Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

Milí přátelé, vítáme vás u posledního kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 6. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 4. prosince 2019 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu: karwie.taje@seznam.cz.

 

ZAKAZOVANÍ UMĚLCI

6. KOLO

 

Nikým jiným snad ani tento ročník Křížovkářské kvalifikační soutěže skončit nelze...

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 souměrné střídavé mozaikovky, 1 souměrná shluková mozaikovka a 4 střídavé polomozaikovky (2 nesouměrné a 2 souměrné)

 

Použitá políčka:

 

 

Skrytý je 2. tajenkový výraz ??? (8).

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Odmlčení hlasu ve sboru; čaj. – 2. Ženské jméno; valením obalit; zakavkazský druh hoboje; název planetky. – 3. Vpravo; římské číslo; citoslovce dovtípení; carská vláda; =; dívčí jméno; ??? (6). – 4. Kainův bratr; zkratka tělesné výchovy; vření; slovensky „jistota“; východoindická měnlivá mince; skály; německy „sonáta“. – 5. Mužské jméno; týkající se losu; druh lenochoda; anglicky „a“; krátkorohé plemeno skotu odvozené od zebu; korejské sídlo; japonské sídlo; šachová prohra. – 6. Jednoduchá bílkovina; taroková karta; Evropanovi; značka fyzikální jednotky tlaku; stará lékárenská jednotka hmotnosti; povýšenec; Zentner. – 7. Náš herec; vlákno tvořící strukturu protoplazmy; podnik v Blansku; nám patřící; libanonská řeka; mužské jméno; konžské sídlo; ??? (8); mrtvolně bledá. – 8. Schola; italský stavitel paláců; letopisy; celní kód Lesotha; Březinovo jméno; práce; skupina druhů majících relativně stejný podíl na skladbě určitého společenstva rostlin; Forbesův film; druh nerostu. – 9. Kolejnice typu R 65; indonéská divadelní hra mající ráz operety; nejposvátnější islámské poutní místo na světě; dutý předmět na přechovávání věcí; jednovazný radikál; postihovat pocitem zmaření touhy; společně jísti; africký kmen (jihovýchodní Keňa). – 10. Zobrazení inverze kumulativní křivky; poslední slabika slova; chůze koně; silná tyč; citoslovce; ??? (9/2); tajenka; dělat porady. – 11. Dívčí jméno; epické básnictví; potom; primát; francouzská řeka; německý dirigent; zpívaná slabika; španělsky „pán“; jihoafrický generální guvernér; nemocniční ordinace pro přicházející pacienty. – 12. Spodní ploška výbrusu drahokamu; stará mongolská jednotka hmotnosti a objemu; římské číslo; srážka; ??? (9/1); stará jednotka plošného obsahu v Latinské Americe; starý dřevěný nástroj na shrnování kvasných pokrývek po ukončení hlavního kvašení; ??? (10/2). – 13. Domácky Eufrozína; drobný dodatek na konci skladby; anglicky „jehla“; duše člověka a boha; dokonce; druh hazardní hry; karetní hra v tarokách; hudební dramatické dílo; název fotografického objektivu; slůvka. – 14. Kutálet se; blokovna; počítací stroj; tmely; stlačovat; ztráceti sílu. – 15. Chomáč nakadeřených vlasů; ženské jméno; Jihoevropan; směs amonných solí používaná k výrobě antiseptických mastí; ??? (11); rohovník; textilní materiál z USA. – 16. Mezinárodní kód letiště Riverside; německé město; snadno se lámající; dánská jednotka hmotnosti; síň starořeckého chrámu; druh cysty; brazilská bavlna. – 17. Kriminální delikt; poloha zbraně (v šermu); kloubové spojení různoběžných hřídelů; konžské sídlo; první krční obratel; mezopotamský bůh války a moru; menší kopec. – 18. Hubený člověk; část těla; druh měkkýše; nealkoholický nápoj. – 19. ??? (4/1); nika u vstupu do staroegyptských hrobů. – 20. Patřící ženě jistého jména.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 15. ??? (3). – 16. Odborová část univerzity; roztouženě mluviti. – 17. Naše hora; uvolnit něco slepeného; šestý měsíc kalendáře Inků; zpráva zvláště senzační. – 18. Provinění; japonský dramatik, herec a režisér; španělské platidlo; mys v USA; druh slitiny; anglická zkratka výroční zprávy; ohrazení. – 19. Terminus technicus při odkazování; Čapkovo drama; alkaloid rostliny Adenocarpus; takt; náčiní na odstraňování hlíny z pluhu; v hudbě „srdnatě“; kovový odpad. – 20. Vědní obor; český novinář a prozaik; senové listy; dílna, v níž se vyklepávají plechy; poskytující oporu; stoka; ??? (10/1). – 21. Nahromadit drolením; ??? (1); jihoamerický indiánský kmen; ??? (4/2); půvab; ošáliti. – 22. Vytrpět; živočich; krev bohů; duše člověka a boha; afghánská jednotka hmotnosti; vybrané chování; český malíř a grafik; vosa; římská bohyně bezpečné cesty; směr ve francouzské kinematografii. – 23. Řecký a římský starověk; v; ukazovací zájmeno; posledně; Rama; počátky jízd; elementární částice; italský houslař. – 24. Český malíř; praskat; kalaba; druh trhaviny; anglická zkratka Asociace učitelů geografie; magnetofonový pásek; nuže; známý také jako; silnější tyč; Kobra. – 25. Ženské jméno; španělské platidlo; loketní kost; ozdoba; očko; ??? (5); úmrtnost; šovén. – 26. Počítačový nadšenec; tříska (slovensky); postava z Ostrčilovy opery Kunálovy oči; taft; citral; americká plavkyně; nešetrně zasáhnout soupeře; dohánět. – 27. Jednoduchý přístřešek pravěkého člověka; mentor; sroubená stavení; značka nanosekundy; pobídka; projev nadšení; vyztužovat; anglicky „automobily“; difuzní hliníkování. – 28. Úplně; odrůda jahodníku; fialová barva; skřítek; lepicí přípravek; anglická zkratka pro nosnost; norské město; bič; chemický prvek. – 29. Rumbové koule; vynikající pracovník; v hudbě „ještě jednou“; doušek; nadměrně tlustě; přípravek k mazání; ??? (7). – 30. Klus koně; sovětský letec; solmizační slabika; chlapecké jméno; kovaná hůl na rozhrabování ohně; bzdina; průvodce cizinců; rypák černé zvěře. – 31. Novinky; chemická značka telluru; souvislost; semeníky; x; stoupenec Karla X.; okamžitě. – 32. Vrstva druhohor; zkratka České armády; mezinárodní kód letiště Tin City; rysí kůže; čínské sídlo; hlíza řeřišnice; týkající se krychlového nerostu. – 33. Ruské sídlo; jednoduchý cukr; mužské jméno; soda. – 34. Kolem dokola obklopená tekutinou; mezopotamský bůh prvotních vod.

 

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Na startu šestého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se sešlo 87 řešitelů a na nulu jich luštilo 44. Celý ročník tak dokončilo celkem 82 řešitelů a bez ztrátových bodů po šesti kolech nakonec zůstalo 14 soutěžících. Mnoho potíží tentokrát nadělal výraz 9/3 MAKKA (DID 2). Také jste měli hodně problémů se ztvárněním sepnutých rukou anděla, kde vám zamotalo hlavu obepsání „duše člověka a boha“, kdy v jednom směru se mělo vepsat KA a v druhém směru BA. Tyhle sousedící výrazy stačilo mezi sebou rozdělit svislou rozdělovací linkou a pak byste neměli problémy ani s výrazem 23/5 BAVARAMA (CJC 2). Pak ještě „zabodoval“ výraz 9/8 ARIANGULO (CJC 2). Někteří jste také různě otáčeli mozaikové linky v oblastech, kdy se vedle sebe vyskytovaly stejné shluky. Protože jste ale díky tomu vytvořili nesouměrnou křížovku, nedalo se takové řešení uznat. V případě zájmu rád vysvětlím soutěžícím chyby mailem. Závěrem vám moc děkuji za slova uznání a tleskám všem, kteří zdolali i toto závěrečné těžší stoupání (ať už s čistým štítem nebo s nějakou tou odřeninkou).

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, Auterský, Bada, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, ČENDA, Dedera, Drdel, Elefant, Gášek, Hladký, Hruška, Ivánek, Jakubček, Járová, Kobr, Koňák, Kopřiva, Kučera, Kučírek, LOMNÁ, Macků, Makovník, Malčík, Matějka, MIKEŠ, Nedvěd, Nitra, Pazdera, Pešta, Platzner, Prošek, Průšová, Rusá, Samec, Sklenka, Starý, Svoboda M., ŠIVA, Vašinka, Vojtěch, Vrtěna. – 1: JENÍK, Judas, Kadlec, Kmoščák, Kokeš, Korčák, Motyčková, Olyšar, Růčka, Švub. – 2: Havel, Hroz, Pláňava, Rybář, Šebesta, Urbanczyk, Valkus. – 3: Dostál, Glogar, Kunst, Novotný, Ryška, Sedlatý, Wohlmuth. – 4: Kolář, Nováková, Rosová, Slabý, Zedníček. – 5: Bednář, Dedková, Landa, Matoušek. – 6: BÍLEK, Janek, Lustyková, Polcar, Švančar. – 7: Láník. – 8: Novák Rud. – 10: Kudláček. – 17: ALCI. – 50: ŠTÍSTKO.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2019

0 ztrátových bodů: Brož, Gášek, Ivánek, Járová, Kobr, Koňák, Malčík, Matějka, MIKEŠ (Lukovský), Nedvěd, Pešta, Prošek, Průšová, Sklenka. – 1: Auterský, Bonaventura D., Bonaventura Š., ČENDA (Čenovský), Dedera, Elefant, Hladký, Hruška, Judas, Kmoščák, Kopřiva, Korčák, Kučera, Kučírek, Macků, Olyšar, Svoboda M., Vrtěna. – 2: Adamčík, Bada, Drdel, JENÍK (Fišbach), LOMNÁ (Wasserburger), Makovník, Pláňava, Rybář, Starý, ŠIVA (Šuňavec), Švub, Vašinka. – 3: Glogar, Hroz, Nitra, Rusá. – 4: Kadlec, Kokeš, Růčka, Ryška, Valkus, Vojtěch. – 5: Dedková, Wohlmuth. – 6: Pazdera, Šebesta. – 7: Janek, Zedníček. – 8: Motyčková, Novotný. – 9: Dostál, Polcar. – 10: Kunst. – 11: Lustyková. – 12: Jakubček, Kolář, Platzner, Rosová, Samec. – 13: Sedlatý. – 16: Slabý. – 18: Láník, Nováková. – 20: Landa. – 23: Švančar. – 24: BÍLEK (Černák). – 31: Novák Rud. – 33: Kudláček. – 34: ALCI (Černý). – 77: ŠTÍSTKO (Andrlíková Šťastná). V tabulce jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali řešení všech šesti kol.

Karel Wiedermann

KKS2019-6.kolo-řešení

 

 

 

KKS2019-6.kolo-obrazec