skutek; Slovan; malířská technika; kreslič; asyrské mořské božstvo. – 40. Latinsky „stůl“; pochoutka; zušlechtěné železo; anglický spisovatel; tropické stromy. – 41. Kód Etiopie; domácky Atila; sídlo v Oklahomě; píšící kopie. – 42. Nižší úředník; cihlová moučka. – 43. Vytvořiti otvory. – 44. V esperantu „praskat“; domácky Atanázie.

Pomůcka: Alesi, Jany, modurit, patr, RKU.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Poslední kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 102 luštitelů, 62 řešení bylo bez chyby. Ztrátové body byly nejčastěji za nevyplněná políčka a nezvýrazněné silné linky. Jinak celkem dobře dopadlo vyplňování i těch nejmenších políček. Nejvíc ztrátových bodů nakonec přinesl chybný slovenský infinitiv 19/9 LIETAT, správně je jedině LIETAŤ. Několikrát chyběla silná dělicí linka mezi výrazy 34/2 RKU a 34/3 O. Chybně často byly také výrazy 13/5 RÁVAR (CJC 2), 24/3 VARROA (MČSE) a 39/4 DESINATÉR (ASCS). Po šesti kolech soutěže zůstalo v čele 13 řešitelů bez ztrátových bodů. Všech šesti kol KKS se zúčastnilo 95 řešitelů a celkově se do soutěže v roce 2017 zapojilo 140 řešitelů. Těší mě, že se řešené práce líbily, děkuji za přání k novému roku. Rovněž přeji všem šťastný rok 2018 a mnoho pěkných chvil nad křížovkami. A místo rozloučení je tu hned pozvánka na nový ročník Křížovkářské kvalifikační soutěže, kde vás budou čekat další známé herecké tváře a filmy zlaté éry 60. let. Doufám, že vás moje křížovky opět potěší a vaše naskenovaná řešení budou minimálně tak dobře čitelná jako v uplynulém ročníku.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, ALCI, Bada, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Čálek, Dedková, Dostál, Drdel, Elefant, Fišbach, Gášek, Gonda, HAMS, Hroz, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kadlec, Kaipr, Kmoščák, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kučera, Kučírek, Kunst, LOMNÁ, Lustyková, Malčík, Matějka, Nitra, Novotný, Olyšar, PERSON, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Přecechtěl, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Samec, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šebesta, Šimek, ŠIVA, Švub, Valeš, Vojtěch, Vyskočil, Zedníček, Zelený. – 1: Auterský, ČENDA, Dedera, Fojta, Havel, Hladký, Janek, Kajzrlík, Kobr, Malúšek, Polcar, Průšová, Švančar, Vašinka. – 2: Andrle, Juroszek, Kokeš, Kroutil, Michal, Motyčková, Sedláková. – 3: FRATOM, Landa, Láník, Nováková, Rosová, Šplíchal, Šťastná, Valášek. – 4: Pazdera, Sedlatý, Zahajský. – 5: Nejedlý, Škrobák, Urbanczyk, Voborová. – 6: Sticzay, Štěpánková. – 8: Vítková. – 11: GÉZA.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2017

0 ztrátových bodů: Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Hroz, Járová, Judas, Matějka, Prošek, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Valeš. – 1: Adamčík, Bada, Bezděk, Elefant, Ivánek, LOMNÁ (Wasserburger), Lustyková, Malčík, Nitra, Olyšar, Pešta, Průšová, Růčka, Rusá, Vojtěch, Vyskočil, Zelený. – 2: Čálek, Gonda, HAMS (Hruška), Kmoščák, Kopřiva, Korčák, Kučírek, Pláňava, Šebesta, Vašinka, Zedníček. – 3: ČENDA (Čenovský), Dedková, Jakubček, Janek, Kobr, PERSON (Makovník), Přecechtěl, Ryška, Samec, Šimek, ŠIVA (Šuňavec). – 4: ALCI (Černý), Běhounek, Fišbach, Gášek, Kroutil, Platzner, Šplíchal. – 5: Dedera, Malúšek, Švub. – 6: BLANKA (Gabajová), Kajzrlík. – 7: Auterský, Kokeš, Motyčková, Švančar. – 8: FRATOM (Ota), Juroszek, Kadlec, Novotný Jind., Polcar, Voborová. – 9: Fojta, Kunst. – 10: Dostál, Nováková. – 11: Michal, Sedláková. – 12: Láník, Rosová, Urbanczyk. – 13: Valášek. – 14: Kolář, Škrobák. – 15: Landa, Pazdera, Sedlatý. – 17: Kučera. – 19: Vítková. – 20: Šťastná. – 36: Sticzay. – 44: GÉZA (Novotný Jar.). – 47: Štěpánková.

V tabulce jsou uvedeni všichni řešitelé, kteří zaslali řešení všech šesti kol.

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Silan; víra. – 2. Mikrofilmy. – 3. Nerouhat; narval; ST. – 4. Vo; kuk; abak; nepálit; nadir. – 5. Arege; uta; rept; volat; Adra; Dva na cestě. – 6. Bal; kadeti; Onan; kletý; klinik; analista. – 7. Trst; svahy hor; Elen; prosoukat; kroupa. – 8. Stay; ATR; merk; YA; telecí maso; nový oblek; že. – 9. OSk; lad; po; modurit; Forman; MV; kap; Vojna a mír. – 10. Ave; Belt; tra; Atakama; vak; Kir; elatus; kosaté. – 11. Matros; skus; Etna; opile; fa; puk; silony. – 12. Trains; Tokio; všerob; Oda; sval; Alesi; klí. – 13. Kavalce; strk; oboe; deko; Rávar; CL; kad; leva. – 14. Sofi; AA; sklo; klkat; Otan; šarm; trasant; samouk. – 15. Poryv; MDI; sako; kaper; opar; Oma; akosti. – 16. Lept; mršina; mokro; lalala; trot; Eret; sinat. – 17. Loden; porota; treska; část Košic; TPD; nipa; Spa. – 18. ROS; Polák; komora; BTU; to; Klemm; cho; tamo; dník. – 19. Astra; polet; korela; KD; ab ovo; Pinsa; Ola; Aija; lietať. – 20. Karb; kopra; kop; elita; Jak ukrást Venuši. – 21. Moor; vraky; fi; kantýna; respirace; anorak. – 22. Krti; Skupa; Čekej do tmy; oradlo; stark. – 23. Dann; Starořímanka; ankona; osm lamp. – 24. Proa; škleb; varroa; avalista. – 25. Skotovo; klasy ječmene.

Tajenka: Audrey Hepburn; ??? výrazy: Dva na cestě, Vojna a mír, Jak ukrást Venuši, Čekej do tmy, My Fair Lady, Šaráda, Sabrina (písmena v trojúhelníkových políčkách nad chybějící silnou linkou v horní části křížovky).