Křížovkářská kvalifikační soutěž 2022

 

Milí přátelé,

soutěž se přehoupla do druhé poloviny, a proto se poněkud navyšuje obtížnost. Tentokrát je v křížovce i několik chytáčků, takže pro úspěšné zvládnutí křížovky bude třeba nespoléhat se jen na vlastní hlavu, ale každý výraz si důkladně ověřit. Je třeba si také zopakovat, že žádný vpisovaný výraz se v křížovkách (s výjimkou křížovek shodných) nesmí vyskytovat dvakrát či vícekrát. I na tom se v soutěžích zakládají různé chytáčky. Věřím však, že s trochou trpělivosti a bedlivosti křížovku čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže bez větších problémů zvládnete. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) pošlete nejpozději do 20. července 2022 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz (pouze čitelně nakreslená, okopírovaná, naskenovaná či vyfotografovaná řešení).

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

4. KOLO – PAVILON Z

 

V roce 1923 rozhodl Moravský zemský ... (1) o výstavbě nového brněnského veletržního výstaviště. Stavba byla započata roku 1927 a brněnské výstaviště bylo slavnostně otevřeno 26. května 1928 akcí „Výstava soudobé kultury v Československu“. Stalo se jedním z nejvýznamnějších funkcionalistických komplexů té doby. Jednotlivé pavilony byly dílem významných architektů. Několik z nich navrhl ... (2), jeden pavilon navrhl slavný ... (3). Hlavními použitými materiály byly ... (4), železobeton a ... (5). Na konci 2. světové války bylo výstaviště těžce poškozeno, avšak již roku 1947 byla zahájena jeho obnova s účastí mnoha dobrovolníků. V 50. letech bylo rozhodnuto o pořádání prvního mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. To byl impulz k postavení dosud největšího pavilonu – Pavilonu Z. Je to výstavní ... (6), která má kruhový ... (7) o průměru 124 metrů a kupolovitou střechu dosahující výšky 46 metrů. Vznikla tak architektonická dominanta celého brněnského výstaviště. Autory návrhu Pavilonu Z byli Zdeněk ... (8), Zdeněk ... (9) a Ferdinand ... (10). Objekt je spolu s některými dalšími stavbami na brněnském výstavišti chráněn jako kulturní památka.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná shluková mozaikovka a 5 souměrných střídavých polomozaikovek

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou: 1. díl 2. tajenky (6 8), 2. díl 2. tajenky (8 4), 6. tajenka (4) a 8. tajenka (4).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Katolická adventní ranní mše. – 2. Alkaloid z chvojníku. – 3. Samohana; astronomický přístroj. – 4. Ludvík Daněk; ruské mužské jméno (Petr); četa; prázdniny (zastarale). – 5. Neomámit alkoholem; lenošná; v esperantu „etika“; mrzout. – 6. Předložka (uvnitř); vpust; dveřový; zkrácenina jména Ernesta; sídlo v Nebrasce; základní sloučenina četných rostlinných barviv. – 7. Ruská řeka; ženské jméno; hvězda v souhvězdí Eridanus; slovensky „dřeva“; antilopy; Andula. – 8. Domácké ženské jméno (Persida); plod lubenice; opatřovat uzdou; vzorec aluminidu ceru; metením očistit; jméno režiséra Klose; značka tuny. – 9. Škrabák pluhu; tenkrát; lidový poskočný tanec; zakončení; acetát; onou cestou. – 10. Statná bylina; zduřenina po úderu; rouška; Chateaubriandovo dílo; zvýšená část hlediště nad přízemím; nacista. – 11. Japonské sídlo; jelenovitý savec; pes honič; úsilí; sídlo v Nigeru; viz 5; příslušník starověké židovské náboženské společnosti. – 12. Citoslovce mírného výsměchu (nářečně); jméno zpěváka Montanda; ženské jméno severského původu; ženy sedláků; lemovky; nealkoholické nápoje; nerostný křemičitan hořečnatoželeznatý. – 13. Antilopa; zoraná půda; útok jízdy; velká peřina; dávný nájezdník; viz 1; Evropanka. – 14. Slovensky „odřad“; jméno pěvkyně Gruberové; element; hymnus; ňadro; vodní obratlovec; drobný korýš. – 15. Kód státu Delaware v USA; šarvátka; zakladatel hnutí valdenských; sídlo v Kazachstánu; autor Umírající labutě; altový saxofon; norský ostrov; jméno dramatika Uhdeho; starořecká oběť. – 16. Zolovo dílo; nahustit na nižší než předepsaný tlak; nátěrový přípravek; ostré zásahy jezdců na koních; pádová otázka; úžas; nerost obsahující měď. – 17. Obrněné vozidlo; viz 10; věž mešity; nátržník; stará kavkazská jednotka délky; hřiště; balkánská pálenka. – 18. Lichokopytníci; plemeno; hinduistická bohyně milostné touhy; viz 3/2. – 19. Vzácný kosočtverečný nerost; zařízení pro práci pod vodou; vrážet rohy; japonská lovkyně perel. – 20. Velké nadšení.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 13. Starověké etnikum (kmenový název). – 14. Glykosid obsažený v krutikvětu; muslimský panovník; slovensky „deska“; citoslovce pištění kuřat. – 15. Podkmen prvoků; italský ostrov; bagoun; viz 3/1. – 16. Předložka; viz 7; černoška; Teodorova (domácky); rozprostírat; listnatý strom; italské platidlo. – 17. Asijský stromový savec; jídlo; domácky Bohumil; konzervování kouřem; náš bývalý házenkář; právo; subtropický keř. – 18. Zkratka názvoslovné komise; jakmile; český básník; kovové části ústních jazýčkových hudebních nástrojů; jednotky rychlosti přenosu informace; tlouky; pouze (nářečně); naivní člověk; naše automobily. – 19. Úchylka při výstřelu z pušky; jméno herečky Mandlové; židle; uskutečňovat; jehličnan; druh dřeva; droga. – 20. Anglicky „štíhlý“; zběhlost; koulař; vidiny; hudební styl; viz 9; dítě. – 21. Čínská jednotka objemu; dvakrát snížený tón; značka našich starších gramofonových desek; středověké válečné stroje na vrhání velkých kamenů; indonéský ostrov; hlavní město Řecka; zimní svátky. – 22. Ruská hora; dětský ret; černošedý pták příbuzný havranu; čirok; papoušek; viz 4; stav. – 23. Pryskyřice; domácky Alfons; nájmy hospodářských objektů; postava z Pucciniho opery Gianni Schicchi; islámská jednotka hmotnosti; francouzské město. – 24. Grónské sídlo; výrobek vzniklý mletím obilných zrn; ženské jméno; iridium s obsahem platiny; nachýlení; postava z filmu Kadára a Klose. – 25. Dyndy; pistole; belgický malíř přímořských krajin; řadová číslovka; jihofrancouzské město; hltavě pít; značka poloměru. – 26. Lokalita v Horním Egyptě; palma; zeleninový pokrm; šelma; mys v USA; onehdy (zastarale). – 27. Bývalý manžel; čínský hoboj; křídla větších budov; obchodní příručí (zastarale); žilná hornina; národ v Indii. – 28. Pestře kostkovaná látka skotského původu; zadek; britský skladatel (suita Planety); příslušník ekavského nářečí. – 29. Oddělovati sekyrou; veřejné prostranství ve starém Řecku; zimní měsíc; základ umělých barviv. – 30. Stlačovat; domácky Ivana. – 31. Drobná árie. – 32. Masné výrobky.

 

Pomůcka: Anada, arkan, Artan, Boana, Opalinata, Orijci, Rati.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Do čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže došlo 164 řešení, 67 z nich bylo zcela správných. Po čtvrtém kole je na nule 56 soutěžících. V křížovce byly tentokrát nastraženy tři chytáčky, které byly docela dobře řešitelné, pokud luštitelé křížovku nepodcenili a nefixovali se jen na svou vlastní hlavu, ale vše si řádně a trpělivě ověřili „černé na bílém“ v obou směrech křižování v běžných křížovkářských pramenech. Chybovalo se zejména v pasážích 14/6 ČOREK, což je ryba (CJC 1, KKKS, Malý slovník českých slangů) x 27/5 KARIT (NASCS, CJC 2) a 5/4 KALOUS (SSJČ) x 20/7 HALANT (SSJČ, heslo HARANT). Hlavu řešitelům zamotala také pasáž 17/3 MIGALAT (NASCS, CJC 1) a 18/1 OSLI A RAPI (SSJČ) x 22/1 ERGA (CJC 2, Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy) x 23/1 AMALIT (KKKS) x 24/1 APAT (Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy). Věřím, že pro řadu „nachytaných“ luštitelů to byla užitečná zkušenost, a proto by se neměli nechat odradit a podléhat nějakému rozladění. Každá soutěž je přece o vytrvalosti a překonávání sebe sama. V jistém smyslu je totiž Křížovkářská kvalifikační soutěž podobná systému cyklistické Tour de France, kde se bojuje nejen o celkové pořadí, ale i o jednotlivé etapy a o body v souběžných bodovacích soutěžích. Proto má smysl dál pokračovat až do cíle.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: AGA, AUDY, Bada, Baťalík, Bezděk, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, Dedková, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janošík, Judas, Juroszek, Kolář, Konečná S., Kopřiva, Korčák, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Lukovský, Mach, Makovník, Matějka, Nack, Nedvěd, Nezval, Olyšar, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Přecechtěl, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Spáčil, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Šimek, Štefek, Šuňavec, Švub, Tůma, Turek M., Vašinka, Vojník, Wohlmuth. – 1: Bednář, ČENDA, Dostál, Járová, JEDLIČKA, Kadlec, Lustyková, Macků, Nitra, Novotný Jindřich, Růčka, Slabý, Vacek, Vacková, Werner. – 2: Adamčík, Alka, Borkovský, Dedera, Drdel, Elefant, Habal, HANZ, Havel, Hřebíčková, Juřík, Kajzrlík, Koňák, Konečná J., Koreneková, Kunst, Láník, Matoušek, Platzner, Sedláková, Sedlatý, Šmat, Tomsa, Urbanczyk, Zedníček, Zelený. – 3: Běhounek, Burda, Černák, Čmelík, Janek, Kaipr, Klaban, Kmoščák, Kokeš, Kudláček, Landa, Lukeš, Martynková, Mastej, Motyčková, Pluhař, Přikryl, Rosová, Slezák, Studničný, ŠTÍSTKO, Tomáš, Vojtěch, Vonka, Zámečník. – 4: Fojta, Hořejší, Vašek, Volf. – 6: Novák Rudolf, Nováková. – 7: Doležel, Novák Robert, Švančar. – 8: Kmoch, Madr, Mareš. – 9: ALCI, Dvořák, GÉZA, Marhoul, Marsová, Michal, Peichel, Tučan, Tůmová. – 10: Eliášová, Henzl, Chylová, Krupička, Navrátil, Valášek. – 11: Sítek. – 12: Bradáč, Tileš. – 20: Tatranský.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bezděk, BLANKA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, FRATOM, Gašparín, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janošík, Judas, Kolář, Konečná S., Kopřiva, Korčák, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Mach, Makovník, Matějka, Nack, Nedvěd, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Přecechtěl, Rusá, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Šuňavec, Švub, Tůma, Turek M., Vašinka, Vojník, Wohlmuth. – 1: AGA, ČENDA, Dedková, Glogar, Járová, Juroszek, Kadlec, Lukovský, Lustyková, Macků, Nezval, Novotný Jindřich, Olyšar, Slabý, Spáčil, Werner. – 2: Adamčík, Alka, AUDY, Borkovský, Dostál, Drdel, Elefant, JEDLIČKA, Kajzrlík, Koňák, Konečná J., Koreneková, Kunst, Matoušek, Nitra, Platzner, Růčka, Šmat, Tomsa, Zedníček. – 3: Bednář, Běhounek, Burda, Janek, Kmoščák, Kokeš, Landa, Láník, Mastej, Motyčková, Pluhař, ŠTÍSTKO, Tomáš, Urbanczyk, Vojtěch, Zelený. – 4: Čmelík, HANZ, Hřebíčková, Kaipr, Lukeš, Martynková, Rosová, Sedlatý, Studničný, Volf, Vonka. – 5: Černák, Habal, Přikryl, Sedláková, Vašek. – 7: Doležel, Hořejší, Kudláček, Švančar. – 8: Dedera, Kmoch, Mareš. – 9: Michal, Nováková. – 10: ALCI, Klaban, Krupička, Madr, Marsová, Novák Robert, Peichel. – 11: Tučan, Zámečník. – 12: Eliášová, Marhoul, Valášek. – 13: Dvořák. – 14: Chylová, Sítek, Tůmová. – 15: Bradáč. – 17: Tileš. – 20: GÉZA, Navrátil. – 30: Henzl. – 31: Tatranský. – 100: Boháč, Felix, Malinka, Šimek, Tománek, Továrek. – 101: Svoboda A. – 102: Havel, Ivánek, Vacek, Vacková. – 103: Slezák. – 104: Fojta. – 105: Juřík. – 108: Novák Rudolf. V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali alespoň dvě kola.

 

 

KKS2022-4.kolo-řešení

 

KKS2022-4.kolo-obrazec