Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

PRAMENY KKS 2023

Základní prameny: Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Malá československá encyklopedie (MČSE); Velký slovník naučný (DID 2); Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (DID 4); Český slovník věcný a synonymický (ČSVaS); Nová slova v češtině – slovník neologizmů (NEOLOG 1); Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2 (NEOLOG 2); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1971); Klimeš: Slovník cizích slov (SCS-K, 1995); Slovník cizích slov, Encyklopedický dům (SCS-ED, 1996); Co je co? 1–3 (CJC, 2. vydání, 1982–1984); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2010); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED).

 

Doporučené prameny: Příruční slovník jazyka českého (PSJČ); Slovník nespisovné češtiny (SNČ, 2009); Hubáček: Malý slovník českých slangů (HUB); Machek: Etymologický slovník jazyka českého (1971, Academia); Československý biografický slovník (ČSBS); Sokol: Olympijské hry novověku (1974, Olympia); Jordan: Encyklopedie bohů; Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MSJM); Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy (RYS 1, 1996); Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (RYS 2, 2007); Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (KS-ZEM); Ivanová-Šalingová, Maníková: Slovník cudzích slov (1979, SPN).

 

Ostatní prameny: Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Malý Ottův slovník naučný 1–2 (1905–1906); Kos: Zkratky, značky, akronymy (ZZA, 1983); Filipiak-Petřík: Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek (SOVPZ, 1993).

Ostatní cizojazyčný pramen: Gašparíková-Kamiš: Slovensko-český slovník (1967, SPN).

 

Elektronické prameny: Kódy letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.shtml; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php; Seznam planetek na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pojmenovan%C3%BDch_planetek a Vícejazyčné překladové slovníky na adrese http://www.slovnik.cz.

Prameny pro tajenky budou uvedeny u každého kola. Na použití jiných pramenů bude upozorněno, případně budou výrazy z jiných použitých pramenů uvedeny v pomůcce. Další informace k pramenům naleznete na svazových webových stránkách v Příloze Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK (2019).