Křížovkářská kvalifikační soutěž 2022

 

Svá řešení 1. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami a hesly) pošlete nejpozději do 2. února 2022 na adresu autora křížovek letošního ročníku a vedoucího soutěže: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz.

Pokud jsou některá políčka křížovek příliš malá, je možné znaky psát i mimo obrazec vedle takového políčka a naznačit linkou, do jakého políčka příslušný znak patří. A pokud posíláte obrazec, ať již elektronicky či běžnou poštou, a on přesahuje rozměr A4, lze ho poslat ve více částech.

 

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

1. KOLO – MINARET V LEDNICI

 

Tato stavba, která je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, není právě typická pro české prostředí. Je to totiž minaret neboli Turecká věž a najdeme ji v ose lednického zámku, kde slouží jako rozhledna. Toto atraktivní architektonické dílo bylo zbudováno na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří mezi nejvyšší na kontinentě. Ale proč zrovna minaret? Rozhlednu nechal postavit Alois I. z Lichtenštejna, zakladatel lednického parku, v duchu tehdy módního orientálního stylu podle vzoru anglických zahrad s romantickými stavbami. Objekt navrhl rakouský architekt, vynálezce a průmyslník Josef Hardtmuth, jenž nechal vystavět věž na močálovité půdě, která musela být zpevněna pěti sty dubovými kůly, dlouhými až 17 metrů. Hardtmuth navrhl samonosné lešení, po kterém mohly být vynášeny kamenné ... (1) těžší než 100 kilogramů. V roce 1868 za knížete Jana II. z Lichtenštejna byl ... (2) minaretu dekorován v tureckém stylu. Malířskou výzdobu, kterou tvoří pestré geometrické a rostlinné ... (3), provedl vídeňský malíř Josef Geyling. Minaret byl využíván jako odpočinkové ... (4), z něhož byla výborná ... (5) na celý zámecký areál a do dalekého okolí. V sálech byly vystaveny lovecké trofeje a suvenýry z cest do Asie a Afriky.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

6 souměrných střídavých polomozaikovek a 4 souměrné střídavé mozaikovky

 

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou: 1. tajenka (6), 2. tajenka (8), 3. tajenka (6), 4. tajenka (5) a 5. tajenka (8 – ve čtyřech sloupcích na první terase). První čtyři tajenky jsou skryty podobným způsobem kolem svislých rozdělovacích linek. Skryta jsou rovněž dvě sedmipísmenná hesla.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Na tom místě. – 2. Slovní pomoc. – 3. Vojenská prodejna; značka newtonu. – 4. Předložka; kůlna (nářečně); lékárenský praktikant. – 5. Jihoamerický velbloudovitý savec; značka čistidla motorů aut; velmi starý bronzový hudební nástroj; květiny. – 6. Vdaná žena; topidlo; český herec; jedna z Múz; třásňový stírač prachu. – 7. Podsvětí v řecké mytologii; stopa vzniklá vtištěním; jméno herečky Medřické; lidový arménský bicí nástroj; jednotka hmotnosti. – 8. Slovensky „prý“; taroková karta; velký nelétavý pták; tihle; naveskrz; poslední písmeno české abecedy. – 9. Kvantový generátor infračerveného záření; Ovidiovo jméno; ženské jméno; britský konzervativec; patřící Ivě; úplně. – 10. Výtažek z léčivých bylin; pravostranný přítok Sávy; lahodný pokrm; ohrazený svršek povozu; jihoamerický hlodavec; irský rodový dům; mořský savec. – 11. Toník; vývojové stadium hmyzu; básník + značka draslíku; květenství; část cyklistického závodu. – 12. Šplhaví ptáci; měňavka; rajská jablíčka; hmyzožravci; černý pták; spojka. – 13. Spojka; domácky Aristid; ženské jméno; juviové ořechy + značka ampéru. – 14. Kolatura; babička (nářečně); značka vodíku; sůl kyseliny uranové. – 15. Jímadla; mezon K; fena (nářečně); ztrácet na významu. – 16. Korálové ostrovy; jednovazné skupiny odvozené od aromatických uhlovodíků; značka litru. – 17. Sídlo v Uzbekistánu; slitina železa, niklu a kobaltu. – 18. Liščí doupě; varianta jména Kasius. – 19. Stěrka; šachová zakončení; etiopská jednotka hmotnosti. – 20. Sídlo, u něhož se Sázava vlévá do Vltavy; zatáčky. – 21. Neměnná; francouzský básník. – 22. Keř ze středozemské oblasti; indonéský básník. – 23. Rumunské sídlo; hromada; záliba (zastarale). – 24. Lenošně; vůně. – 25. Epický žánr literatury Blízkého a Středního východu. – 26. Sídlo Múz.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27. Španělsky „pardál“. – 28. Hustě nahromaditi. – 29. Filmová hvězda; Evropané. – 30. Tropická dřevina; ulna; nedoplatek. – 31. Nákres zemského povrchu; žemlová kaše k přípravě nádivek. – 32. Karta; král z básnické skladby Karla Havlíčka Borovského. – 33. Dravý pták; erbovní znamení v podobě leknínových lupenů. – 34. Obézně; jihoamerický hlodavec; cizokrajné ovoce. – 35. Části obytného domu; nadejít. – 36. Tílko; jsoucí v obou různých druzích. – 37. Jméno bývalého egyptského prezidenta Sadata; míza; římská pětka. – 38. Umělé zavodňovací kanály v Malé Asii; trutnovský podnik; turistický skládací přístřešek; jízdní voják (zastarale). – 39. Francouzské město; solnička (botanicky); ypsilon; vyhynulý divoký kůň. – 40. Druh mramoru; slovenský romantický básník (Ján); posměšné literární dílo; dlouhá samohláska + svatební květina. – 41. Sídlo na ostrově Nová Guinea; moravskoslezský lidový tanec; proslov; jméno skladatele Máchy; mazlavá hmota; zkratka šířky. – 42. Kamenný náhrobek s nápisem; litevská lidová píseň; římských 500 + naivní člověk; záhrobí (zastarale); Laponec. – 43. Opevněné šlechtické sídlo; domácky Barnabáš; svalovina zvířat; topol bílý; brýle; evropské peníze; hořké žaludeční léky. – 44. Znalec anatomie; koupací nádoba; medvídek nosál; písečný přesyp; saň; údaje. – 45. Zvětšovací sklo; napadení; poštovné; Severoatlantický pakt; týkající se nafty; značka metru. – 46. Durman (botanicky); přírodní kaučuk; likérníky; iniciály sovětského režiséra Savčenka; tnouti. – 47. Zolovo dílo; packal; indomalajská bylina s jedlými hlízami; skřipec; dešťová voda stékající po zemském povrchu. – 48. Značka dlaždiček; emoce; značka lyží; keňské sídlo. – 49. Sykavka; Evropan; značka namáčecího přípravku. – 50. Mezinárodní název souhvězdí Páva; značka fosforu. – 51. Anglická jednotka hmotnosti (28,35 g). – 52. Nepravda.

 

Pomůcka: dastan, Kaiam, Kitob, Marot, Nzetu, Rendra, Timna.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

První kolo letošního ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže vzbudilo zájem celkem 181 (!) soutěžících. Je potěšitelné, že odvahu změřit své síly s ostatními našla řada nových účastníků. Na startu se sešli křížovkáři zkušení (dokonce i nositelé mistrovské třídy) i méně zkušení. Bez chyby řešilo počáteční kolo 172 luštitelů. Chybovalo se zejména v nesprávném (svislém) umístění samostatné rozdělovací linky ve třetí křížovce shora, čímž nebylo dodrženo křižování výrazů JÍMKY x ARYKY a KAON x KARA. Ostatní chyby vznikly z nepozornosti (nevyplněná políčka, přepisy do čistopisu). To všechno ale vůbec nevadí, protože, jak je uvedeno v propozicích soutěže, kvalifikační body se získávají za správně vyřešená jednotlivá kola, a není tedy nezbytně nutné usilovat o celkové prvenství. Některá elektronicky zaslaná řešení byla hůře čitelná; je zapotřebí, aby si čitelnost každého takového řešení soutěžící před odesláním raději ověřili už na svém počítači.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, ALCI, Alka, AUDY, Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Bradáč, Brož, Bulín, Burda, ČENDA, Černák, Čmelík, Dedera, Dedková, Doležel, Dostál, Drdel, Dvořák, Elefant, Eliášová, Felix, Fojta, FRATOM, Gartšík, Gašparín, Gonda, Habal, HANZ, Havel, Henzl, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JEDLIČKA, Judas, Juroszek, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Klaban, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečná J., Konečná S., Kopáček, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Krůza, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kudláček, Kunst, Kupka, Landa, Láník, LOMNÁ, Lukeš, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Mareš, Marhoul, Marsová, Martynková, Mastej, Matějka, Matoušek, Michal, Motyčková, Nack, Navrátil, Nedvěd, Neumann, Nezval, Nitra, Novák, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Paďour, Peichel, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Pluhař, Prošek, Přecechtěl, Přikryl, Rosa, Rosová, Růčka, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Říha, Sebera, Sedláková, Sedlatý, Sítek, Sklenka, Slabý, Spáčil, Starý, Stískal, Struňák, Studničný, Svoboda A., Svoboda M., Šebesta, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Šulc, Šuňavec, Švančar, Švub, Tatranský, Tileš, Tománek, Tomasco, Tomáš, Tomsa, Továrek, Tučan, Tůma, Tůmová, Turek M., Vacek, Vacková, Valášek, Vašek, Vašinka, Voborová, Vojník, Vojtěch, Volf, Vonka, Werner, Wohlmuth, Zámečník, Zedníček, Zelený. – 1: Fládr, Glogar, Chylová, Mojžíšek, Urbanczyk. – 2: Madr, Peterka. – 3: Juřík. – 8: GÉZA.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Tam. – 2. Rada. – 3. Arma; N. – 4. Z; šopa; tiro. – 5. Lama; Arva; lura; kvítí. – 6. Paní; kamna; Vala; Erato; mop. – 7. Tartar; otisk; Dana; daf; tuna. – 8. Vraj; mond; nandu; tito; naskrze; ž. – 9. Iraser; Naso; Liana; tory; Ivin; cele. – 10. Ysat; Drina; mana; korba; paka; clan; lvoun. – 11. Tonda; larva; poeta + K; laty; etapa. – 12. Datli; améba; tomata; krtci; kos; i. – 13. Anebo; Arist; Radana; para + A. – 14. Fara; starka; H; uranan. – 15. Jímky; kaon; suka; upadat. – 16. Atoly; aryly; l. – 17. Kitob; kovar. – 18. Nora; Kasian. – 19. Rakle; maty; natr. – 20. Davle; ohyby. – 21. Stálá; Marot. – 22. Cist; Rendra. – 23. Timna; kopa; pase. – 24. Líně; aroma. – 25. Dastan. – 26. Parnas.

 

Tajenky: 1. Kvádry (skryto kolem svislých rozdělovacích linek v druhé křížovce shora). – 2. Interiér (skryto kolem svislých rozdělovacích linek ve čtvrté křížovce shora). – 3. Motivy (skryto kolem svislých rozdělovacích linek ve třetí křížovce shora). – 4. Místo (skryto kolem svislé rozdělovací linky v první křížovce shora). – 5. Vyhlídka (skryto v jednopísmenných políčkách čtyř střídavých mozaikovek).

Hesla: MINARET (skryto v základních políčkách druhé křížovky zespodu); LEDNICE (skryto v trojúhelníkových políčkách u horního okraje spodní křížovky).

 

 

KKS2022-1.kolo-řešení

 

KKS2022-1.kolo-obrazec