Křížovkářská kvalifikační soutěž 2022

 

Milí přátelé,

dospěli jsme k poslednímu kolu letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže, která přilákala rekordní počet účastníků. Velkého zájmu soutěžících si velice vážím, stejně jako průběžných ohlasů, které snad svědčí o tom, že obtížnost, resp. luštitelnost jednotlivých křížovek byla pro tento typ soutěže nastavena optimálně. Nicméně bych uvítal, kdybyste ke svému řešení posledního letošního kola připojili své připomínky či poznámky. V šestém kole budete luštit rozsáhlejší křížovkový celek, v němž se nevyskytuje žádný záměrný chyták, ale určitou dávku trpělivosti si určitě vyžádá. Skryté tajenky je třeba vypsat a v obrazci jejich polohu vyznačit. Přitom platí, že znaky skryté tajenky mohou být umístěny ve více křížovkách. Rovněž je dobré si uvědomit, že všechny zakomponované střídavé křížovky nemusejí mít shodný systém střídání, ten platí pro každou dílčí křížovku zvlášť. Zdrojem pro tajenky je heslo Holašovice ve Wikipedii a webové stránky obce Holašovice.

Svá řešení s kompletně vyplněným obrazcem pošlete nejpozději do 7. prosince 2022 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz (pouze čitelně nakreslená, okopírovaná, naskenovaná či vyfotografovaná řešení). Tímto se s vámi po třech letech vedení Křížovkářské kvalifikační soutěže loučím a předávám pomyslné žezlo někomu dalšímu.

 

NAŠE SLAVNÉ STAVBY

6. KOLO – HOLAŠOVICE

 

Typická jihočeská vesnička Holašovice je vlastně jen ... (1) a nachází se asi 15 kilometrů západně od Českých Budějovic. Stavby této vesnice představují unikátní dochovaný ... (2) hospodářských usedlostí, které byly stavebně a výtvarně upraveny v průběhu 19. století do specifické podoby. Je to ... (3), kterému se říká ... (4). Unikátní je dosud neporušená ... (5) půdorysného řešení, ... (6) i ... (7) zástavby, představující ... (8) z období vrcholné fáze středověké kolonizace. Vesnici tvoří 23 památkově chráněných výstavných usedlostí s celkovým součtem 120 budov, které utvářejí ucelený ... (9), jenž zahrnuje také ... (10), ... (11), ... (12), výměnky, ... (13), ... (14) a různá ... (15). Tím vším získává celé ... (16) neopakovatelnou atmosféru a ... (17). Kolem rozlehlé návsi je i několik dalších budov, které nejsou evidovány jako kulturní památky, například bývalá obecní ... (18), dnes sloužící jako informační centrum. Tento jedinečný ... (19) mimořádné architektonické a urbanistické hodnoty je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového kulturního ... (20).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

10 souměrných střídavých polomozaikovek, 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky a 3 souměrné shlukové mozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou: 3. díl 1. tajenky (6), 2. tajenka a současně 2. díl 9. tajenky (6), 4. tajenka (6 6), 2. díl 8. tajenky (10), 15. tajenka (8), 17. tajenka (3) a 20. tajenka (8 6).

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Iniciály spisovatelky Krásnohorské. – 2. Římská čtyřka; polypeptidové antibiotikum. – 3. Počítačová klávesa; turistická kola. – 4. Žena, která se vším souhlasí; malý lichokopytník. – 5. Krvesmilství; Shakespearův král; slitina niklu, železa a chromu; případ (zastarale). – 6. Součást svěráku; hlazením projevovat lásku; nástroj na šlehání; erbovní znamení. – 7. Kovový plát; veřejné oznámení nabídky; něco hloupého; latinský překlad Bible; někam (zastarale); zápasiště. – 8. Člen obecní rady; vyhrnovati; prohazovačka; vodní šelma; pevný hydroxid sodný; zubní email. – 9. Sídlo v Čadu; opotřebení dřením; chmelařské nářadí; dojetí; barmské platidlo; vročení; německý filmový režisér. – 10. Letitý; svatebním obřadem spojit v manželství; ženské jméno; ozdobně uvázaná stuha; španělská Arabka; ženské jméno; divadelní hra vážného obsahu. – 11. Ženské jméno; stát ve Velkých Antilách; předložka; rozparovati; větší baňatá nádoba na pití; Hamiltonův operátor; popelnice; brašna. – 12. Jeden ze zakladatelů vědy o mezinárodním právu; plátěné boty s gumovou podešví; tvoření hlasu; koníček (zastarale); sloučenina ze dvou molekul téže látky; místa v ústraní; elementární částice. – 13. Hůl k pobízení slonů; zákrut; vagony; název sody ve Starém zákoně; mech; ovocná dřevina; perm; kuchyňská nádobka; dřevěné desky. – 14. Škrabák na odstraňování hlíny z pluhu; období japonských dějin; městnání krve; pivečka; viz 16; pastýřská píšťala; stokoruna (nářečně); brazilská jednotka délky; italské ženské jméno (Pavla). – 15. Velmož; Chateaubriandovo dílo; zhotoviti šitím; citoslovce vybídnutí; konference; houby; italský sprinter (ME 1974); severský obr; kód letiště Yilan (Čína); osobní zájmeno. – 16. Viz 11; patřící muži jistého jména; řeč; řepy; cíl; vrstvovitě naklást; pojítko; italské sídlo. – 17. Jméno Destinnové; výživa nemocných podle lékařské rady; patřící muži jistého jména; ležeti a spáti; účty; viz 9/1; hmota; týkající se horského přežvýkavce; chemická značka fosforu. – 18. Viz 10; javor (botanicky); polské město; kolík; nuly; lemur; krétský nižší bůh války; soubor bylin a keřů v lesním společenstvu; údery rohy; slovensky „notářka“; viz 1/2; vádí v Alžírsku. – 19. Moč; sípavý verš tetřeva při tokání; dračí; turistické přístřešky; divoce tančit; finské sídlo; viz 1/1; evropský stát; jehličnan; odporový materiál; chemická značka ceru. – 20. Částice hmoty; zařízení, která brání přístupu světla; defenziva; ostrov u Nové Guineje; prudké rány; iniciály slovenského fyzikálního chemika Vargy; Oldříšek; čínský hoboj; nicotní; planetka; znamenitě (zastarale). – 21. Turecké sídlo; jižní plod; prostor mimo zemskou realitu; specifická skupina dvou not; druh vosy; španělsky „práh“; linie těla; indická směs koření. – 22. Kolibřík (zastarale); milovník staré doby (slovensky); chyba; kanadská řeka; pracovní četa; enzym katalyzující vnitromolekulární změny v molekule substrátu; bahno. – 23. Chemická značka draslíku; postranní část štěrbiny úst; Originální pražský synkopický orchestr (zkratka); rostlina podobná trávě; dřívější dívčí škola; nosič. – 24. Trnitý keř; viz 18; český granát; stékati po kapkách; polská řeka. – 25. Postoupení pohledávky; zatopení; viz 7; kód Itálie. – 26. Pokrývka hlavy; spodní část topeniště pro tuhé palivo; odpadní kanály; dým (nářečně); zařízení na drcení materiálů; papír lepený na zeď (zastarale). – 27. Přístřešek na nářadí; ochránce ovoce v řecké mytologii; hvězda v souhvězdí Velká medvědice; antické město v Turecku. – 28. Slitina; rychle schnoucí; latinsky „přirozenost“. – 29. Hinduistický bůh. – 30. Odveta. – 31. Držadlo dveří. – 32. Ouha.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21. Zpátečnicky; obsluha bagru; potřeštěnec. – 22. Zkratka kaseinových vláken; obtížný problém; volně s něčím nakládati; odpočinek; domácky Anna. – 23. Ruské sídlo; slovensky „slívy“; octan; tázací zájmeno; oblečení; porcelánová hlinka. – 24. Pravoslavný obraz; obyvatelka Bretaně; vzorec hydroxidu sodného; unionista; látky špatné jakosti; viz 8/1. – 25. Viz 14; odvětví; rodák; adamovský podnik; židovský duchovní; silný chlup na tváři; barmská jednotka hmotnosti; živě (v hudbě); nielo; jméno režiséra Spielberga. – 26. Umělý jazyk; domácky Miroslava; slovensky „kovově“; otázky; potupy; sbohem; dávati povely; obal na léčiva; stojan; chemická značka niklu. – 27. Viz 12; enzym katalyzující nehydrolytické štěpení molekul substrátu; nemírná pití alkoholických nápojů ve společnosti; viz 5; značka (zastarale); zvěrolékařský nástroj; zelenina; menší shluk stejných rostlin. – 28. Anglicky „jedna“; domácky Eduard; bývalý australský tenista; český společenský tanec; tvrdit ocel; jednotka aktivity; posvátné město muslimů; kostní kolagen. – 29. Opak bdění; kopt; v esperantu „klávesa“; tekutiny získávané od krav; vydávati chraplavý hlas; čárka; ženské jméno; nerost; pojmenování utvořená přímým napodobením cizích předloh. – 30. Odplata za vinu; indická řeka; popravčí; kovati; předložka; fond, jehož finanční prostředky jsou věnovány na dobročinné účely; umělé náhrady účesu; tretka; citoslovce veselosti (ve zpěvu); háj. – 31. Vonné látky přidávané do potravin a nápojů; slovensky „pánev“; plstěný kozácký plášť; angličtí šlechtici; odejmout; zbytečně; oblouk. – 32. Štětiny černé zvěře; nicotnost; bývalé pražské divadlo malých forem; topidlo; domácky Eliška; policejní vůz; budova uzavírající prostor hlediště starořeckého divadla. – 33. Infule; velký pes; vonná mast k ošetřování vlasů; náš hrad; placka (zoologicky); chemický prvek; samostatné dílčí budovy v souboru budov. – 34. Španělská řeka; šťouchat čelem; potřeby výsadkářů; vědecké postupy; stupeň svrchního karbonu; květenství; klepna. – 35. Počiny; nula; druh jílovce; vřava; mezony; topinka. – 36. Antilopa; velikán; dílo korejského spisovatele Im Če (Myš před soudem); črezvyčajka; noviny; plynový ohřívač vody. – 37. Dětský lékař; drobná mince (nářečně); zkouška. – 38. SPZ Kolína; bývalý zambijský politik a státník; zajisté; laloška; výklad; čelisti lyžařského vázání. – 39. Vojenský oddíl; viz 19; krátký slovenský přiléhavý kabátec; jméno slovenského básníka Chalupky; barmská etnická skupina; jednoklonný nerost. – 40. Střed; antilopa; soubor; viz 3; španělská polévka. – 41. Míčová hra; tvář; šněrovačky; chemická značka dusíku. – 42. Území v Asii; zjišťování výškových poměrů v terénu; plachetnice; drobné plevelné ryby; arabské ženské jméno. – 43. Krátký mužský kabát bez rukávů (zastarale); španělsky „otrhaný“; souhrn všech organismů určitého území; klencový nerost; středověká lidová zbraň; komu patřící. – 44. Bouda u šachet rudných dolů (zastarale); severská jednotka množství; chodba ražená ve svahovitém terénu; květní prášky; nákladní automobil; lesní šplhavý pták. – 45. Rusky „jedna“; vyrůst (zastarale); viz 6; chemická značka hliníku. – 46. Horolezecký batoh; viz 13; rašelinová cihla; jevištní hudební dílo (zdrobněle); srbské sídlo. – 47. Žák primy; nepořádek; mošt (nářečně); dupáním zničit; uzbecký dramatik. – 48. Uzavřená společenská skupina; sentence českého autora knih pro děti; značka statampéru. – 49. Černošský buben; lék s dezinfekčním účinkem; španělské sídlo. – 50. Pravidelná roční splátka na dlouhodobý dluh; přestávka. – 51. Jednoklonný nerost ze skupiny wolframitu; Heyerdahlovo plavidlo. – 52. Pcháč.

 

Pomůcka: Amisos, Atsi, Kaira, Kantátman, Oliosi, Paravan, rotoso, YLN.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Do šestého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže došlo 148 řešení, 83 z nich bylo zcela správných. Chyby se objevily zejména v těchto výrazech a pasážích: 20/2 SLONY (SSJČ; podle legendy musí jít o plurál) x 25/1 BRÁNY; 13/1 ANKUS (KKKS) x 24/4 USITA (NEOLOG 2; člen strany Unie svobody); 20/11 ONACE (SSJČ) x 46/5 LECE (KS-ZEM); 24/5 OLZA (KS-ZEM) x 50/2 PAUZA (SSJČ); 47/5 UMARI (MČSE 6/421, h. uzbecké divadlo) x 21/8 KARI (NASCS) x 22/6 ISOMERASA (CJC 1). Nicméně všichni se s rozsáhlejší křížovkou poprali se ctí. Celkově se do letošního ročníku soutěže zapojil úctyhodný počet 189 řešitelů. Po drobných korekcích a uznaných reklamacích prošlo soutěží bez jediného zaváhání celkem 38 řešitelů. Zvláštní obdiv si však zaslouží všichni, kteří soutěž dotáhli až do konce. Tímto se s vámi, vážení řešitelé, po třech letech vedení Křížovkářské kvalifikační soutěže loučím. Děkuji vám za účast i za cenné připomínky, kterých si velice vážím. Přeji vám vše dobré a pomyslné žezlo předávám dalšímu vedoucímu.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, ČENDA, Dedera, Drdel, Elefant, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kadlec, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečný, Kopřiva, Koreneková, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kunst, Landa, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Motyčková, Nedvěd, Nitra, Nováková, Novotný Jindřich, Olyšar, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Rosová, Růčka, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Spáčil, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Šuňavec, Švub, Tománek, Tomasco, Tomsa, Turek M., Vašinka, Vojník, Werner, Zedníček. – 1: ALCI, Alka, AUDY, Burda, Dedková, Dostál, Hladký, Hrdina, Janek, Janošík, Klaban, Konečná S., Kučírek, Láník, Lukeš, Matoušek, Michal, Nack, Neumann, Nezval, Novák Robert, Přecechtěl, Přikryl, Rusá, Sedláková, Sedlatý, Sítek, Slabý, Slezák, Stískal, Švančar, Tůma, Urbanczyk, Vašek, Vojtěch, Vonka, Wohlmuth. – 2: BLANKA, Eliášová, Fojta, Chylová, Juroszek, Martynková, Novák Rudolf, Peterka, Šmat, ŠTÍSTKO, Tileš, Tomáš, Tučan, Valášek, Zámečník. – 3: Habal, JEDLIČKA, Krupička, Navrátil, Peichel, Tůmová. – 4: Černák, Doležel. – 6: Čmelík, Mastej. – 8: Marhoul. – 10: Hořejší. – 14: Tatranský.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2022

0 ztrátových bodů: Bada, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, FRATOM (Ota), Gašparín, Hroz, Hruška, Jakubček, Judas, Kolář, Kopřiva, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Mach, Makovník, Matějka, Nedvěd, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Sebera, Sklenka, Starý, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Švub, Turek M., Vašinka, Vojník. – 1: AGA (Turek J.), Baťalík, ČENDA (Čenovský), Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Janošík, Járová, Kučírek, Lukovský, Lustyková, Macků, Nack, Růžička, Ryška, Stískal, Šuňavec. – 2: Borkovský, Dedková, Drdel, Koňák, Konečná S., Koreneková, Nitra, Novotný Jindřich, Platzner, Růčka, Rusá, Spáčil, Tůma, Werner, Zedníček. – 3: Adamčík, AUDY (Autrata), Bednář, BLANKA (Gabajová), Elefant, Kajzrlík, Kunst, Olyšar, Přecechtěl, Slabý, Tomsa, Wohlmuth. – 4: Běhounek, Kokeš, Vojtěch. – 5: Alka, Burda, Janek, Kadlec, Landa, Láník, Matoušek, Nezval, Šmat, Urbanczyk. – 6: Dostál, Juroszek, Motyčková, Sedláková, Sedlatý, Vonka. – 7: Přikryl, Tomáš. – 8: JEDLIČKA (Jedlička), Kmoch, Rosová, Švančar, Vašek. – 9: Dedera. – 10: Lukeš, Michal, ŠTÍSTKO (Šťastná). – 11: Martynková, Nováková. – 12: Černák, Doležel, Klaban. – 13: ALCI (Černý), Čmelík. – 14: Habal, Mastej, Novák Robert. – 15: Eliášová. – 16: Zámečník. – 17: Krupička, Sítek, Tučan, Tůmová. – 18: Chylová, Peichel, Valášek. – 22: Hořejší, Tileš. – 26: Navrátil. – 32: Marhoul. – 52: Tatranský. – 100: Korčák. – 101: Tománek. – 102: Ivánek, Koreneková, Platzner. – 103: Kmoščák, Zelený. – 104: Malinka, Volf. – 105: Slezák. – 106: Kaipr. – 110: Kudláček, Mareš, Novák Rudolf. – 113: Marsová. – 201: Neumann. – 202: Konečná J. – 203: Bednarski, Pluhař, Vacek, Vacková. – 204: HANZ (Procházka), Hřebíčková, Studničný, Šimek. – 206: Fojta. – 208: Juřík, Peterka. – 210: Madr. – 213: Dvořák. – 215: Bradáč. – 220: GÉZA (Novotný Jaroslav). – 230: Henzl. – 252: Krůza. Další soutěžící zaslali maximálně 3 řešení.                                

 

Zdeněk Chromý

 

KKS2022-6.kolo-řešení

 

KKS2022-6.kolo-obrazec