Křížovkářská kvalifikační soutěž 2021

 

 

Milí přátelé, v pátém kole Křížovkářské kvalifikační soutěže navštívíme jednu z asijských zemí. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

 

SLAVNÉ SVĚTOVÉ STAVBY

5. KOLO – PETRONAS TOWERS

 

Petronas je malajsijská petrochemická společnost, která byla založena v roce 1974 zdejší vládou. Jejím sídlem je dvojice postmoderních mrakodrapů Petronas Towers (též Petronas Twin Towers) v hlavním městě ... (1) – ... (2). Mrakodrapy byly postaveny v letech 1992 až 1998 a až do roku 2004 byly nejvyššími budovami na světě. Jsou vysoké 452 metrů a je v nich 42 výtahů. Autorem návrhu je americký ... (3) argentinského původu ... (4). Věže vzájemně propojuje ... (5) mezi 41. a 42. poschodím ve výšce 170 metrů. Návštěvníci si mohou vstup na něj rezervovat. Přízemí budov tvoří ... (6). Ve stavbě je umístěna také koncertní síň.

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 shodné střídavé polomozaikovky, 6 souměrných střídavých polomozaikovek, 1 souměrná shluková polomozaikovka a 2 souměrné písmenné polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda ke shodným křížovkám je uvedena pouze v jednom směru. Skryty jsou: 2. díl 2. tajenky (6) a 5. tajenka (4).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kód Rakouska. – 2. Přísada do cementu. – 3. Viz 6/2. – 4. Jméno řeckého dramatika a prozaika Kotziase; starý ruský strunný hudební nástroj (lira). – 5. Známka do hry (zastarale); členský stát USA. – 6. Obyvatel Ilavy; trojčlen. – 7. Anglicky „zárost“; vlákno ze syntetických polymerů. – 8. Odrůda kostřavy ovčí; diabetický; poslední fáze skoku. – 9. Arsenovodíky; značka tuny + chemická značka vodíku; půdní část ekotopu (slovensky); domácky Alan. – 10. Náš textilní materiál (obchodní název); řecký ostrov; iniciály autora Poloveckých tanců; pěna na vodě. – 11. Nazmar; španělsky „zaneprázdnění“; pes. – 12. V esperantu „pohon“; opak pasiv; spánkem dohnat; chlupový porost na těle některých savců. – 13. Turecké sídlo; mírnit; dětské citoslovce naznačující tleskání; dusíkatá organická sloučenina; kov. – 14. Rovněž; viz 3; část hlavně pro náboje; hit Edith Piaf; vyhnanec. – 15. Ožehnout; Diův otec; příbuzné; postava z Glierova baletu Rudý mák; chyba. – 16. Pravoslavné kostely; viz 4/1; zkratka vědeckotechnické společnosti; požitek; zkratka halucinogenní látky; chuchvalec; v esperantu „nukleární“. – 17. Anglická zkratka Mezinárodní organizace tropického dřevařství; škole odrostlá mládež (řídce); kubánské platidlo; anglicky „vzdušný“; chemická značka boru + spojka; značka. – 18. Skladiště; menší žralok; kormidlo bezocasých letadel; souvislost; mys. – 19. Cizokrajný hlodavec; okázalost; sídlo v Kamerunu; písmeno; francouzsky „leštící“. – 20. Přítmí (nářečně); peněžitá záruka; ďáblík; drobný ptáček; akvarijní ryba. – 21. Část Prahy; značka namáčecího přípravku; chemický prvek; naivní člověk. – 22. Izolační hmota; draslo; půlka. – 23. Dohromady; kosočtverečný nerost; likér s anýzem. – 24. Pohovka; viz 2/1; značka megaelektronvoltu. – 25. Keř s velkými různobarevnými květy; menší kusy nábytku. – 26. Treta (řídce); domácké ženské jméno. – 27. Tmely; zápalka; estonské sídlo. – 28. Stupeň křídy; pavučiny; přísný mravokárce. – 29. Vydávat klapavé zvuky; vraníci. – 30. Báze. – 31. Horní část místnosti.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 26. Srbská čepice. – 27. Vědní obor; předložka. – 28. Přechylování substantiv; pražský ostrov; sídlo u Hradce Králové. – 29. Cvičný rohovnický štít; německé město. – 30. Rusky „šereda“; hudební skladba. – 31. Francouzsky „zahájený“; viz 6/1; značka atmosféry. – 32. Nošením opotřebovat; polské město. – 33. Filmová hvězda; pahorkatina. – 34. Léta; nealkoholický nápoj; švestková pálenka. – 35. Společenské večery; jinak; ženské jméno; opus. – 36. Borovice; hrací list; kočka; Evropanka; sklízeti (ovoce). – 37. Dámský klobouk; drobná částečka dřeva vzniklá při jeho zpracování; citoslovce slabých vysokých zvuků; kyselina ribonukleová (anglická zkratka); části týdne. – 38. Odpočinek; stará husa (nářečně); hromada; mléčný výrobek; ypsilon + označení pátého členu v řadě; maďarské mužské jméno (Teobald). – 39. Druh logické úlohy; viz 4/2; soustava barevné televize; choroby; antické platidlo; skotská řeka; indián. – 40. Tyrkys; lůžko; druhová číslovka (jmenný tvar); sídlo na Svitavsku; švýcarská územní správní jednotka. – 41. Anglické ženské jméno; viz 1; strakatě; skupina stromů; ležet. – 42. Vrchní podání ve volejbale; africký kmen; noční pták; postrková lokomotiva; japonská třešeň. – 43. Mužské jméno; hematit; český básník (Moje blues); jednotka prostorového úhlu. – 44. Fantasta; jednoduchý slovesný tvar vyjadřující minulý děj; nesmysl. – 45. Alkaloid oměje; předložka; na jaké místo; nevelcí. – 46. Přízvisko bohyně Héry v Korinthu; římská padesátka + sykavka; sovětský lékař; chemická značka selenu. – 47. Částice protoplazmy; pokynutí; koloidní látka. – 48. Vojenský bubeník (řídce); nádor v kloubu. – 49. Perkuse; vyúčtování škod při společné havárii v námořní dopravě. – 50. Lenora; citoslovce veselosti. – 51. Jižní ovoce; kyt. – 52. Viz 6/3. – 53. Herecké obsazení (anglicky). – 54. Kód Litvy.

 

Pomůcka: Akraia, atareo, Bouam, edatop, karlit, Tao Choa, urod.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Do pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení 154 soutěžících, z nichž 106 vyřešilo křížovku naprosto správně. Chyby se dělaly zejména v pasáži 38/7 TIBALD x 7/1 INBARK (www.slovnik.cz) x 5/1 DANTES (SSJČ). Existují tři různé maďarské varianty jména Teobald, a to TIBALD, TIBOLD a TIBÁD (Knappová 1978 a 2017), proto bylo určující nalezení správného anglického výrazu INBARK. Objevily se také běžné chyby a nevyplněná políčka. Někteří luštitelé řešili spodní části obou věží jako střídavé křížovky. Pak ale nebylo dodrženo zadání, podle něhož měl celek obsahovat dvě písmenné polomozaikovky. To je považováno za tzv. systémovou chybu, za kterou může být uděleno až 5 ztrátových bodů (bod 2.15 Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK). S ohledem na charakter Křížovkářské kvalifikační soutěže však v rámci celého ročníku za systémovou chybu uděluji jen 1 ztrátový bod. Je možné, že s ohledem na tiskovou chybu v zasílací mailové adrese (což většinu řešitelů nezmátlo), z níž vypadlo písmeno „z“, nebylo několik řešení doručeno. V takovém případě lze, pokud možno obratem, dříve zaslaný mail s řešením 5. kola přeposlat na jedinou správnou mailovou adresu chromyz@seznam.cz. Přišlo několik dotazů na použití znaménka plus (+) v legendě křížovky. To se používá tehdy, když dva výrazy v témže směru začínají v jednom společném políčku a mají tudíž společné první písmeno, nebo (jak je tomu v této křížovce) dva výrazy sice nemají společné první písmeno, ale začínají na stejné úrovni koridoru ve dvou mozaikových políčkách, ale vždy v rámci stejného základního (čtvercového) políčka. Žádné problémy však „plus“ řešitelům nepřineslo, všichni to zvládli. Po pátém kole má na svém kontě 0 ztrátových bodů celkem 61 soutěžících.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Auterský, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, CEJA, Čenovský, Černák, Dedera, Dedková, Dostál Š., Drdel, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, HANZ, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Chylová, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, Judas, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Konečná, Konečný Josef, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kučavová, Láník, LOMNÁ, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Motyčková, Nack, Nitra, Novák Robert, Olyšar, Pazdera, Pešta, Peterka, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Přikryl, Rosová, Růčka, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sklenka, Spáčil J., Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, ŠIVA, Šmat, Štefek, Štěpánková, ŠTÍSTKO, Švančar, Švub, Tileš, Tománek, Tomasco, Turek M., Vacek, Vacková, Vašek, Vašinka, Vojník, Volf, Vonka, Werner, Zedníček. – 1: Alka, BLANKA, Bradáč, Bulín, Dvořák, Elefant, GÉZA, Havel, Hřebíčková, Juroszek, Juřík, Kmoch, Kolář, Konečný Jiří, Kopáček, Kroutil, Kučírek, Kudláček, Kunst, Landa, Lukeš, Matoušek, Mojžíšek, Navrátil, Nedvěd, Neumann, Nezval, Novák Rudolf, Novotný Jindřich, Rusá, Sedlatý, Svoboda A., Tomáš, Tomsa, Urbanczyk, Urbášková, Valášek, Vojtěch, Wohlmuth. – 2: Martynková. – 3: Marsová, Nováková, Tůmová, Zámečník. – 4: ALCI. – 6: AUDY, Marhoul. – 12: Henzl.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: AGA, Auterský, Bada, Baťalík, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, CEJA, Čenovský, Drdel, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Járová, Judas, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Koňák, Konečná, Konečný Josef, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kučavová, LOMNÁ, Lustyková, Macků, Makovník, Matějka, Nack, Pláňava, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sklenka, Starý, Šebesta, ŠIVA, Štefek, Švub, Tománek, Turek M., Vašinka, Vojník, Werner, Zedníček. – 1: Bulín, Elefant, Gášek, Hřebíčková, Janošík, Kokeš, Konečný Jiří, Kopáček, Kotoulková, Kroutil, Kunst, Mach, Motyčková, Nedvěd, Platzner, Přikryl, Rusá, Růžička, Sedlatý, Spáčil J., Svoboda M., Šmat, ŠTÍSTKO, Švančar, Tomsa, Vašek, Volf, Wohlmuth. – 2: Běhounek, Boháč, Bradáč, Dedková, Dostál Š., HANZ, Kadlec, Kolář, Kučírek, Kudláček, Láník, Lukovský, Matoušek, Neumann, Nitra, Olyšar, Pešta, Peterka, Rosová, Růčka, Tileš, Tomáš, Vojtěch, Vonka. – 3: Adamčík, Alka, BLANKA, Dvořák, Havel, Juroszek, Landa, Mojžíšek, Navrátil, Nováková, Novotný Jindřich, Vacková. – 4: ALCI, Černák, Dedera, Lukeš, Martynková, Novák Rudolf, Stískal, Urbanczyk, Vacek. – 5: GÉZA, Kmoch, Marsová, Nezval, Novák Robert, Valášek. – 10: AUDY, Marhoul. – 28: Juřík. – 47: Henzl. – 85: Zámečník. – 100: Kučera, MAT, Struňák, Sýkora, Zelený. – 101: JEDLIČKA, Plachý, Přecechtěl. – 102: Bednář, Chylová, Rybníčková. – 103: Urbánek, Urbášková. – 104: Malinka. – 105: Tůmová. – 108: Svoboda A. – 111: Tomasco. – 200: Doležel, Peichel, Tůma, Vyskočil, Zelíková. – 201: Fojta. – 202: Michal, Slabý. – 203: Bednarski. – 204: Crhánová. – 205: Fišbach. Další řešitelé mají 300 a více ztrátových bodů.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. AT. – 2. Tras. – 3. Nákupní. – 4. Kostas; rele. – 5. Dantes; Kansas. – 6. Ilavan; trinom. – 7. Inbark; vestan. – 8. Eta; dia; doskok. – 9. Arsany; t + H; edatop; Al. – 10. Akuver; Ios; APB; šlem. – 11. Vniveč; atareo; malamut. – 12. Movilo; aktiva; dospat; srst. – 13. Takos; krotit; paci; nitril; tantal. – 14. Také; architekt; komora; Milord; psanec. – 15. Opálit; Kronos; neteře; Tao Choa; renonc. – 16. Cerkve; César; VTS; pastva; LSD; klk; nuklea. – 17. ITTO; odrost; peso; aerial; B + a; symbol. – 18. Depa; ostroun; elevon; nit; kap. – 19. Paka; pompa; Bouam; litera; cirant. – 20. Tín; kauce; kala; lejsek; neonka. – 21. Karlín; Namo; astat; naivka. – 22. Umakart; kali; polovina. – 23. Spolu; karlit; pastis. – 24. Kanape; Kuala; MeV. – 25. Cist; stolky. – 26. Ceta; Miladka. – 27. Kyty; sirka; Pirsu. – 28. Dat; rouna; Kato. – 29. Klapat; rapi. – 30. Podklad. – 31. Strop.

Tajenky: 1. Malajsie. – 2. Kuala Lumpur (2. díl skryt v osách šestice horních křížovek). – 3. Architekt. – 4. César Pelli. – 5. Most (skryto v políčkách 14/39 a 16/41). – 6. Velké nákupní centrum.

 

KKS2021-5.kolo-řešení

 

KKS2021-5.kolo-obrazec