Křížovkářská kvalifikační soutěž 2021

 

Milí přátelé,

před vámi je druhé kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže. Křížovkový celek obsahuje několik obtížnějších výrazů, nicméně žádné větší záludnosti na vás nečekají a dva malé chytáčky, úměrné druhému kolu, jistě hravě odhalíte. Přidat se samozřejmě mohou i soutěžící, kteří první kolo KKS nezaslali. Členům ČSHAK se totiž udělují kvalifikační body za každé správné řešení. A těm, kteří se členy svazu stanou v průběhu soutěže, budou kvalifikační body započteny dodatečně.

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) zašlete nejpozději do 30. března 2022 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

2. KOLO – VYSÍLAČ JEŠTĚD

 

Na počátku ledna 1907 byla na Ještědu slavnostně otevřena nová horská chata. Kamenná ... (1) s dvaceti osmi metry vysokou vyhlídkovou věží zahrnovala hostinské ... (2), noclehárnu, společenskou místnost a šenkovnu. Záhy se stala novou siluetou hory Ještěd a oblíbeným místem nespočetných návštěvníků vrcholu nad Libercem. Chata však v roce 1963 vyhořela. Proto byla vyhlášena architektonická soutěž na nový vysílač a ... (3) s restaurací. Jen pár měsíců po požáru vybrala komise vítězný návrh architekta Karla Hubáčka, který vše požadované umístil do jedné stavby. Ta byla vybudována v letech 1966 až 1973. Má tvar jednodílného rotačního hyperboloidu a je vysoká téměř sto metrů. Za její projekt byl architekt Karel Hubáček oceněn Mezinárodní unií architektů a byla mu udělena prestižní ... (4). Je to jediná stavba u nás s tímto odborným oceněním. Roku 1998 byla Ministerstvem kultury ČR stavba zapsána jako ... (5). Ve stejném roce ji odborná i laická veřejnost zvolila Stavbou století v české architektuře.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

4 souměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou: 3. tajenka (5), 4. tajenka (4 7 7) a 3. díl 5. tajenky (7).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Autor knihy Bubáci a hastrmani. – 2. Obleva; fotografický objektiv. – 3. Hmotnost obalu zboží; jiným způsobem; jihoafrická provincie. – 4. Plácat (nářečně); znaky; švýcarská řeka. – 5. Patřící otci; torby; kaprovitá ryba. – 6. Domácky Inéz; létající savci; tok dolů; domácky Stanislava. – 7. Směnečný ručitel; vysokohorská pastvina v Alpách; druh hvězdy; zde; přípravek na pěstování pleti. – 8. Bankovní účty; posvátný zákaz; viz 2; projevy nervové poruchy; odrůda pšenice. – 9. Plod rostliny obsahující zárodek budoucí rostliny; barmské platidlo; houně; souhvězdí (mezinárodní název); Evropan; rakouský herec, režisér a malíř. – 10. Jméno básnířky Lowellové; citoslovce podivu; nezřídka; ve svém bytě; přenosný počítač; vozík; indomalajská bylina s jedlými hlízami. – 11. Španělská řeka; spojka souřadicí; viz 5/2. – 12. Západosemitská bohyně podsvětí; správce sbírek (zastarale). – 13. Lidé s telepatickými schopnostmi. – 14. Byšický podnik. – 15. Opačně. – 16. Vodní pták. – 17. Část chodidla; klenutá místnost (zastarale). – 18. Druhá tráva. – 19. Starý dechový nástroj. – 20. Duše. – 21. Ženské jméno. – 22. Území v Západní Sahaře. – 23. Indiánský jazyk. – 24. Vycpávkový materiál. – 25. Motýli.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 25. Silná černá káva. – 26. Novotvar z tukové tkáně. – 27. Příležitostná koupě. – 28. Turecká lázeň. – 29. Jízdní vojáci (zastarale). – 30. Značka našich automobilů. – 31. Klokotavý zvuk. – 32. Stadium. – 33. Nepodstatná výplň; pádová otázka. – 34. Bláta. – 35. Pokrývat povrch kovových předmětů vrstvou těžkého kovu. – 36. Čéška. – 37. Svislý žlábek na sloupovém dříku. – 38. Nerosty; výtržnost. – 39. Chateaubriandovo dílo; hbitě; viz 5/1. – 40. Mezinárodní telekomunikační unie (anglická zkratka); volání kukačky; insekticid; severský pták; pevný hydroxid sodný; časní; vězeňská místnost. – 41. Místa vymizení uhelných slojí; hudební značka; hmyzožravý savec; anglický spisovatel (dílo Artušova smrt); prudké napadení nepřítele vojskem; domácky Donalda. – 42. Obestřít; skladiště; viz 1; bodavý hmyz; tvůrce. – 43. Nádoby; vyhynulý pták; čapí nůsek; výklenky ve zdi; egyptský ostrov. – 44. Kód letiště Rolla (USA); koníček; drobná kulatá střela; nepříjemná emoce. – 45. Šťourati; toxiny; staroperský palác. – 46. Rozněcovat; přístavní nádrže sloužící ke stavbě a opravě lodí; Erka. – 47. Byzantské povstání proti císaři Justiniánovi; ožehnutí; cigareta. – 48. Indická řeka; hlezenní kost. – 49. Bratrovrah.

 

Pomůcka: Allatu, gurda, hamam, Relin, RLA.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Do druhého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení 180 soutěžících. Objevily se některé nové tváře a celkový počet účastníků tak vzrostl na 187. Zcela správně křížovku vyřešilo 138 luštitelů a po druhém kole je na nule 130 soutěžících. Chybovalo se především ve výrazech: 12/2 KUSTOS (SSJČ) x 43/1 SUDY, 22 SEMUL (CJC 2) x 27 OKASE, 7/2 ALMA x 41/4 MALORY, 4/3 AUBACH (CJC 2) x 44/4 STRACH. Objevily se rovněž tradiční chyby z nepozornosti nebo z neověření křižujících se výrazů v obou směrech. To ale není rozhodující – vždyť kvalifikační body se získávají za jednotlivá kola a každé kolo je soutěží samo o sobě.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, ALCI, Alka, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, Burda, ČENDA, Čmelík, Dedera, Doležel, Drdel, Elefant, Felix, Fojta, FRATOM, Gartšík, Gašparín, Glogar, Gonda, Habal, Henzl, Hladký, Hořejší, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JEDLIČKA, Judas, Juroszek, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečná J., Konečná S., Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Láník, LOMNÁ, Lukeš, Lukovský, Lustyková, Macků, Madr, Mach, Makovník, Malinka, Mareš, Marsová, Mastej, Matásek, Matějka, Matoušek, Michal, Motyčková, Nack, Nedvěd, Neumann, Nezval, Novák Rudolf, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Paďour, Pešta, Peterka, Plachý, Pláňava, Platzner, Pluhař, Prošek, Přecechtěl, Rosa, Rosová, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Slezák, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda A., Svoboda M., Šebesta, Šimek, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Šuňavec, Švančar, Švub, Tatranský, Tileš, Tománek, Tomáš, Tomsa, Továrek, Tůma, Turek M., Urbanczyk, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Vonka, Werner, Wohlmuth, Zámečník, Zedníček. – 1: AGA, Bednarski, Bednář, Bradáč, Černák, Dedková, Dostál, Eliášová, Klaban, Kopáček, Kronus, Krůza, Kudláček, Marhoul, Martynková, Mojžíšek, Navrátil, Nitra, Peichel, Přikryl, Růčka, Říha, Sedlatý, Studničný, Šulc, Tučan, Tůmová, Vacek, Vacková, Valášek, Vašek, Zelený. – 2: AUDY, Dvořák, GÉZA, HANZ, Hřebíčková, Chylová, Ivánek, Novák Robert, Sedláková, Sítek.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Adamčík, ALCI, Alka, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, Burda, ČENDA, Čmelík, Dedera, Doležel, Drdel, Elefant, Felix, Fojta, FRATOM, Gartšík, Gašparín, Gonda, Habal, Henzl, Hladký, Hořejší, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JEDLIČKA, Judas, Juroszek, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečná J., Konečná S., Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Láník, LOMNÁ, Lukeš, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Mareš, Marsová, Mastej, Matějka, Matoušek, Michal, Motyčková, Nack, Nedvěd, Neumann, Nezval, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Pluhař, Prošek, Přecechtěl, Rosa, Rosová, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda A., Svoboda M., Šebesta, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Šuňavec, Švančar, Švub, Tatranský, Tileš, Tománek, Tomáš, Tomsa, Továrek, Tůma, Turek M., Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Vonka, Werner, Wohlmuth, Zámečník, Zedníček. – 1: AGA, Bednarski, Bednář, Bradáč, Černák, Dedková, Dostál, Eliášová, Glogar, Klaban, Kopáček, Krůza, Kudláček, Marhoul, Martynková, Navrátil, Nitra, Peichel, Přikryl, Růčka, Říha, Sedlatý, Studničný, Šulc, Tučan, Tůmová, Urbanczyk, Vacek, Vacková, Valášek, Vašek, Zelený. – 2: AUDY, Dvořák, HANZ, Hřebíčková, Ivánek, Madr, Mojžíšek, Novák Robert, Peterka, Sedláková, Sítek. – 3: Chylová. – 10: GÉZA. – 100: Havel, Kupka, Matásek, Novák Rudolf, Slezák, Spáčil, Šimek, Tomasco, Voborová. – 101: Fládr, Kronus. – 103: Juřík.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Lada. – 2. Tání; Celor. – 3. Tára; onak; Natal. – 4. Tárat; rysy; Aubach. – 5. Tátovo; vaky; gurda. – 6. Ina; kaloni; stok; Stana. – 7. Aval; alma; nadobr; tady; Apiko. – 8. Konta; tabu; pokoje; tiky; Ertus. – 9. Semeno; kyat; deka; Dorado; Ital; Relin. – 10. Amy; pane; ledakdy; doma; laptop; kára; taka. – 11. Urola; čili; kulturní. – 12. Allatu; kustos. – 13. Telepati. – 14. Vitana. – 15. Naopak. – 16. Hohol. – 17. Pata; koba. – 18. Otava. – 19. Raket. – 20. Nitro. – 21. Amáta. – 22. Semul. – 23. Omaha. – 24. Kapok. – 25. Moli.

Tajenky: 1. Budova. – 2. Pokoje. – 3. Hotel (skryto ve svislé ose druhé křížovky shora). – 4. Cena Augusta Perreta (skryto v trojúhelníkových políčkách u horního okraje spodní křížovky). – 5. Nemovitá kulturní památka (skryto ve svislé ose horní křížovky).

 

KKS2022-2.kolo-řešení

 

KKS2022-2.kolo-obrazec