Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

Milí přátelé, vítáme vás již u pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 9. října 2019 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu: karwie.taje@seznam.cz.

 

ZAKAZOVANÍ UMĚLCI

5. KOLO

 

Možná už tušíte, o kom bude toto kolo, tak jen pro informaci uvádím, že obrazec jsem si vypůjčil z obalu jedné jejich gramodesky.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

nesouměrná střídavá polomozaikovka a souměrná střídavá polomozaikovka

 

Skrytý je 4. tajenkový výraz ??? (3 3 3).

 

Použitá políčka:

 

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Citoslovce nevrlosti. – 2. Vývojový proud; spojka. – 3. I; španělský šlechtický a čestný titul; označení dosud nejasného jevu. – 4. Dásňová souhláska; odrůda pšenice; zmatek; medojed kapský. – 5. Inu; opice; lyžařský vlek; chlapecké jméno; papoušek; citoslovce hlasu osla. – 6. Značka milicoulombu; ??? (1/2); smršťování; řecký ostrov; uhlák; česká hora; římská tisícovka. – 7. Slovinský básník; irácké sídlo; Jánošíkovo jméno; ruská řeka; okřídlený kůň; menší mělké místo v řece umožňující přechod. – 8. Šachová remíza; trůn; naše sídlo; domácí lidé; organická látka vznikající z cukru; ocúny. – 9. Bahenní pták; miřík; přípravek na ošetření nohou; stát; drobné batolící se děvčátko; brašna na spisy. – 10. Bod v džudu; název planetky; spojka; drobný kousek; potentát. – 11. Podnik s celostátní působností; slivky; platidlo v Macau; Afričan; zajistit růst a vývoj člověka; bujní lidé. – 12. Mezinárodní kód Etiopie; suchý nepukavý plod; dívčí jméno; svůdnosti; ve velikosti; typ parní lokomotivy; máčka; zasklívat. – 13. Mezinárodní kód letiště Rota Island; elektricky nabitý atom; slovenská zkratka Svazu družstevních rolníků; ??? (1/1); ukazovací zájmeno. – 14. Citoslovce volání na drůbež; 3. díl tajenky; polévky z kvasu zavařeného do vody; vyfouknutá vejce. – 15. Sídlo na Madagaskaru; zlost. – 16. Druh třísloviny; oboustranná vrstva voskových buněk s medem, pylem nebo plodem; francouzské platidlo. – 17. Prostředky k ovázání; mezinárodní kód letiště Elista; umělecká díla; zadnice; druh palem. – 18. Tery; Laetus; mužské jméno; lotyšské jezero; pitky. – 19. Slavnostní kousek látky; německy „první”; americký malíř; výrobek vzniklý mletím obilných zrn. – 20. Laba; patřící Ivetě; adamovský podnik; menší vrchy. – 21. Kamna; zánět kostí; švýcarské platidlo; laskavec. – 22. Nyní; příbuzná; mohamedánský oděv. – 23. Alkaloid zmijovice; římské číslo. – 24. Kroužek. – 25. Zmije. – 26. Zet; kuchyňská nádoba. – 27. ??? (3/2); lovecké fanfáry. – 28. Opatřit potřebnými věcmi.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Řídit. – 21. 2. díl tajenky; typ podnosu; cirkumflexový přízvuk na předposlední slabice. – 22. Nálevkovité závrty se svislým komínem ve dně; kývat; do čela sčesané vlasy; 1. díl tajenky; stírač prachu na holi. – 23. Potěšení; alkaloid areky; přední dásňová souhláska; tedy; žasnout; citoslovce zaklení. – 24. 4. díl tajenky; zubní povlaky; tamhle; název slavné lodi; oddíl knihy. – 25. Předložka; chemické látky; maďarský prozaik; mezera mezi notovými linkami. – 26. Šakra; zúžené místo; dvacetistěn; původce. – 27. Nepřátelský útok; pták podobný koroptvi; rychle; podbradky; hajdy. – 28. Nástraha, do níž se má chytit kočkovitá šelma; mezinárodní kód letiště Sanday; naše sídlo; poměr. – 29. Týkající se oka; americký tanec; druh slitiny. – 30. Řecká nymfa; spojka prasklé hadice; ??? (3/1); ??? (2/2). – 31. Opěrné body; v hudbě „pobouřeně”; oddělení ptáků v zoologické zahradě; léčené injekcí. – 32. ??? (2/1); nápadníci. – 33. Projev nadšení; geologická vrstva čtvrtohor; starost (slovensky). – 34. Síla; mající vadu; monopolní sdružení podniků. – 35. Sicilská sopka; Ondříčkova. – 36. Odrůda salátu. – 37. Pták pěvec. – 38. Papoušek. – 39. Anglicky „směna”; italský chemik. – 40. Podrtiti mletím. – 41. Fičeti. – 42. Drobné končetiny korýšů. – 43. Švýcarský mikrobiolog. – 44. Kousnutí; norská jednotka hmotnosti. – 45. Předložka; řídící orgány. – 46. Úroda; rabuše. – 47. Jed senegambijské rostliny Erythrophloeum guineense; slovensky „bleška”. – 48. Mezopotamská bohyně; drobné centy. – 49. Druh horniny.

 

Pomůcka: Osti.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Na startu pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se sešlo 99 řešitelů. Je to značný úbytek, možná někteří neunesli zklamání ze ztráty kytičky. I přesto v tomto kole na nulu řešilo 38 soutěžících. Nicméně tsunami tu řádilo dál, neboť vedoucí čelo se zúžilo na 25 bezchybných řešitelů. Ještě než přejdu k chybám, musím uvést, že nás opustil př. Šplíchal (dej mu Pán Bůh lehký obláček), a protože nestihl křížovku doluštit, tak z piety za něj zbytek doluštila vnučka a musím říct, že smekám klobouk. Mám proto pro ni návrh, zkuste si vyluštit poslední kolo KKS sama pro sebe a nestálo by za pokus pustit se do luštění naplno? U posledního kola letošního ročníku KKS mám na vás řešitele prosbu – zašlete mi svoje řešení jen a pouze do termínu uvedeného v zadání (!), na opozdilce tentokrát nebudu brát skutečně žádný zřetel. A nyní již k chybám. Spousta z vás chybovala ve výrazu 27/2, který může být jen HALILI (SSJČ), protože křižující se výraz je pouze TALI (Malý Otto). Dále výraz 16/2 může být pouze PLÁSTVA (SSJČ), jelikož v obou směrech je v legendě řeč o jednotném čísle. Výraz 12/5 ZVÍCI (s krátkým I na konci) je v SSJČ. Dále vás potrápil výraz 21/2 ALZATA, který je v DID 2. Výraz 10/4 DRTKA najdete v PSJČ. Ostatní chyby pramenily z „tipovaček“, absence pramenů či nepozornosti (chyby soutěžícím rád vysvětlím mailem). V celkovém pořadí jsou uvedeni pouze ti řešitelé, kteří zaslali všechna dosavadní kola KKS. Přeji vám hodně štěstí a vydržte i přes „odřené nosy“. Stejně už je vám asi jasné, o kom bude tentokrát řeč.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: AGA, Brož, Bulín, ČENDA, Dedková, Elefant, Gášek, Glogar, Gonda, Hroz, Ivánek, Janek, Járová, JENÍK, Judas, Kmoščák, Kobr, Koňák, Korčák, Kučera, Kučírek, Macků, Malčík, Matějka, MIKEŠ, Nedvěd, Olyšar, Pešta, Pláňava, Polcar, Prošek, Průšová, Rybář, Sklenka, Svoboda M., Valkus, Vrtěna, Wohlmuth. – 1: Auterský, Bada, Bonaventura D., Bonaventura Š., Dedera, Drdel, Havel, Hladký, Hruška, Janošík, Kadlec, Kokeš, Kopřiva, Makovník, Nitra, Růčka, Ryška, Starý, Šebesta, ŠIVA, Švub, Vašinka, Vojtěch, Zedníček. – 2: Adamčík, BAŠKA, Bednář, Dostál, LOMNÁ, Novák Rud., Novotný, Rosová, Rusá. – 3: Koreneková, Landa, Láník, Lustyková, Motyčková, Pazdera. – 4: Slabý. – 5: Alka, Běhounek, Kolář, Kunst, Nováková. – 6: Michal, Sedláková, Švančar. – 7: Sedlatý. – 8: Jakubček, Samec. – 9: ALCI, BÍLEK, Kudláček. – 10: Platzner. – 11: Kaipr, Werner. – 14: Přikryl, ŠTÍSTKO. – 16: Šplíchal. – 23: Marhoul.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: AGA, Brož, Dedková, Gášek, Glogar, Gonda, Ivánek, Járová, Judas, Kmoščák, Kobr, Koňák, Korčák, Kučírek, Malčík, Matějka, MIKEŠ, Nedvěd, Olyšar, Pešta, Pláňava, Prošek, Průšová, Rybář, Sklenka. – 1: Auterský, Bonaventura D., Bonaventura Š., ČENDA, Dedera, Elefant, Hladký, Hroz, Hruška, Janek, Janošík, JENÍK, Kopřiva, Kučera, Macků, Ryška, Svoboda M., Švub, Vrtěna. – 2: Adamčík, Bada, Drdel, LOMNÁ, Makovník, Starý, ŠIVA, Valkus, Vašinka, Wohlmuth. – 3: Kadlec, Kokeš, Nitra, Polcar, Růčka, Rusá, Zedníček. – 4: Vojtěch. – 5: Lustyková, Novotný. – 6: Dostál, Pazdera, Šebesta. – 7: Běhounek, Kunst, Motyčková. – 8: Kolář, Rosová. – 10: Sedlatý. – 11: Alka, Láník. – 12: BAŠKA, Jakubček, Koreneková, Platzner, Samec, Slabý. – 14: Nováková, Sedláková. – 15: Landa. – 16: Šplíchal. – 17: Kaipr, Švančar. – 18: BÍLEK. – 23: Kudláček, Novák Rud. – 27: ALCI, Přikryl, ŠTÍSTKO. – 34: Werner. – 56: Marhoul.

 

KKS2019-5.kolo-řešení

 

 

 

KKS2019-5.kolo-obrazec