Křížovkářská kvalifikační soutěž 2018

 

Milí přátelé, vítáme vás u posledního kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 6. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 5. prosince 2018 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6-Břevnov nebo na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

 

FILMOVÉ TVÁŘE

6. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Jeden tajenkový výraz ??? je skryt (6).

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Útulek. – 2. Starověký kočovník. – 3. ???. – 4. Kárající; severské mužské jméno. – 5. Sudokopytník; zdřímnout si. – 6. Anglicky „ztracený“; listnatá větvička. – 7. Pomalá žena; knír; slovensky „drdoly“. – 8. Předpokládat; lesní průsek; vyrovnaní lidé; části obličejíčků. – 9. Tajenka. – 10. Vnitřní podešve; gigant; vyrobené z porcelánové hlinky; balkánský smrk; ukazovací zájmeno; vlastní laním. – 11. Kolomaz; utlačovati se; hvězda v souhvězdí Raka; planetka; sibiřští lovečtí psi. – 12. Vysoká čepice; letadla; ???; chorvatské ženské jméno (Lora); dvě ukazovací zájmena; ruský běžec na lyžích. – 13. Argentinský ostrov; čarovat; svobodný feudální statek; sídlo v Nizozemsku; mládě norka; německy „květen“; ruský režisér; přišlá z poutního místa; vietnamské platidlo; odrůda turmalínu. – 14. Zbavit řeči; natřít vápnem; zkratka autorského archu; vrtoch; pražský obchodník; velké bláto; čest; íránské sídlo; francouzsky „omáčka“; východoněmecká; stíhati provinění. – 15. Sídlo ve Finsku; český novinář; druh lemura; zbytečnost; anglické ženské jméno (Margita); český režisér; totožnost; domácí střevíc. – 16. Dívčí jméno; chytit; prezent; využití chemie; hudební styl; zkratka obchodní akademie; alkaloid v oměji; obřadní oděvy; proces; ceknutí; nádhery. – 17. Domácky Katrin; postupně získat; dvojzpěv; íránský kmen; ploška před křídlem letadla; jméno arménského básníka Terjana; řecké písmeno; pochutiny ze sleďů; pevná tkáň; obilniny. – 18. Zkratka Státního oblastního archivu; úmrtí; pracovitost; anglicky „rozebrat“; anglicky „debata“; spermarium; souhrn větévek na kmeni stromku; osobní zájmeno. – 19. Moč; hmyz příbuzný vose; uzeniny; francouzsky „rozená“; nehybnost; evropská země (slovensky); italsky „rok“. – 20. Ohlas; spěch; francouzský matematik; přírodní jev; náhorní paseka; ???. – 21. Roky; šafránové dřevo; manželka cara; plod slivoně; postavení starších; zástupce dítěte při křtu. – 22. Chobotnatec; těstovité; citoslovce hlasu osla; pakovati; převody nemovitostí dlužníků; domácky Alana; americký konstruktér revolveru; splátky; kmen v Ghaně. – 23. Nepříliš; staroíránský kočovník; podnik v Neratovicích; německé ženské jméno; americký konstruktér revolveru; závodní řiditelné sáně; podlahová krytina. – 24. Nepřivyknout si; domácky Barbora; celní kód pro litr; španělská metropole; rostlina dosna; pes brakýř; krákání. – 25. Patnáct kusů; velcí stepní ptáci; kanadský zpěvák; ženské jméno; zachránce; sdružení podniků. – 26. Latinsky „ruka“; bylina se žlutými květy; řeka ve Francii; ???; domácky Adolf. – 27. Madagaskarská jednotka hmotnosti; severská démonická bytost; vycepovat; řeka v Rusku. – 28. Druh cukroví; patřící francouzskému malíři.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 25. Nevyjmout jádro. – 26. ???. – 27. Odpad při úpravě lnu; výtvor; pastvina; policejní vůz. – 28. Kulovitá bakterie; čtvrtka papíru; stovky; český režisér; číslice; český matematik. – 29. Růžice ze stužek; albánská etnografická skupina; evropský ostrov; ohlupovat; obec u Domažlic. – 30. Přízvisko komika Lloyda; francouzsky „zástup“; obsahující baryum; kód Itálie; ???; ostrov v Antilách; obilní plevel. – 31. Severští pěvci; vozidla; belgické lázně; balerína; menší oblasti; chorobný nádor; had. – 32. Vřesovcovitá rostlina; červ vlasovec; velký kámen; lodní bok; rovnost; písmeno; hnědé barvivo. – 33. Měřič tlaku plynů; červený lesní plod; bahenní ptáci; přinášet záhubu; nasycený uhlovodík. – 34. Mantova; náležeti; ???; americký spisovatel; hanění; opuchnout; zkratka Severočeských tukových závodů. – 35. Maďarská domácká podoba jména Alžběta; horka; vymílání zemského povrchu; sbohem; přechylování substantiv; téměř; staroegyptská bohyně vody; kusy nábytku; části vozů. – 36. Kód Tuniska; britský neurofyziolog; domácky Sidon; stoka; opatřené generátorem proudu; blaho; hlávkový salát; trsací hudební nástroje. – 37. Obkladek; severské ženské jméno; jakákoli věc; estonská řeka; mužské jméno; mořská ryba; rozezvučovat struny; zkratka polské plavební společnosti. – 38. Španělská provincie; zkratka Mezinárodního sdružení leteckých dopravců; blízký člověk; mongolský kultovní objekt; trháním nahromaditi; pestře zbarvený ještěr; dvojjazyčná. – 39. Německé mužské jméno; domácky Eliška; blízký člověk; citoslovce zvuku zvonku; patřící malé Vladaně; značka čistidla na sporáky; trochu roztrhat; kód letiště Tanatoraja v Indonésii; řeka v Maroku. – 40. Nájemný kočár; svrchníky; řecké písmeno; špičatý výčnělek; kapání; čest; v esperantu „puknout“; turecký sopečný masiv; dostihová sázková kancelář; vrstva ledu. – 41. Budovy pro zvířata; prezident USA v letech 2009 až 2017; velká žába; iniciály slovenského básníka Laučeka; svrchu; milenec; anglická zkratka základního tezauru; obec na Zlínsku; dvojmocná atomová skupina CrO2. – 42. Proužek barevného papíru; zahnutý kovový hřeb; mužské jméno; hryznout; hebké; olůvka; bahno; skončit. – 43. Skladby pro tři hudební nástroje; vydělaná kůže; pochutiny ze sleďů; iniciály čuvašského spisovatele Turchana; anglicky „brloh“; indické poloopice; obilniny; pokročilý věk. – 44. Citoslovce chlácholení; slovensky „ostřice“; německy „ceny“; plod rostliny; zkratka Mezinárodního výboru pro vědeckou organizaci; anglicky „pero“. – 45. Nepoužitá nádoba; část Rakouska; usadit se. – 46. Západoasijská; tajtrlíček. – 47. Německy „bojovník“; nabité částice. – 48. Latinský pozdrav; starořecká oběť; rudné žíly. – 49. Nástroje k tření máku; anglicky „dělat“. – 50. Myšlenkový. – 51. Místa mimo dům. – 52. Polysacharid. – 53. Eskymáci.

 

Pomůcka: Katunka, kvast.

 

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Poslední kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 104 řešitelů a tentokrát bylo bez chyby 30 řešení. Nejvíce chyb bylo ve výrazech 14/1 ONĚMIT x 29/4 PITOMIT. Podle SSJČ je pouze autorské řešení správné. Další ztrátové body byly za 39/6 ROSIDOL (CJC 3, str. 184) a 35/7 TAFNUT (MČSE 2, str. 95, heslo Devatero bohů z Onu). Několikrát byla špatně 26/2 ŠKARDA (SSJČ) x 28/2 ŠKARTICE (SSJČ). 3 ztrátové body byly pak za nenalezení skrytého tajenkového výrazu ZLODĚJ (políčka 15/41, 15/42, 16/42). Náročnější k ověření byl také výraz 43/4 KST (MČSE 1, str. 877, heslo Čuvašská literatura). Další ztrátové body byly opět za chybějící nebo špatně umístěné dělicí linky a za nevyplněná políčka. Po šesti kolech zůstalo v čele už jen 9 řešitelů bez ztrátových bodů. Všech šest kol letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 97 soutěžících, celkově se letos do soutěže zapojilo 143 řešitelů. Velice mě těší spokojenost řešitelů s řešenými pracemi. Děkuji za přání k Vánocům a novému roku. Všem řešitelům přeji do roku 2019 to, aby jim vydrželo zdraví a chuť řešit taje.   

 

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, Bada, Bonaventura D., Bonaventura Š., ČENDA, Dedková, Elefant, FRATOM, Gonda, HAMS, Hladký, Ivánek, Janošík, Járová, Judas, Kajzrlík, Kopřiva, Kunst, Lustyková, Macků, Malčík, Matějka, Novotný, Pláňava, Prošek, Rusá, Rybář, Sedlatý, Starý, Svoboda M. – 1: Auterský, Brož, Dedera, Dostál, Drdel, Havel, Hroz, Janek, Kmoščák, Korčák, Kučera, Kučírek, LOMNÁ, Makovník, Malúšek, MARIKA, Nedvěd, Nitra, Olyšar, Pešta, Polcar, Přecechtěl, Růčka, Ryška, Sklenka, Šimek, ŠIVA, Urbanczyk, Vašinka, Vonka. – 2: ALCI, Javůrek, Kobr, Nováková, Pazdera, Rosová, Šťastná, Švančar. – 3: Fojta, Landa, Láník, Marsová, Mojžíšek, Novák Robert, Novák Rudolf, Platzner, Svoboda A., Tomáš, Vyskočil. – 4: Běhounek, Bradáč, Crhánová, HUH, Jakubček, Kadlec, Lukovský, Samec, Sedláková, Tománek, Valášek, Vojtěch. – 5: Juroszek, Kaipr, Kolář, LUCKOR, Šplíchal, Vítková. – 6: BAŠKA, BLANKA. – 7: Matoušek, Štěpánková. – 10: Nejedlý. – 17: Chylová. – 21: Dvořák.

 

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2018

0 ztrátových bodů: Ivánek, Janošík, Judas, Lustyková, Macků, Malčík, Prošek, Rybář, Starý. – 1: Bonaventura D., Bonaventura Š., ČENDA (Čenovský), Elefant, FRATOM (Ota), Hladký, Járová, Kopřiva, Kunst, Makovník, Matějka, Nitra, Růčka, Ryška, Sklenka, Svoboda M., ŠIVA (Šuňavec), Vašinka. – 2: Brož, Gonda, Janek, Korčák, Kučírek, MARIKA (Valkus), Olyšar, Rusá, Urbanczyk. – 3: Drdel, HAMS (Hruška), Hroz, Kmoščák, Kobr, Nedvěd, Polcar. – 4: LOMNÁ (Wasserburger), Pešta, Pláňava, Sedlatý, Šimek. – 5: Adamčík, Auterský, Bada, Dedera. – 6: ALCI (Černý), Běhounek, Kajzrlík, Malúšek, Mojžíšek. – 7: Dedková, Valášek, Vyskočil. – 8: BLANKA (Gabajová), Kučera. – 9: Kaipr, Platzner, Švančar. – 10: Vojtěch. – 11: Crhánová, Novotný, Sedláková. – 12: Havel, HUH (Humplíková), Tomáš. – 13: Fojta, Jakubček, Javůrek, Pazdera, Přecechtěl, Šťastná. – 14: Dostál, Láník. – 15: Kadlec, Marsová. – 16: Landa, Samec, Šplíchal, Vonka. – 19: Juroszek, Novák Rudolf. – 22: LUCKOR (Koreneková). – 23: Vítková. – 26: BAŠKA (Urbášková). – 27: Bradáč, Nováková. – 33: Nejedlý. – 40: Štěpánková. – 48: Chylová. – 54: Dvořák. V tabulce jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali řešení všech šesti kol.

 

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Azyl. – 2. Sarmat. – 3. Samotář. – 4. Kárná; Torsten. – 5. Káma; trochu spát. – 6. Lost; ratolístek. – 7. Loudalka; valous; konty. – 8. Čekat; prorub; stoici; nosánky. – 9. Jean-Paul Belmondo. – 10. Branzoly; obr; kaolinové; omorika; tato; laní. – 11. Kolomast; utiskovati se; Sertan; Erato; lajky. – 12. Kolpak; aera; U konce s dechem; Lorina; ty a ten; Vedenin. – 13. Tova; kouzlit; alod; Baflo; norče; Mai; Romm; loretská; tien; verdelit. – 14. Oněmit; obílit; AA; marota; Rott; marast; honora; Kut; sauce; pruská; trestati vinu. – 15. Iitto; Uhl; kata; marnost; Margot; Honzl; shodnost; slipr. – 16. Katunka; lapit; dar; chemizace; ska; OA; atidin; roucha; děj; hlesy; krásy. – 17. Katka; skoupit; duet; Parthové; slot; Vahan; kappa; matesy; kost; ovsy. – 18. SOA; skon; pilnost; parse; moot; varle; obrost; ono. – 19. Urin; pilatka; párky; née; mrtvost; Írsko; anno. – 20. Ozva; kvalt; Cartan; bouře; polana; Borsalino. – 21. Léta; kvast; carevna; slíva; senioráty; kmotr. – 22. Ylo; pastové; ia; baliti; zvody; Ála; Colt; ráty; Kandia. – 23. Nevelice; Skyta; Spolana; Erna; Colt; bob; jekor. – 24. Nevžít se; Barunka; LTR; Madrid; kana; braka; krákor. – 25. Mandel; dropové; Anka; Lea; spasitel; trast. – 26. Manus; škarda; Tude; Muž z Ria; Dolfi. – 27. Kouan; troll; otrkat; Neva. – 28. Kokoska; Manetovi.

Tajenka: Jean-Paul Belmondo; ??? výrazy: Samotář, U konce s dechem, Borsalino, Muž z Ria, Manželé z roku II, Cartouche, Zvíře, Zloděj (skryt v políčkách 15x41, 15x42, 16x42).