Křížovkářská kvalifikační soutěž 2022

 

Milí přátelé,

křížovkářská kvalifikační soutěž se přehoupla do poslední třetiny, a proto se opět poněkud navyšuje obtížnost. Tentokrát však nejsou v křížovce nachystány žádné větší záludnosti, možná pro někoho jen jeden malý, ovšem dosti průhledný chytáček. Pokračovat v soutěži má smysl i pro ty z vás, kteří v předchozích kolech obdrželi nějaký ten ztrátový bod, protože v této soutěži jde především o bezchybné zvládnutí co největšího počtu křížovek.

 

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) pošlete nejpozději do 12. října 2022 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz (pouze čitelně nakreslená, okopírovaná, naskenovaná či vyfotografovaná řešení).

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

5. KOLO – ONDŘEJOVSKÁ HVĚZDÁRNA

 

Ondřejovská hvězdárna je hlavní observatoří Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Nechal ji vybudovat amatérský ... (1) Josef Jan Frič, syn známého básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. Se svým bratrem Janem Ludvíkem Fričem založil v roce 1883 dílnu na výrobu kvalitních optických přístrojů, kde vyráběli například geodetické přístroje či ... (2) pro stanovení cukernatosti. Roku 1898 zakoupil na vrchu ... (3), později přejmenovaném na ... (4), nad středočeskou obcí Ondřejov pozemek pro stavbu své soukromé observatoře, jejíž výstavba započala v roce 1905. Nejdříve byla postavena centrální budova, zvaná též Fričův dům. Následoval zahradníkův domek, studovna a čtyři pozorovací domky. Secesní budovy a hvězdárenské ... (5) navrhl slavný architekt ... (6). Frič hvězdárnu daroval v roce 1928 československému státu. Budovy hvězdárny jsou rozmístěny na ploše asi 30 hektarů, plocha je zčásti využita jako arboretum a ... (7). V observatoři byl v roce 1967 instalován dvoumetrový zrcadlový ... (8), který je největším svého druhu u nás. Pracovníci ondřejovské hvězdárny objevili ... (9). Významnou činností hvězdárny je ... (10), observatoř se také zasloužila o ... (11) nejprve národní a posléze evropské sítě meteorických kamer.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

4 souměrné střídavé polomozaikovky, 1 souměrná střídavá mozaikovka a 1 souměrná písmenná polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou: 2. díl 7. tajenky (3) a 11. tajenka (10).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Značka ampéru. – 2. Švestka (nářečně). – 3. Pěvec. – 4. Vročení; hromádka; biblická postava (Judův syn). – 5. Plastická hmota (acetát celulózy); vně; chemický prvek; norská řeka. – 6. Odrůda pelušky; zájmy; věc ve tvaru V; leknín bílý (lidově). – 7. Strana tkaniny; jihoafrická provincie; střední ekonomická škola; přístroj k určování výškových rozdílů. – 8. Konžské sídlo; polyamidové vlákno; kladný ion; v esperantu „bývalý“; přístřešek k uschovávání nářadí; dosna. – 9. Maďarský plavec (OH 1936); trojitá papežská koruna (slovensky); papír k pokrývání stěn; role Ladislava Chudíka (kapitán); bahenní pták + římských 500. – 10. Chytat štiky; paznehtník; letopisy; tílka; podepsání. – 11. Olivový (podle Příručního slovníku jazyka českého); umyvadlo; rod; labužník; mezopotamské prvotní tvořivé božstvo; rod mravenců. – 12. Chemická značka jodu; sloupec; viz 6/1; sbohem; podnik v Havlíčkově Brodu; viz 4; kráter na Měsíci; uzavřená společenská skupina; svaz. – 13. Bahno; indické platidlo; ažurová výšivka; český autor knih pro děti; viz 1; žertovné pletky; viz 7/1. – 14. Textilní rostlina; tradice islámských národů; vyhledávač sportovních talentů; hvězda v souhvězdí Orla; kulkas; domácky Aneta; částice hmoty (slovensky); legendární král keltských Britů; anglicky „hřebíky“. – 15. Ocasy; velká ryba; kdosi; kovové části ústních jazýčkových nástrojů; tlachat (nářečně); středověký nájezdník; člověk s vysokým IQ; sibiřský lovecký pes; domácky Emílie. – 16. Tajné dorozumívání; druh syntetického kaučuku; kozácký důstojník; snížený tón; slovensky „konev“; smyslný člověk; hvězda v souhvězdí Pastýře (Arcturus); spojka; papoušek soví. – 17. Kolem; likérníky; Edisonovo jméno; šachty; způsoby kladení prstů při hře na nástroje; sázenka; pryskyřice. – 18. Zkouška; pěvec; packal; španělské platidlo; vařené jídlo (slovensky); viz 10. – 19. Vysokohorská alpská pastvina; mořská vydra; jihoamerický sudokopytník; hanby; dloubati; vůkol (zastarale); diferenciální termální analýza (zkratka). – 20. Svršek; turecká lékárnická libra; žák třetí třídy (slovensky); vlastní chobotnatcům; aromatická bylina. – 21. Viz 2. – 22. Indická směs koření.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Africký pták z čeledi zoborožcovitých. – 20. Viz 8. – 21. Jednoduchý stroj; jihoamerický hlodavec; šlahouny; druh korálů; ochutnávka. – 22. Listnatý strom; opice; skupina nilosaharských jazyků; české město; uveřejniti; sedátko; domácky Parsival. – 23. Prohazovačka; kilogramy; jméno spisovatele Staška; opravdově; rumunské sídlo; viz 9/1. – 24. Vězení; měsíční útvar; lavice (nářečně); italská šlechtična; vystupňovati se; pravoslavný obraz; starořecký epos o dobytí Tróje. – 25. Obřadní úkony; desky na válení těsta; madridské muzeum; asyrské mořské božstvo; sídlo v Litvě; menší loď; západočeské město; mučitel; lístek s blahopřáním. – 26. Dusíkaté organické sloučeniny; indická řeka; zkratka pro typ oblaku (zbrázděný stratus); domácky Anastázie; dozařování (u luminiscenčních látek); spisy; domácky Rafael; anglicky „živý“; Evropanka. – 27. Značka vysavačů; jednotka prostorového úhlu; prostor v peci, kam padá popel (slovensky); indiánská trofej; přední úředník ve Spartě; potrubní uzávěrka; jihoamerický indiánský kmen; účetní schodek; portugalské sídlo. – 28. Realitní kancelář (zkratka); v loňském roce; domácky Odona; Verdiho opera; viz 9/2; na krátkou dobu; viz 5. – 29. Citoslovce bolesti; poléhavý keřík; viz 6/2; Heyerdahlovo plavidlo; vojenský odvod (zastarale); viz 3; linie těla; kotonový stroj; srbská čepice. – 30. Německy „okulár“; anglická zkratka Organizace OSN pro pomoc při katastrofách; prodloužená boční zeď; rýha; oslovovat třetí osobou množného čísla; domácky Atanáš. – 31. Prohmatat; lícová strana mince; plášť z vlněné látky; enzym; středověká samosprávná městská obec. – 32. Úskoky; pták bahňák; perská jednotka objemu; těleso vzniklé rotací oválovité křivky; citoslovce volání na kočku + ženské jméno. – 33. Nasycený uhlovodík; utrhnout; dělati kaňky (nářečně); nákladní železniční vůz; tanec; etiopská jednotka hmotnosti. – 34. Sídlo v Uzbekistánu; ženské jméno anglického původu; indické sídlo; mladí lidé. – 35. Bývalý japonský premiér; příslušník vysoké ruské šlechty; drobný hlodavec; míza. – 36. Všeobecně; sídlo u Velké Bíteše; nabývat kvašením kyselé povahy; anglická zkratka leteckého informačního systému (Automatic Terminal Information Service). – 37. Starořecká jednotka plošného obsahu; člověk s velkýma ušima; citoslovce zvuku střelby. – 38. Bezpečnostní orgány veřejné správy státu. – 39. Nezřetelný. – 40. Sykavka.

 

Pomůcka: abalak, akori, kutka, Níra, St sul.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Do pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže došlo 157 řešení, 75 z nich bylo zcela správných. Po pátém kole je na nule 45 soutěžících. Nejvíce se chybovalo ve výrazu 11/4 MLSOUT (SSJČ) x 33/4 UTKA (Hubáček: Malý slovník českých slangů). Další chyby se dělaly ve výrazech: 19/1 ALMA (SSJČ) x 21/2 MARA (CJC 1, KKKS) x 18/2 RAMA (CJC 1, KKKS); 15/5 KANDAT (SSJČ) x 30/2 UNDRO (Slovník zkratek – Encyklopedický dům); 12/6 ŽALOV (tajenka) x 31/3 ALSTR (UNI).

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: AGA, AUDY, Bada, Bednář, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, ČENDA, Dedková, Drdel, FRATOM, Gašparín, Glogar, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janošík, Járová, Judas, Kajzrlík, Kmoch, Kolář, Koňák, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Michal, Nack, Nedvěd, Neumann, Nitra, Novák Rudolf, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Růčka, Rybář, Sebera, Sedláková, Sklenka, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Švančar, Švub, Tůmová, Turek M., Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Zedníček, Zelený. – 1: Adamčík, Baťalík, Běhounek, BLANKA, Burda, Dedera, Doležel, Elefant, Eliášová, Gonda, Janek, Klaban, Kokeš, Konečná S., Kunst, Láník, Mikuličková, Novotný Jindřich, Přikryl, Rusá, Růžička, Ryška, Sedlatý, Slabý, Slezák, Spáčil, Šmat, Šuňavec, Tománek, Tomsa, Tůma, Urbanczyk, Vacek, Vacková, Vonka, Werner. – 2: ALCI, Alka, Bednarski, Chylová, Kaipr, Landa, Mareš, Matoušek, Nováková, Olyšar, Přecechtěl, Sítek, Tomáš, Vašek, Wohlmuth. – 3: Černák, Čmelík, Dostál, JEDLIČKA, Juroszek, Juřík, Kudláček, Malinka, Marsová, Motyčková, Navrátil, Nezval, Novák Robert, Tileš, Zámečník. – 4: Kadlec, Krupička, Peterka, Rosová, Šimek, Tučan, Valášek. – 5: Lukeš, Martynková, Mastej, Peichel, ŠTÍSTKO. – 6: Habal, Krůza. – 7: Tatranský. – 12: Marhoul.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, FRATOM, Gašparín, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janošík, Judas, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Mach, Makovník, Matějka, Nack, Nedvěd, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Sebera, Sklenka, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Švub, Turek M., Vašinka, Vojník. – 1: AGA, Baťalík, BLANKA, ČENDA, Dedková, Glogar, Gonda, Járová, Konečná S., Lukovský, Lustyková, Macků, Rusá, Růžička, Ryška, Šuňavec, Tůma. – 2: AUDY, Borkovský, Drdel, Koňák, Koreneková, Nitra, Novotný Jindřich, Platzner, Přecechtěl, Růčka, Slabý, Spáčil, Werner, Wohlmuth, Zedníček. – 3: Adamčík, Bednář, Elefant, Kajzrlík, Kunst, Olyšar, Šmat, Tomsa, Vojtěch, Zelený. – 4: Alka, Běhounek, Burda, Janek, Juroszek, Kokeš, Láník, Malinka, Matoušek, Nezval, Urbanczyk, Volf. – 5: Dostál, JEDLIČKA, Kadlec, Landa, Sedláková, Sedlatý, Tomáš, Vonka. – 6: Kaipr, Motyčková, Přikryl. – 7: Čmelík, Švančar, Vašek. – 8: Černák, Doležel, Kmoch, Mastej, Rosová, ŠTÍSTKO. – 9: Dedera, Lukeš, Martynková, Michal. – 10: Kudláček, Mareš. – 11: Habal, Klaban, Nováková. – 12: ALCI. – 13: Eliášová, Marsová, Novák Robert. – 14: Krupička, Tůmová, Zámečník. – 15: Peichel, Tučan. – 16: Chylová, Sítek, Valášek. – 20: Tileš. – 23: Navrátil. – 24: Marhoul. – 38: Tatranský. V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali všech pět kol.

 

KKS2022-5.kolo-řešení

 

KKS2022-5.kolo-obrazec