Křížovkářská kvalifikační soutěž 2021

 

Milí přátelé, ve čtvrtém kole Křížovkářské kvalifikační soutěže navštívíme Normandii. Křížovka bude zřejmě vyžadovat více trpělivosti vzhledem k tomu, že její největší část není souměrná, ale těžká není. Nejsou v ní žádné záměrné chytáky. Přesto věnujte pozornost důkladné kontrole v obou směrech. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 4. kola s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 21. července 2021 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

 

SLAVNÉ SVĚTOVÉ STAVBY

4. KOLO – MONT-SAINT-MICHEL

 

Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michaela) je zdaleka viditelný žulový přílivový ostrov v severozápadní Francii u normandského pobřeží v místě, kde ... (1) mezi přílivem a odlivem vykazuje rozdíl až 15 metrů. Horu tak obklopují buď ... (2), nebo voda. Odlivem se obnažuje mořské dno až do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů od pobřeží. Jako ... (3) byl ostrov známý už Keltům. Nachází se zde četné ... (4), díky nimž je místo zapsáno na ... (5) světového dědictví UNESCO. Podle legendy se tu roku 708 zjevil biskupu Aubertovi ... (6) a přikázal mu, aby zde postavil modlitební kapli, což Aubert učinil. Roku 966 daroval normanský ... (7) Richard I. kapli benediktýnům, kteří tu založili opatství. Z něj se stalo ... (8) a vzdělanostní ... (9) západní Evropy. Od 11. století hora sloužila také jako vojenská ... (10). V době stoleté války se Mont-Saint-Michel snažili třikrát neúspěšně dobýt Angličané. Velkou ránu zasadila klášteru ... (11). Za Francouzské revoluce bylo opatství zrušeno a přeměněno na ... (12). To bylo zrušeno až roku 1863 a v dalším desetiletí byl Mont-Saint-Michel prohlášen za národní památku. Roku 1966 bylo opatství symbolicky navráceno benediktýnům, zůstalo však majetkem státu.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná střídavá polomozaikovka a 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Do všech mozaikových políček se vpisují dvoupísmenné shluky. 3. tajenka (7 8 9) je skryta.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Rovněž. – 2. Oživlým způsobem. – 3. Tmavý oblak + předložka; silné provazy; skla. – 4. Vojenský plášť (v ruském prostředí); kulečníkové údery. – 5. Částečně zvadlý; antilopa. – 6. Trapná záležitost; vydávat skřípavé zvuky třením. – 7. Mylné; drobní korýši. – 8. Rostlina s hrozny květů různých barev (rod Lathyrus); druh usně; potřeby k drhnutí nebo leštění. – 9. Pyšní (jmenný tvar); měsíc planety Uran; plemeno kura; vodní tok; vrážet rohy. – 10. Konžské sídlo; zkratka světové organizace; vyztužovat; kulovitý útvar vyloučený pláštěm mlžů a užívaný k ozdobě. – 11. Zběhovec; římskými číslicemi 1051; skrojek chleba; strach. – 12. Durman (botanicky); štětina černé zvěře; thajská jednotka hmotnosti. – 13. Středověké české mince; skupina severoamerických indiánských jazyků; zařízení na chytání zvěře; chuť; řeka protékající Paříží; město v Kolumbii. – 14. Pytle; vědní obor; těhotenství; dveřní závěsy. – 15. Řídit; usazená; mezopotamská bájná bytost zosobňující vodní záplavy; ženské jméno; Múza; autor operety Pan profesor v pekle; rudné žíly (zastarale). – 16. Náš bývalý horolezec; na ono místo (zastarale); hrací list; bývalý německý kancléř; malý kolejový vozík; přeskok letmo; papežská trojitá koruna. – 17. Letadla; rozněcovat; Afričané; viz 4/2; delší tyče. – 18. Bláto; součást lodní výstroje; spojenectví; český básník a dramatik; španělské Arabky; vydání (známek); zastaralé ukazovací zájmeno. – 19. Jméno spisovatele Pavla; lázeň s potným účinkem; směs těkavých vonných látek získávaných z rostlin; viz 8/2; útok; SPZ Bruntálu; lotyšské platidlo; značka automobilů; autor Tří mušketýrů. – 20. Fotografovaný; poskytnouti; kukačka; v esperantu „uhel“; slovensky „téměř“; soubory map; dobrá nálada; existence sama o sobě. – 21. Solmizační slabika + parkový keř; belgické lázně; viz 2/1; viz 12; balvan v labilní rovnováze; idyly. – 22. Erbovní znamení; japonská básnická forma; mužské jméno; ruské jezero; francouzsky „zahájit“; Zolovo dílo; jednoklonný nerost; německé ukazovací zájmeno; tmavé části dnů; nosál. – 23. Pytlácká smyčka; lačná; viz 2/2; mravouk; pruhovaná tkanina; zařízení pro studium vysokoteplotního plazmatu; jedovatá sloučenina; viz 4/1; Arnouš. – 24. Viz 6/2; kanál; ouha; norský ostrov; plavidlo se třemi trupy; docela; jedovatý had; krev lovné zvěře; primát. – 25. Krtek (zoologicky); sbohem; kanadský zpěvák (Paul); viz 10; viz 5; citoslovce odporu; švédská koruna; papoušek. – 26. Chemická značka tantalu; opatřený kosami (zastarale); člen nižší anglické šlechty; tavenina v zemském nitru. – 27. Sójový sýr.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27. Chemická značka tantalu; maličko; ploutvonožec. – 28. Nepravé zlato; hrknutí; španělské sídlo; japonská prefektura. – 29. Páže; americký bluesový kytarista a zpěvák; krejčovská figurína; řasy (zdrobněle). – 30. Klatba; koktavý člověk; viz 11; viz 7; viz 6/1; mladé rákosí (nářečně). – 31. Výkvět + citoslovce výzvy k tichu; novinka; krátký kabát; děloha; začátky závodů; nepárové veslo; francouzský módní tvůrce; tupý; švestka (nářečně). – 32. Vlastní opům; církevní svátky; viz 8/1; chapadla hlavonožců; tmely; louka na kopci (nářečně); slovenské město; severská jednotka množství; držet při sobě; ztroskotané lodě. – 33. Uzavřená společenská skupina; zakalený; jméno herečky Medřické; vnější část zemské kůry; vycpávka divadelního kostýmu; Anča; pálený cukr; zvláštní nadání vůdce, kterým působí na své stoupence. – 34. Házeti (hnůj); pastevecká bouda v horách; latinský překlad Bible; bečka; boule (na Moravě); viz 1/2; nalévat se. – 35. Typ rovníkového pralesa; styl hudby; domácky Eliana; rukavičková useň; hromada; domácky Livie; popruhy (nářečně). – 36. Dušené maso kořeněné paprikou; vyhynulý pták; vlastní parmám; viz 9; římskými číslicemi 1004; setrvat; starý korejský stát. – 37. Slovinsky „auto“; označení nejvyššího stupně jemnosti vlny; eskamotér; exkláva v severním Maroku; srážka; dravá ryba; fráze. – 38. Na žádné místo; dívat se; násada k sekyře (nářečně); viz 1/1; australský stromový vačnatec. – 39. Na způsob kakaa; náměty; obálka; měkké patro; litevská lidová píseň; ruská řeka. – 40. Jméno stavitele Parléře; pokrývat se ledovou vrstvou; Erina; starý foukací hudební nástroj; nestor; hesla; chvalozpěv. – 41. Vniknutí; urychlovač; slovensky „konev“. – 42. Hájová bylina; polynéská bohyně měsíce; Ervínek; hrst klasů (španělsky); obruba; květina; šedočerné odstíny. – 43. Ptačí mládě; filmová hvězda; kana; nasycený uhlovodík; nasycena; nadezdívky nad hlavními římsami; kina. – 44. Ryba; kutálet se (zastarale); domácky Ondřej. – 45. Tvrz; nasycený uhlovodík s devíti atomy uhlíku; anglicky „moře“ (množné číslo); prodlení dlužníka; skupina dvou not. – 46. Slovensky „jak“; šesterečný nerost obsahující cer; dilema. – 47. Děťátko; jméno nizozemského malíře van de Veldeho. – 48. Značka poloměru; ten i ten; vodní ptáci; bankovní účty. – 49. Nerostné barvivo; velmi teplé; lihoviny. – 50. Druh hvězdy; italský filmový producent (manžel Lorenové). – 51. Kmen v severní Libérii a jižní Guineji; sicilská sopka; Arturek. – 52. Nástup hlasů ve skladbě na způsob fugy. – 53. Jihoamerický hlodavec.

 

Pomůcka: avto, Cerman, Lachum, Mahal, Nejva, nía, Oneko.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Do čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení 167 soutěžících. Většina z nich (115) vyřešila křížovku naprosto správně. Nezamýšleným chytákem se ukázala pasáž 22/7 ALANIT x 43/4 ALKAN x 44/2 KOTALIT SE. Tady nebylo možné spolehnout se na pouhý tip, bylo třeba výrazy vidět na vlastní oči, tj. vypátrat je nejlépe v pramenech zadaných u prvního kola soutěže. Obezřetní řešitelé věděli, kam se podívat. Slovo „kotálení“ je například běžné v matematice (viz CJC 3/15, heslo kotálnice, cykloida aj. – např. cykloida je „rovinná křivka opisovaná bodem kružnice, který se kotálí po přímce“). Zastaralé výrazy (s touto specifikací) lze hledat v SSJČ a PSJČ (oba jsou na internetu) a v tomto případě bylo třeba nahlédnout do PSJČ. Majitelé Českého slovníku věcného a synonymického se mohli přesvědčit o správnosti své volby i v hesle kutáleti se (č. 1605), kde je existence výrazu KOTALIT SE přímo doložena. Výrazy KOTULIT SE a KOTRLIT SE zůstaly nedoloženy. Další chyby se vyskytly u výrazů 24/5 TRIMARAN (NASCS) x 44/1 SAZAN (CJC 1). Tradičně se objevila i nevyplněná políčka a chybičky z nepozornosti při kontrole konečného řešení. Byla uznávána odlišná grafika obrazce (zejména rozdělovacích linek), která neměla vliv na křižování výrazů a systém střídání znaků. Uznávalo se řešení 15/7 KONKY (PSJČ) x 41/3 KONVA (SSJ). Po čtvrtém kole má na svém kontě 0 ztrátových bodů celkem 79 soutěžících. A protože v KKS nejde o prvenství, ale o zvládnutí co největšího počtu soutěžních křížovek, má smysl, aby se všichni účastníci s vervou pustili i do zbývajících dvou kol soutěže.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, ALCI, AUDY, Auterský, Bada, Baťalík, Bezděk, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Bradáč, Brož, Bulín, CEJA, Čenovský, Dedera, Dedková, Doležel, Dostál Š., Drdel, Dvořák, Elefant, Fojta, FRATOM, Gašparín, GÉZA, Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Chylová, Ivánek, Jakubček, Janek, Járová, JEDLIČKA, Judas, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Kolář, Koňák, Konečná, Konečný Jiří, Konečný Josef, Kopáček, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kroutil, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kudláček, Kunst, Láník, LOMNÁ, Lustyková, Macků, Makovník, Marsová, MAT, Matějka, Matoušek, Mojžíšek, Nack, Nedvěd, Nováková, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Přecechtěl, Přikryl, Rosová, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Starý, Struňák, Svoboda M., Sýkora, Šebesta, Šimek, ŠIVA, Štefek, ŠTÍSTKO, Švub, Tománek, Tomáš, Tomsa, Tůma, Turek M., Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Vyskočil, Werner, Wohlmuth, Zedníček, Zelený, Zelíková. – 1: Alka, Běhounek, Gášek, Janošík, Juroszek, Juřík, Kokeš, Landa, Mach, Martynková, Michal, Motyčková, Navrátil, Neumann, Nezval, Novák Rudolf, Peterka, Rybníčková, Spáčil J., Šmat, Švančar, Tomasco, Tůmová, Urbanczyk, Valášek, Vašek, Vonka, Zámečník. – 2: Bednář, BLANKA, Černák, HANZ, Havel, Kadlec, Lukovský, Malinka, Marhoul, Nitra, Novotný Jindřich, Olyšar, Pešta, Růčka, Stískal, Tileš, Urbánek, Vacková. – 3: Bednarski, Kmoch, Lukeš, Novák Robert, Vacek. – 4: Henzl.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: AGA, ALCI, Auterský, Bada, Baťalík, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, CEJA, Čenovský, Drdel, Elefant, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Ivánek, Jakubček, Janek, Járová, Judas, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Koňák, Konečná, Konečný Jiří, Konečný Josef, Kopáček, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kroutil, Kučavová, Kučera, Kunst, LOMNÁ, Lustyková, Macků, Makovník, MAT, Matějka, Nack, Nedvěd, Nováková, Pláňava, Prošek, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Starý, Sýkora, Šebesta, ŠIVA, Štefek, Švub, Tománek, Tomsa, Turek M., Vašinka, Vojník, Werner, Wohlmuth, Zedníček, Zelený. – 1: Bradáč, Gášek, Janošík, JEDLIČKA, Kokeš, Kolář, Kotoulková, Kučírek, Kudláček, Mach, Matoušek, Motyčková, Neumann, Platzner, Přecechtěl, Přikryl, Spáčil J., Svoboda M., Šmat, ŠTÍSTKO, Švančar, Tomáš, Vašek, Vojtěch, Volf. – 2: Alka, Bednář, Běhounek, BLANKA, Boháč, Dedková, Dostál Š., Dvořák, HANZ, Havel, Juroszek, Kadlec, Landa, Láník, Lukovský, Marsová, Martynková, Mojžíšek, Navrátil, Nitra, Novotný Jindřich, Olyšar, Pešta, Peterka, Rosová, Růčka, Rybníčková, Tileš, Vonka. – 3: Adamčík, Lukeš, Novák Rudolf, Urbanczyk, Urbánek, Vacková. – 4: AUDY, Černák, Dedera, GÉZA, Kmoch, Malinka, Marhoul, Nezval, Stískal, Vacek, Valášek. – 5: Novák Robert. – 27: Juřík. – 35: Henzl. – 82: Zámečník. – 100: Doležel, Peichel, Růžička, Struňák, Tůma, Vyskočil, Zelíková. – 101: Fojta, Plachý. – 102: Chylová, Michal, Slabý, Tůmová, Urbášková. – 103: Bednarski. – 104: Crhánová. – 105: Fišbach. – 107: Svoboda A. – 111: Tomasco. – 200: Šimek. – 201: Mičinský. – 204: Mareš. Další řešitelé mají 300 a více ztrátových bodů.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Taky. – 2. Oživle. – 3. Mrak + ku; lana; brýle. – 4. Šiněl; strky. – 5. Ovadlý; kaama. – 6. Trapnost; vrzat. – 7. Klamné; stinky. – 8. Hrachor; kona; kartáče. – 9. Hrdi; Ariel; chabo; řeka; trkat. – 10. Maa; OSN; armovat; perla. – 11. Yva; MLI; patka; obava. – 12. Datura; osina; kojan. – 13. Orty; hoka; leč; košt; Seina; Neiva. – 14. Vaky; nauka; gravidita; panty. – 15. Vést; usedlá; Lachum; Milada; Umka; Moor; kanky (konky). – 16. Cerman; onamo; karta; Kohl; rolka; letka; tiára. – 17. Aera; nítit; Bantuové; památky; bidla. – 18. Rmut; kotva; aliance; Kopta; Maurky; emise; onono. – 19. Ota; sauna; silice; místo; ataka; BRE; lat; Tatra; Dumas. – 20. Focený; podati; koel; karbo; takmer; atlasy; animo; aseita. – 21. Re + tavola; Spa; tekuté; vězení; viklan; selanky. – 22. Lekno; tanka; Tadeáš; Oneko; amorcer; Nana; alanit; dies; noci; koati. – 23. Oko; chtivá; písky; etik; drel; tokamak; kyan; historické; Arnek. – 24. Michael; stoka; pr; Vikna; trimaran; dokonce; kobra; barva; potto. – 25. Talpa; pa; Anka; pevnost; seznam; oho; krona; arara. – 26. Ta; kosatý; baronet; magma. – 27. Tofu.

 

Tajenky: 1. Hladina moře. – 2. Tekuté písky. – 3. Výrazná krajinná dominanta (skryto ve čtvercových políčkách spodní křížovky). – 4. Historické památky. – 5. Seznam. – 6. Archanděl Michael. – 7. Vévoda. – 8. Poutní místo. – 9. Centrum. – 10. Pevnost. – 11. Reformace. – 12. Vězení.

 

KKS2021-4.kolo-řešení

 

KKS2021-4.kolo-obrazec