Křížovkářská kvalifikační soutěž 2018

 

 

Milí přátelé, vítáme vás u pátého kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou a skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 10. října 2018 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6-Břevnov nebo na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

 

FILMOVÉ TVÁŘE

 

5. KOLO

 

ŠIKMÁ SHODNÁ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Tajenka (9 6 – jméno a příjmení herečky) a jeden tajenkový výraz ??? (5 2 7) jsou skryty.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ I ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 1. Řeka ve Francii. – 2. Patřící malé Anastázii. – 3. Brebentivá. – 4. Staroegyptská bohyně; černá káva; protiklad. – 5. Nechytat; přirozený úbytek hmotnosti kapalin; snaživost. – 6. Kuchyňská deska; anglicky „měňavka“; obydlí v lesnatých oblastech Jižní Ameriky; odplata. – 7. Nuže; rakouský klášter; nadzemní část byliny; mužské jméno; slovensky „pouze“. – 8. ???; znělky; horské louky. – 9. Houkat; slovensky „drápání“; anglicky „hřích“; vepřová pečínka; plavidla z klád. – 10. Autonomní oblast Číny; vrstva sídlišť v jižním Turecku; neúplně; domácky Tomáška; římskými číslicemi 3055; citoslovce vybídnutí. – 11. Hmyzí ústrojí; tříska (slovensky); část rostliny; italští starostové; francouzský prozaik; stará dutá míra. – 12. Zlato; zuřivost; sídlo ve Španělsku; nizozemsky „břeh“; zákuskové; hemžit se. – 13. ???; anglicky „Soňa“; obsahující rozpouštědlo; německý spisovatel; samec králíka. – 14. Kamenný meteorit; kromě toho; trámec u stavu; rodná země; dřevnatá rostlina; děčínský podnik; jak; tatínek. – 15. Citoslovce zvuku zvonku; staré irské písmo; uživatel umělého mezinárodního jazyka; státní zkouška; alžírský přístav; podnik v Adamově; zatemnit; kód Ománu; okres v Ugandě; okruhy; obkladek. – 16. Obelhávání se; letopisec; velcí korýši; kazašský horský masiv; hrdinové; švýcarské město; francouzský matematik; mys na Sumatře; tělesa sopečného původu. – 17. Řeka v Angole; hrubozrnná hornina; německý zápor; bezohledný ničitel; slavnostní sedadla; tesařská šňůra; jedenáct set; rusky „auta“; sídlo v Rusku. – 18. Africký stát; turecký sopečný masiv; špatný houslista; citoslovce stříknutí; srbsky „řepy“; okolí moravského města; německy „Ester“; ???. – 19. Evropan; zakřivení; často zaletět; vozidlo; mořští měkkýši; anglicky „jednotky“; řeka v Anglii; německy „Ema“; Seveřan. – 20. Čtvrtina kopy; slovenské město; spínadlo; jsoucno; stání; provaz se smyčkou; stonkový; polovzdělanec; mýtina; polský spisovatel. – 21. ???; karetní hry; existovat; český malíř; přírůstkový; japonský gymnasta; území v Přední Asii. – 22. Nepoškodit kousáním; steh; dovozní; domácky Kamila; samci prasat; získávat prodejem; rekonstituované maso; obec u Třebíče. – 23. Způsob poražení zápasníka; řeka ve Francii; zinková ruda; násadec fagotu; odpad při výrobě lihu; řadová číslovka; zařízení k lovu úhořů; zjišťující délku; strnutí šíje. – 24. Garderoba; drcením oddělit; nerozhodný protivník; pták; pštros; český zpěvák; hlavní město Afghánistánu. – 25. Český granát; osekat; struktura; židovská; pokrýti listy; nemít povinnost. – 26. Promáčet potem; německý klavírní pedagog; klamná jednání; cirkusový; německy „křivky“; seřizovati hudební nástroj; francouzský malíř. – 27. Cestovní průkaz; zkratka ústavu (institute); tvořiti klasy; roubík na vázání obilí; zkratka částečně rozpustného (partly soluble); otec; Ukrajinec. – 28. Podotknouti; sdružená sázka; utrhat; brutnák; psychiatrické oddělení nemocnice. – 29. Opět; dostihová sázková kancelář; ženské jméno; členění do zón; stěrka; produkt koroze. – 30. Alkan; vyškrábání napsaného textu; obor matematiky. – 31. Krajta; rakouský politik. – 32. Sportovní bunda; etnická skupina. – 33. Otesaný kámen; pruhovaná tkanina. – 34. Prudký boj; část obličeje. – 35. Chemická značka nobelia; zkratka adoptivní péče. – 36. Značka kilometru.

 

Pomůcka: Emonts.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Poněkud obtížnější předposlední kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 111 luštitelů, 38 řešení bylo bez chyby. Nejtěžší bylo přijít na výraz 20/5 ČÁST STÁJE (stání). Ztrátové body byly nejčastěji za chyby ve výrazech 19/9 ČUD (SSJČ); 33/1 ŠTUK (SSJČ); 4/1 MUT (MČSE); 21/4 RADA (MČSE); 10/2 AMUK (MČSE); 23/2 ARAN (CJC 2). Opakovaly se i špatně vepsané výrazy 27/2 INST; 17/8 ABTA; 12/3 TINEO; 15/9 TESO; 9/3 THE SIN; 1/1 AY. Další ztráty byly opět za nevyplněná políčka a vynechané nebo špatně umístěné silné linky mezi vpisovanými výrazy. 5 ztrátových bodů bylo za nevypsání nebo nevyznačení skrytých tajenek umístěných ve svislé ose křížovky. Po pěti kolech zůstává v čele 16 řešitelů bez ztrátových bodů. Všech pět kol letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže poslalo 105 řešitelů.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. bodů: Běhounek, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Elefant, Fojta, FRATOM, Hladký, Hroz, Ivánek, Janošík, Judas, Kaipr, Kmoščák, Kobr, Kopřiva, Kučírek, Lustyková, Macků, Makovník, Malčík, MARIKA, Matějka, Nitra, Olyšar, Pešta, Pláňava, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sklenka, Starý, Svoboda M., ŠIVA, Urbanczyk, Vašinka. – 1: Auterský, Brož, ČENDA, Dedera, Dedková, Dostál, Drdel, Gonda, Janek, Járová, Javůrek, Kolář, Korčák, Kunst, Láník, LOMNÁ, Malúšek, Nedvěd, Pazdera, Polcar, Přecechtěl, Sedláková, Šimek, Šplíchal, Vyskočil. – 2: Adamčík, ALCI, Bada, Čálek, Gášek, HAMS, Havel, Jakubček, Kajzrlík, Mojžíšek, Novák Rudolf, Platzner, Samec, Valášek, Vonka. – 3: HUH, Kučera, Marsová, Sedlatý, Šťastná, Švančar, Tomáš, Vojtěch. – 4: Crhánová, Juroszek, Michal, Novotný, Tománek. – 5: Novák Robert, Zahajský. – 6: Landa, Rosová, Šebesta, Vítková. – 7: Kadlec, LUCKOR. – 8: Kokeš, Motyčková. – 9: Lukovský, Nejedlý. – 10: Nováková. – 11: BAŠKA, Bradáč. – 12: Dvořák. – 14: Chylová. – 15: Štěpánková. – 19: Bača. – 29: Krumbholz.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztr. bodů: Ivánek, Janošík, Judas, Lustyková, Macků, Makovník, Malčík, Nitra, Prošek, Růčka, Rybář, Ryška, Sklenka, Starý, ŠIVA, Vašinka. – 1: Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Elefant, FRATOM, Hladký, Janek, Járová, Kobr, Kopřiva, Korčák, Kučírek, Kunst, MARIKA, Matějka, Olyšar, Svoboda M., Urbancyzk. – 2: Běhounek, BLANKA, Čálek, Drdel, Gonda, Hroz, Kmoščák, Nedvěd, Polcar, Rusá. – 3: HAMS, LOMNÁ, Mojžíšek, Pešta, Šimek, Valášek. – 4: ALCI, Auterský, Dedera, Kaipr, Pláňava, Sedlatý, Vyskočil. – 5: Adamčík, Bada, Gášek, Malúšek. – 6: Kajzrlík, Platzner, Vojtěch. – 7: Crhánová, Dedková, Kučera, Sedláková, Švančar. – 8: HUH. – 9: Jakubček, Tomáš. – 10: Fojta, Michal. – 11: Havel, Javůrek, Kadlec, Láník, Novotný, Pazdera, Šebesta, Šplíchal, Šťastná. – 12: Marsová, Přecechtěl, Samec. – 13: Dostál, Kokeš, Landa, Motyčková. – 14: Juroszek. – 15: Vonka, Zahajský. – 16: Novák Rudolf. – 17: LUCKOR. – 18: Vítková. – 20: BAŠKA. – 23: Bradáč, Nejedlý. – 25: Nováková. – 31: Chylová. – 33: Dvořák, Štěpánková. – 95: Krumbholz.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Ay. – 2. Astin. – 3. Drmolivá. – 4. Mut; moka; opak. – 5. Nečapat; kalo; píle. – 6. Vál; amoeba; maloka; msta. – 7. No tak; Melk; stonek; Oskar; iba. – 8. Lassie se vrací; sonety; holy. – 9. Tutat; drapot; the sin; karé; vory. – 10. Tibet; Amuk; kuse; Toma; MMMLV; hola. – 11. Sosák; íver; odnož; podestové; Aymé; holba. – 12. Aurum; amok; Tineo; kust; desertové; mrholit se. – 13. Zkrocení zlé ženy; Sonia; etherové; May; ramlík. – 14. Aerolit; item; drsník; vlast; kalaba; Desta; kterako; papá. – 15. Rrr; ogam; idista; štace; Oran; Adast; zkalit; OMN; Teso; kola; ovin. – 16. Sebeklam; analista; raci; Aksoran; reci; Stans; Poisson; Kenam; lakolity. – 17. Loge; eklogit; nein; vandal; stolce; dlouž; tisíc a sto; abta (avta azbukou); Komsa. – 18. Senegal; Ararat; vrzal; cák; repe; Ostravsko; Esther; Kleopatra. – 19. Portugalec; oblouk; zaletat; jeep; ostranky; ones; Tove; Emma; Čud. – 20. Mandel; Galanta; spínák; ens; část stáje; laso; osní; nedouk; paseka; Lem. – 21. Kočka na rozpálené střeše; makaa; stát; Rada; akcesní; Endo; Kurdistán. – 22. Neukousat; sutura; importní; Kamča; kanci; tržit; REMA; Tasov. – 23. Strh; Aran; zinkit; esko; lutr; šestá; vrš; délkoví; tetan. – 24. Šatna; odrtit; slabý sok; opeřenec; naame; Zíma; Kábul. – 25. Pyrop; otesat; stavba; semitská; zalistiti; nemusit. – 26. Propotit; Emonts; lsti; arénní; Kurven; laditi; Corot. – 27. Pas; inst; metati; knutel; P sol; tatina; Malorus. – 28. Zmíniti se; triz; usápat; Borago; magorka. – 29. Zas; toto; Donata; zonace; rakle; rez. – 30. Propan; rasura; algebra. – 31. Python; Lueger. – 32. Parka; etnos. – 33. Štuk; drel. – 34. Seč; nos. – 35. No; AP. – 36. Km.

 

Tajenka: Elizabeth Taylor (skryta ve svislé ose křížovky); ??? výrazy: Místo na výsluní (skryt ve svislé ose křížovky), Lassie se vrací, Zkrocení zlé ženy, Kleopatra, Kočka na rozpálené střeše.