Křížovkářská kvalifikační soutěž 2022

 

Milí přátelé,

třetí kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže sice neskrývá žádné velké nástrahy, přesto věnujte pozornost dohledání všech výrazů. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 3. kola) pošlete nejpozději do 25. května 2022 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz (pouze čitelně nakreslená, okopírovaná, naskenovaná či vyfotografovaná řešení).

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

3. KOLO – ROTUNDA NA ŘÍPU

 

Románská rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Řípu patří mezi naše nejstarší dochované stavby. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1126, kdy kníže Soběslav I. nechal na paměť vítězství v bitvě u Chlumce opravit zdejší kostelík a rozšířit ho o kruhovou věž. Původní ... (1) proto musela být založena mnohem dřív, snad kolem roku 1039, kdy byly do Prahy přeneseny ostatky svatého Vojtěcha, jemuž byla kaple na Řípu zasvěcena. Teprve od 16. století je známo ... (2) svatému Jiří, který byl patronem Přemyslovců. Po třicetileté válce získali místo do svého vlastnictví ... (3). Současnou podobu dala rotundě ... (4) z let 1869 až 1881. V rotundě se nachází reliéf znázorňující ... (5) svatého Jiří s drakem, jehož autorem je ... (6). Je zde také kamenná polychromovaná ... (7) svatého Jiří, kterou vytvořil Eduard ... (8). V západní věži jsou umístěny dva ručně ovládané zvony. Každoročně v neděli před svátkem sv. Jiří (24. dubna) se na Řípu koná pouť a o následujícím víkendu je pořádán související kulturní a zábavní program.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 shodná střídavá polomozaikovka, 2 nesouměrné písmenné polomozaikovky, 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

a 1 nesouměrná shluková polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda shodné křížovky je uvedena pouze v jednom směru. Pro jeden výraz byl použit pramen Vokurka, Hugo a kol.: Velký lékařský slovník (2006).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Značka kilotuny. – 2. Aromatický nápoj. – 3. Viz 8. – 4. Postava z Fibichovy opery Hedy; nešikovné. – 5. Had z hebrejské mytologie; lomoz; předložka. – 6. Bulharská jednotka délky; mužské jméno; velké přesypové oblasti v severozápadní Sahaře. – 7. Jihoafrická provincie; domácky Rafael; aromatický uhlovodík; anglické ženské jméno (Anna). – 8. Nazmar (zastarale); izraelský král (podle Bible); asijský stát; ustálené spojení slov osobité pro určitý jazyk. – 9. Kamenný artefakt z konce třetihor; zápisník; slovensky „jinak“; husarský kabát; značka poloměru. – 10. Asijská jednotka hmotnosti; místo ve sloji, kde se rube; písemné osvědčení; direkt. – 11. Římských 500; viz 4; saně; papoušek; pletenina s prolamovaným vzorem; značka joulu. – 12. Iniciály herce Lukavského; právo výběru; část žaludku krávy; sada; velké nádoby; odtržený kus ledu; laxativum; anglicky „zbožný“. – 13. Období japonských dějin; leník; předložka; studna v Libyi; pokrývat povrch kovových předmětů olovem; samopal; španělsky „mohyla“. – 14. Autor trilogie Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad; kůra jednoho druhu dubu; struma; slovensky „křest“; která (zastarale); římský císař; poškození sluchového ústrojí zvukem. – 15. Nešika; bahnité místo; obal; slovensky „pánovitě“; přitakání; korytovitá stržová údolí na Ukrajině; Ovidiovo jméno. – 16. Viz 6/1; dřívější název hlavního města Kazachstánu; německy „zvíře“; ohnivě (v hudbě); tvrzení odpovídající skutečnosti; domácké ženské jméno. – 17. Díla týkající se Moravy; viz 7; dravé ryby; chemická značka fosforu. – 18. Viz 3.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 16. Třásňový stírač prachu. – 17. Sladkovodní ryby. – 18. Oprávnění. – 19. Setina hektaru; druh podání ve volejbalu. – 20. Textilní rostlina; sovětský diktátor. – 21. Klobouk (u Němcové); soupeř. – 22. Útvar prvohor; strnutí šíje. – 23. Utajovat se měněním vzhledu; středověký kovový ochranný oděv; kovaná hůl. – 24. Provádět ničemnosti; Ostravsko-karvinské doly (zkratka); tvůrce; sídlo v Čechách. – 25. Články páteře; ženské jméno; souhvězdí; mastek. – 26. Nosál; naráz jedním douškem (vypít); zpeněžiti; salina; druh kabátu. – 27. Zkratka pro tlakovodní jaderný reaktor (chlazený a moderovaný vodou); viz 2; součást fotografických vývojek; Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů (zkratka). – 28. Domácky Izák; lusky kasie; nervové záškuby; planetka; hudební skupina. – 29. SPZ Ostravy; italská řeka; cizí směnka; vozík; moderní. – 30. Citoslovce nevrlosti; odborné pěstování zvířectva; zámezí v kopané; mongolští pastevci; římský císař; bylinný léčivý odvar. – 31. Rod sov; předpověď výsledku; látky zvyšující kyselost žaludečních šťáv; knižní spojka. – 32. Koření; viz 6/2. – 33. Viz 1; omak + předložka; Starořek. – 34. Domácké ženské jméno; způsob přenocování v přírodě; anglicky „oáza“; značka metru. – 35. Básnický zápor; druh brazilského kaučuku; mužský zpěvní hlas. – 36. Zolovo dílo; táborníci ve volné přírodě; globální počítačová síť. – 37. Viz 5; značka tesly. – 38. Přirážka k pojistnému. – 39. Spojka.

 

Pomůcka: Mambla, Nachaš, Olona.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Do třetího kola Křížovkářské kvalifikační soutěže došlo 169 řešení, z toho 123 zcela správných. Jedno řešení přišlo bohužel nepodepsané. Po třetím kole je na nule 103 soutěžících. Řešitelé, kteří nejsou uvedeni v celkových výsledcích, protože nezaslali řešení dvou kol, mohou bez obav v soutěži pokračovat a nadále usilovat o dílčí úspěch a získání kvalifikačních bodů v dalších kolech. Přece jen nejde až tolik o celkové pořadí. Nejvíce se tentokrát chybovalo ve výrazech: 7/2 RALEK (Knappová 2017) x 26/4 SALAR (NASCS) a 14/1 ERBEN (Václav, MČSE). Opět se objevily běžné chyby jako nevyplněná políčka či překlepy. Byly uznávány alternativní grafické varianty obrazce, pokud nebylo porušeno správné křižování správných vpisovaných výrazů.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alka, AUDY, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, Burda, ČENDA, Dedková, Doležel, Dostál, Drdel, Elefant, Felix, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, HANZ, Havel, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Hřebíčková, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, Judas, Juřík, Kadlec, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečná J., Konečná S., Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Lustyková, Macků, Madr, Mach, Makovník, Malinka, Mareš, Martynková, Mastej, Matějka, Matoušek, Michal, Motyčková, Nack, Nedvěd, Nitra, Novotný Jindřich, Paďour, Peichel, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Pluhař, Prošek, Přecechtěl, Růčka, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Slezák, Starý, Stískal, Struňák, Studničný, Svoboda M., Šebesta, Šimek, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Šuňavec, Švančar, Švub, Tománek, Tomáš, Tomsa, Továrek, Tůma, Turek M., Urbanczyk, Vašek, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Werner, Wohlmuth, Zedníček, Zelený. – 1: ALCI, Bednář, Černák, Čmelík, Eliášová, GÉZA, Chylová, JEDLIČKA, Juroszek, Kaipr, Láník, Lukeš, Lukovský, Marsová, Matásek, Nezval, Novák Robert, Olyšar, Přikryl, Rosová, Sedláková, Sedlatý, Sítek, Spáčil, Svoboda A., Tučan, Valášek, Vonka. – 2: Bradáč, Dvořák, Marhoul, Novák Rudolf. – 3: Habal, Hořejší, Kudláček, Nováková. – 4: Tůmová. – 5: Tileš. – 6: Dedera, Klaban. – 8: Zámečník. – 9: Navrátil. – 11: Tatranský. – 20: Henzl. – 45: Krůza.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Adamčík, Alka, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, BLANKA, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, Burda, ČENDA, Doležel, Drdel, Elefant, Felix, FRATOM, Gašparín, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, Judas, Kadlec, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečná J., Konečná S., Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Mareš, Mastej, Matějka, Matoušek, Michal, Motyčková, Nack, Nedvěd, Novotný Jindřich, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Pluhař, Prošek, Přecechtěl, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Šmat, Štefek, ŠTÍSTKO, Šuňavec, Švančar, Švub, Tománek, Tomáš, Tomsa, Továrek, Tůma, Turek M., Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Werner, Wohlmuth, Zedníček. – 1: AGA, ALCI, Čmelík, Dedková, Dostál, Glogar, JEDLIČKA, Juroszek, Kaipr, Láník, Lukeš, Lukovský, Marsová, Martynková, Nezval, Nitra, Olyšar, Peichel, Rosová, Růčka, Spáčil, Studničný, Svoboda A., Urbanczyk, Vašek, Vonka, Zelený. – 2: AUDY, Bednář, Černák, Eliášová, HANZ, Hřebíčková, Madr, Přikryl, Sedlatý, Tučan, Valášek. – 3: Bradáč, Habal, Hořejší, Marhoul, Novák Robert, Nováková, Sedláková, Sítek. – 4: Dvořák, Chylová, Kudláček. – 5: Tileš, Tůmová. – 6: Dedera. – 7: Klaban. – 8: Zámečník. – 10: Navrátil. – 11: GÉZA, Tatranský. – 20: Henzl. – 46: Krůza. – 100: Fojta, Gartšík, Havel, LOMNÁ, Neumann, Rosa, Slezák, Šimek. – 101: Bednarski, Kopáček, Matásek, Říha, Šulc, Vacek, Vacková. – 102: Ivánek, Mojžíšek, Novák Rudolf, Peterka. – 103: Juřík.

 

KKS2022-3.kolo-řešení

 

KKS2022-3.kolo-obrazec