Křížovkářská kvalifikační soutěž 2021

 

Milí přátelé,

ve druhém kole Křížovkářské kvalifikační soutěže se podíváme do zámoří. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) zašlete nejpozději do 31. března 2021 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

 

 

SLAVNÉ SVĚTOVÉ STAVBY

2. KOLO – KUKULKÁNOVA PYRAMIDA

 

Území tzv. Mayské říše, osídlené početnými mayskými národy, se rozprostíralo v několika dnešních mexických státech a také v Guatemale, ... (1) a Hondurasu. Dochované ... (2) mayských měst najdeme hlavně na poloostrově Yucatán a v jeho ... (3). Zde z džungle vystupují ... (4) a především pyramidy. Za jeden z novodobých divů světa je považována Kukulkánova pyramida v mayském městě Chichén Itzá. Dnes je zde archeologická ... (5) zapsaná do světového kulturního dědictví UNESCO. Kukulkán byl ... (6). Ke stavbě Kukulkánovy pyramidy se váže řada zajímavostí. Třicet metrů vysoká pyramida o čtvercovém půdorysu má celkem čtyři hlavní schodiště, každé s 91 schody (tj. celkem 364 schodů). Na vrchní plošině je pak 365. schod, což odpovídá počtu dní v roce. Když nastane jarní nebo podzimní rovnodennost, vytváří ... (7) při západu slunce unikátní efekt, díky kterému ... (8) po stranách schodiště vypadají, jako by se stín hada plazil po schodech dolů až k hadí hlavě vytesané do základny pyramidy. Není bez zajímavosti, že slavná pyramida v sobě skrývá ještě dvě daleko menší pyramidy, něco na způsob ruské matrjošky. Ta nejmenší je vysoká 10 metrů a vznikla mezi roky 550 až 800 n. l. Střední pyramida se datuje do let 800 až 1000 n. l. a vnější pyramida byla dokončena někdy mezi roky 1050 až 1300.

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná písmenná mozaikovka, 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky, 2 souměrné střídavé polomozaikovky a 4 shodné písmenné mozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodné křížovky je uvedena pouze v jednom směru.

Skryty jsou: 5. tajenka (8), 6. tajenka (3 6 1 5) a 8. tajenka (4 4).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Chemická značka astatu. – 2. Sídlo v okrese Hodonín (nedaleko Kyjova). – 3. Divadelní závěs + chemická značka ceru. – 4. Značka dlaždiček; sídlo v Západní Sahaře. – 5. Slovensky „jací“; francouzský filozof (předchůdce osvícenství). – 6. Lecco; snadno. – 7. Francouzský chemik + chemická značka tantalu; vačnatec. – 8. Vlastní vodním ptákům; jarní měsíc; domácké mužské jméno. – 9. Zesílený zápor; slovenské město; stolce; předložka. – 10. Výpravné oslavné skladby; stolní; sportovní klub (zkratka) + osoba, které se nabízí uzavření smlouvy. – 11. Dotěrný člověk (nářečně) + název značky voltu; Správa dálkových kabelů (zkratka); nigerijský kmen; jméno skladatele Musorgského. – 12. Nejmenší druh buvola; leda; odchylka; pichlavá rostlina; starší název pro gen. – 13. Pakostnice; čajová růže (řídce); sídlo v Nigeru; odveta; hitlerovec; neukázněný dav; pojem duše u starých Egypťanů; stará dutá míra na tekutiny. – 14. Jednotka elektrického náboje; nejlepší klasifikační známka na vysvědčení (zastarale); domácky Ester; osobní zájmeno; chirurgický zákrok na povrchu těla. – 15. Direkt; poloha visícího cvičence; jídelní lístek s pořadem pokrmů; sídlo v Malawi; královna víl; řecký a římský starověk; dřevěné desky. – 16. SPZ našich letadel + spojka; varianta jména Mikuláš; domácky Lenka; smyčky; přístavní město v Malajsii; město na Floridě. – 17. Viz 2; směrem k nižšímu místu; part; zkratka sloučené nábojové paměti; viz 4/1; viz 4/2; baklažány. – 18. Vyhrnovat; patřící herci Polívkovi; pluk (zastarale); tančiti; ničema; japonský ostrov. – 19. Způsob tepelného zpracování kovů; časové úseky 24 hodin; uspokojit; předvídati; poznání souvislostí (v zenové filozofii); pronikavá. – 20. Italské červené víno; součást rybničního čapu sloužící k jeho vytahování; kanadský veslař (vítěz na OH 1956); noční motýli; sopečná embrya. – 21. Kulovitá bakterie; slovenská předložka (ve); primát; ouha; římskými číslicemi 1001; index zdatnosti (zkratka); sbohem; výzva k tichu.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. Nigero-konžský jazyk; pádová otázka; zastaralé vztažné zájmeno; iniciály zpěvačky Pilarové; citoslovce hučení; vysoká škola (zkratka); Heyerdahlovo plavidlo; hije. – 19. Herny; osudem dané; celkem jistě (slovensky); odezva na nějaký popud; pořídit opis. – 20. Menší italské písně k tanci; sloupec; palivo; nebílená bavlněná tkanina; tioalkoholy. – 21. Český herec (Bedřich); opak světla; malá bylina; takový, který zve; samice divokého vepře. – 22. Viz 3; viz 1; viz 7; hrdinka Füzuliho eposu. – 23. Nula + nuže; alias; 100 roků; německy „uhlí“. – 24. Nahý model; lidový název kozlíku lékařského; znamenitě. – 25. Vodárenská nádrž; výkon (řídce); tlouky. – 26. Vrabčí citoslovce; ústřední pojem staročínské filozofie; thajská délková jednotka; vydělaná kůže (nářečně). – 27. Představený kláštera; dýza; kód New Yorku. – 28. Ludolfovo číslo + hlavní město Zambie; citoslovce částečného souhlasu. – 29. Protažené stehy; část celku (zdrobněle); chemická značka holmia. – 30. Otcové (řídce); poškození kůže tlakem; norské sídlo. – 31. Postava z opery Bohéma; mimořádný orgán nejvyššího vojenského velení v SSSR za Velké vlastenecké války; zkouška. – 32. Chemická značka erbia + otrhanec (nářečně); močení. – 33. Atomy téhož prvku s různým počtem neutronů v atomovém jádru; ženské jméno. – 34. Urša; nepravé zlato. – 35. Stejná výše s nominální cenou; listnaté stromy. – 36. Římskými číslicemi 101 + značka cizích automobilů. – 37. Letitá. – 38. Značka rydbergu.

 

Pomůcka: Leyla, Neno, Raoult, satori.

 

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Do druhého kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení 173 soutěžících, z nichž 135 vyřešilo křížovku naprosto správně. I když někteří řešení druhého kola nezaslali, přidali se jiní, takže se do soutěže celkově zapojilo již 181 řešitelů. Uznávala se i neautorská grafika, která však nesměla narušovat čtení vpisovaných výrazů. Musím však upozornit, že je třeba si dávat pozor na zadání: je-li např. křížovka zadána jako písmenná mozaiková, musí být všechna políčka mozaiková (tj. žádné čtvercové) a nesmějí se v ní vyskytovat shluky, pouze jednotlivá písmena v každém políčku. Chyby se vyskytovaly zejména v křižování 11/1 DOLIZA (SSJČ, DOLEZA není nářeční výraz) x 21/4 TOLIJE (SSJČ, TOLEJE není ověřený a doložený výraz). Rovněž se chybovalo ve výrazu 5/2 BAYLE (MČSE, Universum). Vyskytly se i překlepy, nevyplněná políčka a neúplná řešení. Jak známo, v Křížovkářské kvalifikační soutěži nějaká ta chybička vůbec nevadí, hraje se o počet správně vyřešených křížovek a kvalifikační body, nikoli o prvenství. Proto se stále mohou osmělit a přidat i řešitelé, kteří zaslání prvních dvou kol z nějakého důvodu propásli. Po 2. kole má na svém kontě (po drobných korekcích) 0 ztrátových bodů celkem 118 soutěžících.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, ALCI, Alka, AUDY, Auterský, Bada, Baťalík, Bednář, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Bradáč, Brož, Bulín, CEJA, Crhánová, Čenovský, Černák, Dedera, Doležel, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, GÉZA, Glogar, Gonda, HANZ, Havel, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JEDLIČKA, Judas, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Konečná, Konečný Jiří, Konečný Josef, Kopáček, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kroutil, Kučavová, Kučera, Kudláček, Kunst, LOMNÁ, Lukeš, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Martynková, MAT, Matějka, Mičinský, Motyčková, Nack, Nedvěd, Neumann, Nitra, Novák Robert, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Peichel, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Prošek, Přikryl, Růčka, Rusá, Růžička, Rybář, Rybníčková, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Spáčil J., Spáčil S., Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Sýkora, Šebesta, ŠIVA, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Švančar, Švub, Tileš, Tománek, Tomsa, Turek M., Urbánek, Urbášková, Vašek, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Werner, Wohlmuth, Zedníček, Zelený, Zelíková. – 1: Dedková, Dostál Š., Dvořák, Fišbach, Fojta, Juroszek, Kolář, Kučírek, Landa, Láník, Malinka, Mareš, Marhoul, Marsová, Matoušek, Michal, Mojžíšek, Navrátil, Novák Rudolf, Peterka, Plachý, Přecechtěl, Rosová, Slabý, Svoboda A., Tomáš, Tůmová, Urbanczyk, Vacek, Vacková, Volf, Vonka. – 2: Nezval, Valášek. – 3: Henzl. – 24: Juřík. – 59: Zámečník. – 99: Tomasco.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: AGA, ALCI, Alka, AUDY, Auterský, Bada, Baťalík, Bednář, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Bradáč, Brož, Bulín, CEJA, Čenovský, Černák, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, HANZ, Havel, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JEDLIČKA, Judas, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Konečná, Konečný Jiří, Konečný Josef, Kopáček, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kroutil, Kučavová, Kučera, Kunst, LOMNÁ, Lukeš, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Martynková, MAT, Matějka, Motyčková, Nack, Nedvěd, Neumann, Nitra, Novák Robert, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Peichel, Pešta, Pláňava, Prošek, Přikryl, Růčka, Rusá, Růžička, Rybář, Rybníčková, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Spáčil J., Starý, Svoboda M., Sýkora, Šebesta, ŠIVA, Šmat, Štefek, Švančar, Švub, Tileš, Tománek, Tomsa, Turek M., Urbánek, Urbášková, Vašek, Vašinka, Vojník, Werner, Wohlmuth, Zedníček, Zelený. – 1: Dedková, Dostál Š., Dvořák, Fojta, Juroszek, Kolář, Kotoulková, Kučírek, Kudláček, Landa, Láník, Malinka, Marhoul, Marsová, Matoušek, Mičinský, Michal, Mojžíšek, Navrátil, Novák Rudolf, Peterka, Plachý, Platzner, Přecechtěl, Rosová, Slabý, Svoboda A., ŠTÍSTKO, Tomáš, Urbanczyk, Vacek, Vacková, Vojtěch, Volf, Vonka. – 2: Adamčík, Boháč, Stískal, Valášek. – 3: Crhánová, Dedera, Nezval. – 4: Fišbach, GÉZA, Mareš. – 9: Henzl. – 24: Juřík. – 60: Zámečník. – 99: Tomasco.

Další soutěžící mají 100 a více ztrátových bodů.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. At. – 2. Hýsly. – 3. Opona + Ce. – 4. Rako; Tichla. – 5. Akí; Bayle. – 6. Všelico; lehce. – 7. Raoult + Ta; koala. – 8. Husí; květen; Ondra. – 9. I ne; Zvolen; trůny; k. – 10. Epopeje; stolová; SK + oblát. – 11. Doliza + vé; SDK; Kai; Modest. – 12. Anoa; toliko; aberace; bodlák; id. – 13. Dna; tea; Kao; msta; naci; mob; ka; holba. – 14. Coulomb; eminenc; Esterka; ony; amoce. – 15. Sot; vis; menu; Neno; Mab; antika; prkna. – 16. OK + a; Nikolas; Leninka; oka; Melaka; Miami. – 17. Ruiny; dolů; hlas; MEM; mayské; stavby; lilky. – 18. Kasat; Bolkovi; tem; trsati; otrapa; Taira. – 19. Kalení; dni; ukojit; tušiti; satori; ostrá. – 20. Barolo; nadčapí; Loomer; bourci; maary. – 21. Kok; vo; op; pr; MI; IZ; pa; st.

Tajenky: 1. Belize. – 2. Ruiny. – 3. Okolí. – 4. Mayské stavby. – 5. Lokalita (skryto v pravé základně). – 6. Bůh slunce a nebes (skryto ve svislé ose). – 7. Světlo. – 8. Sochy hadů (skryto v levé základně).

 

 

KKS2021-2.kolo-řešeni

 

KKS2021-2.kolo-obrazec