Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

Milí přátelé,

vítáme vás na startu nového ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS). Autorem letošního ročníku bude Karel Wiedermann. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 1. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým dílem tajenky) zasílejte nejpozději do 30. ledna 2019 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu: karwie.taje@seznam.cz.

 

 

ZAKAZOVANÍ UMĚLCI

1. KOLO

 

Letos si připomeneme 30. výročí sametové revoluce a jak víme, některým umělcům bylo – ať už po „osmašedesátém” či později – zakázáno vystupovat a až po revoluci jsme opět mohli slýchat jejich písničky. Každé kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže bude věnováno jednomu zpěvákovi, zpěvačce či skupině a pod tajenkovými výrazy najdete pár titulů z jejich tvorby (ať už se jedná o gramodesky nebo jednotlivé písničky, které najdete na internetu po kliknutí na podtržený název LP desky – pak se vám otevře seznam písniček). Obrazec by vám měl napovědět, o kom bude v tom kterém kole řeč.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ POLODOKRESLOVKA

 

Použitá políčka:

Políčka KKS 2019-1

 

Skrytý je 2. díl tajenky (8). Čísla sestavená ze čtvercových políček se shluky stačí v řešení podbarvit, nemusíte je vypisovat, slouží pouze k dotvoření obrazce.

 

VODOROVNĚ: A. Citoslovce výzvy k tichu. – B. Citoslovce výzvy k tichu. – C. Použití cizích dopravních cest na základě dohodnutých podmínek. – D. Český herec. – E. Rakouská řeka; ruská řeka; český textař; skládací přístřeší. – F. 1. díl tajenky; ??? (1/1); ??? (1/2); ??? (2). – G. Spojka; kuchyňská potřeba; celní kód Kajmanských ostrovů; anglická zkratka tiskárny; citoslovce smíchu; na jaké místo; domácky Atila; zkratka obrněného transportéru. – H. Ukazovací zájmeno; obojí; otrok; stará čínská jednotka objemu; anglicky „pomoc”; plachetnice používaná ve Španělsku; uzbecký lidový druh flétny; SPZ Náchoda. – I. Íránské sídlo; konkrétní forma genu; olovnice; součást indiga. – J. Domácky Čestmír; hodovník; ozdobný řecký mramor; psovitá šelma. – K. Koupě; očnice; týkající se proutěné nádoby; jeden z osmi vládců Kaviovců. – L. Vas; ??? (3). – M. Hydroxyderivát cyklohexanu; vodnatý kyselý uhličitan sodný; kroužek; mrazivá zimní vichřice se sněhem; pokrm z brambor; rozmluva; radostně; marinovaná mihule; začátek závodu. – N. Plavidla; letopisy; bílý jezdecký oděv; poschodí; navzájem; thajské platidlo; selhání nějakého orgánu; věhlas; všekaz; deset na druhou. – O. Značka aut bývalé NSR; řidší zavařeniny s nerozvařenými kousky ovocné dřeně; snažit se něco nalézt; deštivé počasí; prudce sundat; přilepovat; úval; kapitola; maskované čluny; lysina. – P. Kočkovitá šelma; větší množství krve; francouzský malíř a grafik; mnohostěny ohraničené šesti obdélníky; trnitý keř; otřes mozku; části kabátu; mechová brusinka; jitřní. – Q. Obyvatelka Kanady; ??? (4); prostoduší lidé.

 

SVISLE: 1. Slovenské citoslovce; malý žvanil. – 2. Právně chybná; podpěrný bodec u violoncella; citoslovce zvuku činelů. – 3. Italské platidlo; tyč vyčnívající z předku vozu, kterou je řízeno měnění směru při jízdě; vietnamská jednotka hmotnosti; ženské jméno; citoslovce zvuku trubky. – 4. Delší studijní pobyt na zkušenou; zemřelá; vymezená krajina; klencový nerost; klády; hladina. – 5. Mapky; grammolekuly; ceta. – 6. SPZ Prahy-východ; která; značka tureckých aut; vazal. – 7. Francouzsky „zlato”; klovat; plavání pod vodou podle mapy. – 8. Česnek hadí; kubánský režisér; balík; citoslovce zvuku vydávaného žabami. – 9. Domácky Jonáš; tání; nástroj k broušení; dveřní rám; staří lidé. – 10. Africký stát; bahenní sopka; slovensky „jiskra”; argentinský ostrov. – 11. Obměny; druh dřeviny; část sportovního utkání; trknutí. – 12. Osobní zájmeno; zaplnit něco něčím natlačeným; domácky Milena. – 13. SPZ Kolína; jáma; špička prstu; kujný nerost. – 14. Území v severozápadní Gruzii; vykopaná díra; smyslový zážitek; k rodičům. – 15. Druh antilopy; odrůda brambor; psovitá šelma; osadník. – 16. Domácky Lada; textilní látka; rodič; značně; lep organického původu. – 17. Týkající se přirozené fenolické látky obsažené v některých rostlinných silicích; poloha v józe; hryzení. – 18. Název značky voltu; nátěr pro malbu; peřeje; SPZ Kladna. – 19. Afghánská jednotka hmotnosti; anglická hudební skupina; nároky; ateliérový světlomet. – 20. Lizy; slavná žena; nyní. – 21. Ukazovací zájmeno; paleoasijská jazyková skupina; žemlovka; kroupy a luštěniny; anglická zkratka paměti s přímým přístupem. – 22. Filipínská sopka; druh hvězdy; obyvatelky Ásamu; naplněná. – 23. Porodnost; řecký bůh války; německé sídlo. – 24. Citoslovce houkání; okřídlení koníci.

 

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Jsem moc rád, že jste se sešli na startu soutěže v tak hojném počtu. Úvodní kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 133 řešitelů, zcela správných bylo 89 řešení. Po poradě s př. Chromým a Jemelíkem jsem uznával násobná obdélníková dvoupísmenná políčka v místech, kde měly být trojúhelníkovými políčky znázorněny mističky pod svíčkami. Rozhodl jsem se také nakonec tolerovat chybné křížení VESELE x ELE místo správného M/7 VESELO x 19/2 ELO. ELO je zkrácený název anglické hudební skupiny Electric Light Orchestra. Uveden je např. ve Slovníku zkratek (Encyklopedický dům), ale protože jsem nenapsal v legendě, že se jedná o zkratku, tak jsem toto místo nehodnotil. Také jsem připustil křížení J/1 ČESŤA x 4/3 OBLASŤ. Oblasť lze najít v PSJČ, ne sice jako heslo, ale v rámci doplňujících textů. Ostatní věci už tolerovat nešly. I když můj styl tvorby je takový, že co neznáte v jednom směru, v druhém směru by vám mělo vyjít, přece jen se ukázalo, že stačí zvolit jiný obepis a už máte zamotanou hlavu. To je případ výrazu O/9 MAKY (Hubáček), kde někteří z vás řešili chybně MAĎOKY, přitom křižující výraz 20/3 TEJKA je v SSJČ mezi nářečními variantami výrazu TEĎ a výraz 21/4 STRÁVA je v SSJČ také. Pak vám ještě zamotali hlavu JELIMÁNCI místo správného Q/3 DALAMÁNCI (SSJČ). Rovněž jsem neuznával jazykovou skupinu 21/2 AJNU, protože tuhle podobu jsem nenalezl (správně je pouze AINU). Nemohl jsem tolerovat ani mozaikové linky místo shluků (v oblasti čísel na svíčkách), protože v zadání se jasně hovořilo o shlucích. Ostatní chyby padají na vrub nepozornosti či absence některých slovníků ve vašich knihovnách. Ještě bych vás chtěl poprosit o podepisování řešení přímo na archu a ne v mailové zprávě, což se týká i skrytých tajenek. A také bych chtěl požádat členy ČSHAK, kteří u 1. kola neuvedli své členské číslo ČSHAK a dosaženou kvalifikační třídu, aby tak učinili u 2. kola. V aktuálním kole vám přeji hodně štěstí.

 

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alka, Auterský, Bada, BAŠKA, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Čálek, ČENDA, Dedera, Dedková, Drdel, Elefant, Fojta, Gášek, Glogar, Gonda, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Juráň, Kadlec, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Kolář, Koňák, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Lustyková, Macků, Mach, Malčík, Malinka, Malúšek, Mareš, Marsová, Matějka, MIKEŠ, Motyčková, Nedvěd, Novák Rob., Novotný, Olyšar, Pazdera, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Polcar, Prošek, Průšová, Přecechtěl, Rosová, Rusá, Rybář, Ryška, Samec, Sedlatý, Sklenka, Starý, Svoboda, Šplíchal, Švub, Urbanczyk, Urbánek, Vacek, Vacková, Valeš, Valkus, Vašinka, Vrtěna, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: FRATOM, Havel, Juřík, Kaipr, Láník, LOMNÁ, Makovník, Mojžíšek, Neumann, Nitra, Nováková, Růčka, Svoboda, Šebesta, ŠIVA, ŠTÍSTKO, Vojtěch, Wohlmuth. – 2: ALCI, BLANKA, Dostál, HUH, Kaščák, Kroutil, Novák Rud., Přikryl, Slabý. – 3: Juroszek, Michal, Sedláková, Švančar. – 4: Tománek, Werner. – 5: BÍLEK, Kudláček, Marhoul, Šmat, Vítková. – 6: Chylová, Valášek. – 8: Bradáč, GÉZA, Matoušek. – 27: Nejedlý.

 

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

 

KKS2019-1.kolo-řešení