Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

Milí přátelé, vítáme vás již u čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 4. kola) zasílejte nejpozději do 17. července 2019 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu: karwie.taje@seznam.cz.

 

ZAKAZOVANÍ UMĚLCI

4. KOLO

 

Pomodlete se a můžete začít. Jenom upozorňuji, že zpěvák byl činný jak hudebně, tak i literárně.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

souměrná střídavá mozaikovka a 4 střídavé polomozaikovky (jedna souměrná a tři nesouměrné)

 

Použitá políčka:

 

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Anglicky „legální”. – 2. Název fotografického objektivu firmy Agfa. – 3. Hledat vši; kvedlačka. – 4. Úřad emíra; druh ptáků z čeledi Phasianidae. – 5. Alkaloid rostliny rodu Hedyotis; pořizovat mapu; naše řeka. – 6. Citoslovce rytmického zvuku; naplnit prostředkem k dalšímu použití; výrobky vzniklé mletím obilných zrn. – 7. Násilným ohýbáním dělit na kusy; korektura; norské sídlo; avarský tábor. – 8. Nanynka; pivoňka; český výtvarník a režisér; ??? (2/1). – 9. Ukazovací zájmeno; slovensky „jař”; lopuch větší; rakouský malíř a architekt. – 10. Ukazovací zájmeno; v hudbě „nyní”; název zásypu na nohy; český sochař; ochranný vzduchový vak. – 11. Kino; borovicotvará rostlina; cizí mužské jméno; otisk nohy; mezinárodní kód letiště Niuatoputapu. – 12. Jednomocná atomová skupina CN; animování; přetékání; kanaánský bůh stvořitel; řecká bohyně duhy. – 13. Žíla; jež; druh sportovce; japonský gymnasta. – 14. Spojka; kapadocká bohyně plodnosti a vegetace; marocké sídlo; dívčí jméno. – 15. Napodobenina; předložka; stovky; síť k chytání ptáků. – 16. Čaj; ??? (1/2); starý český tanec. – 17. Anglická zkratka pro celé číslo; kněz tibetských buddhistů; tajenka. – 18. Norské sídlo; evropský stát; učitelka domácích nauk; Vergiliovo jméno; severský bůh. – 19. Cavyky; dodat; jednotka aktivity radioaktivních preparátů; kloudně; určitým směrem; japonská jednotka objemu; droga. – 20. Modelářská hmota; velmi; propagovati; odpovědný správce lékárny; neodborník; silný provaz. – 21. Stromořadí; druh sudokopytníka; vojenská hodnost; ??? (5); takový; tykvice; vazal. – 22. Mrskat; vysoukávati; soupravy; rozmanitě upravená laťka; mimoděk; citoslovce smíchu; Mayovo jméno; lotyšský šachista; k; vnitřnosti. – 23. Obchodní název bezkontaktního prahového spínače; záplava; choromyslný začátečník; trup lodi; římskými číslicemi 101; základní číslovka. – 24. ??? (3/3); nezvyklost; druh houby. – 25. Nepohyblivá část elektrického motoru; hlášení; odborně vyspělý člověk; dívčí jméno. – 26. Kroužek; zairský kmen; napáječ. – 27. Plochá lodice; polévka; ??? (3/1). – 28. Starověká pevnost; část týdne; zajisté. – 29. Rovné čáry. – 30. Dlužní úpis. – 31. Chlapecké jméno. – 32. Zkratka indexu zdatnosti.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 22. Čertovské. – 23. Valením obalit; zvětšovací sklo. – 24. Citoslovce značící pozdrav; nejspodnější útvar spodní křídy v podloží hauterivu; mezinárodní kód letiště Port of Spain; kněz tibetských buddhistů. – 25. Být nemocen; část veřejí; úplně přetrhnout; lámající. – 26. Vůbec nic; kolčava; španělsky „únos”; tečka. – 27. Prodlívati vestoje; rozpuk; slabý vítr. – 28. Učitel; pučeti; lehká bavlněná látka; pokolení; aritmetika. – 29. Braktea; španělský tanec; postupy; dřevěný pružný můstek; trpěti; část ruky; bolivijská řeka; dávati; manželky. – 30. Vybrané chování; patřící našemu hudebnímu skladateli; lotyšské jezero; seřizovat; pojmenování utvořené přímým napodobením cizí předlohy; ďábel; koně orientálního původu. – 31. Pšenice špalda; kurzovní sleva při prolongačním obchodě; ??? (3/2); větev; záře; ??? (4/1). – 32. Čára spojující místa o stejné intenzitě zemského magnetického nebo gravitačního pole; norské sídlo; druh rostliny; citoslovce konejšení při uspávání dítěte; útvar indické hudby; žluté barvivo; kurkumová moučka. – 33. Elektrická kapesní svítilna; odrůda jabloně; čirá tekutina; dánská jednotka hmotnosti. – 34. Šoférka; drobná kulička k navlékání. – 35. Ženské jméno; zutínati. – 36. Samci prasat; několikaranové revolvery; dávka. – 37. Švestka; vývojové stadium hmyzu; chemický prvek. – 38. Věštkyně; z vnitřku pryč; mořská vydra; ??? (4/2). – 39. ??? (1/1); pravidla společenského chování; senegalský kmen; písmeno řecké abecedy; španělský malíř a grafik. – 40. Odrůda alkalického trachytu; předložka; laboratorní nádobka; sloní zub. – 41. Dívčí jméno; slovinské sídlo; povel psovi; ruská délková míra. – 42. Belgické sídlo; starojaponský název pro sebeobranu; váním nahromadit; starý severogermánský bůh nebe. – 43. Část ženského těla; chetitský bůh koní; sváteční den; jeden z prstů. – 44. Zvonek; pouze; litím vyprázdnit; stolička. – 45. Pták z čeledi hlodozobců; hrubší vlněná látka; ovocný strom. – 46. Absolvent obchodní akademie; samočinná rychlopalná ruční zbraň; vniknutí. – 47. ??? (2/2); nizozemský rychlobruslař. – 48. Druh lékaře; keňské město. – 49. Vlastnit rypadlo. – 50. Chlapecké jméno.

 

Pomůcka: lopůn.

 

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Nejprve vás chci upozornit, že v březnu byly schváleny nové Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek, které pro všechny nově začínající soutěže platí od 1. července 2019. U probíhajících soutěží platí původní soutěžní podmínky odkazující na Směrnice 1994, neboť propozice v průběhu soutěže nelze měnit. Na startu čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se sešlo 115 řešitelů. Dá se říci, že toto kolo silou tsunami spláchlo naděje spousty řešitelů dělajících si zálusk na celkovou nulu. Přitom stačilo tak málo, pouze kontrolovat výrazy i v druhém směru nebo pořádně číst slovníkové definice až do konce. Na čele zůstalo 39 bezchybných řešitelů a další pořadí se pěkně promíchalo (někteří z vás se propadli i dost hluboko). Může za to hlavně skutečnost, že anglicky „legální” je nejen LEGAL, ale také kupodivu LOYAL (viz www.slovnik.cz). Tím pádem poté vycházel správně objektiv IGESTAR (CJC 3) a v druhém směru španělský malíř a grafik GOYA. Další pohromou pro vás byl výraz 44/3 DOLÍT (SSJČ, definice č. 2). Někteří z vás řešili VYLÍT, avšak křižující výraz VYDAL v žádném pramenu není. Obtížnějšími výrazy byly také 4/2 ULLÁR (PSJČ) a 8/2 PIVUNĚ (ČSVAS, 629.1), bohužel ani tentokrát nechyběly chyby z nepozornosti. Případné další chyby rád vysvětlím v mailu. V celkovém pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří poslali řešení všech dosavadních čtyř kol KKS. Závěrem vám přeji, abyste všichni vytrvali a doběhli zdárně až do cíle.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Auterský, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, Dedera, Dedková, Drdel, FRATOM, Gášek, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, Ivánek, Janošík, Járová, Judas, Kmoščák, Kobr, Koňák, Kopřiva, Korčák, Kučírek, LOMNÁ, Macků, Makovník, Malčík, Marsová, Matějka, MIKEŠ, Nedvěd, Olyšar, Pazdera, Pešta, Pláňava, Prošek, Průšová, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sklenka, Svoboda M., ŠIVA, Šplíchal, Švub, Vašinka, Zedníček. – 1: Bada, ČENDA, Elefant, Hroz, Janek, JENÍK, Kučera, Lustyková, Malinka, Malúšek, Nitra, Polcar, Starý, Vacek, Vacková, Vrtěna, Wohlmuth. – 2: Běhounek, BÍLEK, Dostál, Fojta, Havel, Kadlec, Kokeš, Kolář, Kunst, Motyčková, Neumann, Novotný, Platzner, Sedláková, Slabý, Šebesta, Švančar, Urbanczyk, Valkus, Vojtěch. – 3: Kaipr, Láník, Přikryl, Sedlatý. – 4: Alka, Jakubček, Kroutil, Nováková, Samec. – 5: Kudláček, Přecechtěl, Rosová. – 6: BLANKA, Matoušek, ŠTÍSTKO, Vítková. – 7: Mareš. – 8: BAŠKA, Koreneková, Marhoul, Werner. – 9: ALCI, Bednář. – 10: Landa. – 11: Juřík. – 15: Novák Rud. – 24: Bradáč.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Auterský, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Dedera, Dedková, Gášek, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, Ivánek, Janošík, Járová, Judas, Kmoščák, Kobr, Koňák, Kopřiva, Korčák, Kučírek, LOMNÁ, Malčík, Marsová, Matějka, MIKEŠ, Nedvěd, Olyšar, Pešta, Pláňava, Prošek, Průšová, Rybář, Ryška, Sklenka, Šplíchal, Švub. – 1: Bada, ČENDA, Drdel, Elefant, Hroz, Janek, JENÍK, Kučera, Macků, Makovník, Malúšek, Rusá, Starý, Svoboda M., ŠIVA, Vacek, Vacková, Vašinka, Vrtěna. – 2: Běhounek, Kadlec, Kokeš, Kunst, Lustyková, Malinka, Platzner, Růčka, Valkus, Wohlmuth, Zedníček. – 3: FRATOM, Kolář, Nitra, Novotný, Pazdera, Polcar, Sedlatý, Urbanczyk, Vojtěch. – 4: Dostál, Fojta, Jakubček, Motyčková, Neumann, Samec. – 5: Šebesta. – 6: Alka, Kaipr, Rosová. – 7: Přecechtěl. – 8: Kroutil, Láník, Sedláková, Slabý. – 9: BÍLEK, BLANKA, Koreneková, Nováková. – 10: BAŠKA, Mareš. – 11: Švančar, Vítková. – 12: Landa. – 13: Juřík, Přikryl, ŠTÍSTKO. – 14: Kudláček. – 18: ALCI. – 19: Matoušek. – 21: Novák Rud. – 23: Werner. – 33: Marhoul. – 49: Bradáč.

 

 

KKS2019-4.kolo-řešení

 

 

KKS2019-4.kolo-obrazec