Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

Milí přátelé,

před vámi je druhé kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 2. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkami) zašlete nejpozději do 29. března 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

JUBILANTI – 2. KOLO

 

Další, kdo se narodil skoro ve stejnou dobu jako já, je sopranistka ... (1). Po absolutoriu konzervatoře se v roce 1984 stala sólistkou Komorní opery Praha, později zvané ... (2), kde nastudovala mozartovské úlohy, jako byly třeba ... (3), Despina, Blonda či Královna noci. Od roku 1996 byla členkou Státní opery Praha, kde mezi její role patřila např. ... (4) v Rossiniho díle ... (5), ... (6) ve Verdiho opeře ... (7) či ... (8) v Donizettiho Lucii di Lammermoor. František Xaver Thuri pro ni napsal part ve svém díle ... (9) pro Český Krumlov.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

nesouměrná střídavá polomozaikovka, souměrná střídavá polomozaikovka a souměrná slabiková polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. Ve slabikovce se nachází celkem 6 trojúhelníkových políček.

Skryty jsou: 2. díl 1. tajenky (9 – ve slabikovce), 4. tajenka (8), 7. tajenka (9) a 9. tajenka (5 5). Zdrojem pro všechny tajenky je příslušné heslo jubilantky na internetové stránce www.osobnosti.cz.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Domácky Šantal. – 2. Prosévat. – 3. Činit; starší lék. – 4. Blízká rodem; Evropanka; křen selský. – 5. Švýcarské sídlo; osobní obrana; ruské sídlo; skvělý. – 6. Francouzský skladatel; ambulance; saně; zastavit se. – 7. Pinka; nestoudně. – 8. Zapalovat; polynéský pojem pro ryby, které ovládá bůh Tangaroa. – 9. Stříknutí; část těla; odchody; druh kytovce; v hudbě „okrouhle“; skupina navzájem spojených vozidel. – 10. Kloudně; cetky; indické souostroví; příjemně; vtipný výrok; malý australský vačnatý savec; velká rybářská síť; australské sídlo. – 11. Maledivské platidlo; ?8?; velké statky; litevská píseň; domácky Tomáš; nedoplatek; sídlo v USA. – 12. Ztráta občanských práv v antických řeckých obcích; operátor; pokorný člověk; hromadné násilné akce proti nějakým skupinám osob; opak staré; barvivo žluté až hnědé barvy; dávat radu; rumunské sídlo. – 13. Sotva; ukazovací zájmeno; ?2/2?; fialka; nádoba u studny; bílá tvrdá hmota kokosových ořechů jako surovina k výrobě tuků; pokrm připravený šleháním; osada v severních Čechách. – 14. Západosemitská bohyně plodnosti; sídlo v Tanzanii; bolivijská řeka; egyptská bohyně tkalcovství; středně velké jihoamerické opice; zlý skutek; diakritická znaménka; zkratka svislé ocasní plochy; druh kaučuku; řecké sídlo. – 15. Narychlo; mořská vydra; zcela; kopr zahradní; slovensky „mír“; naše sídlo; ukazovací zájmeno; turecké sídlo. – 16. Klacek; finské sídlo; administrativní jednotka v severovýchodní Kolumbii; dlouhé kozí chlupy; malý černý hmyzožravý savec; podnět; směnečný ručitel; naše sídlo. – 17. Domácky Dana; ovoce zavařené v cukrovém nálevu; máloostná ryba; výzva k zastavení; damenizační slabika; Evropan; název planetky. – 18. Tarotová karta; středně velké bezocasé opice; citoslovce troubení; osobní zájmeno; basová píšťala dud; v pravý čas. – 19. Patřící příbuzné; jednoklonný nerost; římskými číslicemi 1050; mravní základ; mechanické směsi hořlavin; ten i onen. – 20. Náš herec; dokončit spánek; básník; napomínat; madagaskarská poloopice. – 21. Patřící Ladě; ?2/1?; odrůda melounu; domácky Celestýn; náš herec. – 22. Zastavit se; Evropanka; paznehtník; obec ve středních Čechách; slovensky „jikra“. – 23. Potulky; součást voňavek; německý malíř; nákladní vůz zařazený na konci osobního vlaku. – 24. Amorkovi; větší nádoba na maltu. – 25. Balit; hustá bavlněná tkanina. – 26. ?3?; mrazivý. – 27. Lopuch větší. – 28. Přítěž. – 29. Člověk znalý věci.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 17. Lovecký pes. – 18. Patřící malé Arnoldě. – 19. Nekašlat. – 20. ?5/2?; slušnost. – 21. Český elektrotechnik; domácky Kateřina; úder směřující zdola nahoru. – 22. Pták pěvec; textilní látka; do té míry; král Hunů. – 23. Domácky Toska; ?1/1?; ženské jméno; značka fotografického objektivu; rozlehlá luční plocha. – 24. Hudební nástroj; ruské sídlo; indická jednotka hmotnosti; turecká správní jednotka; druh cukrového pečiva; netkaná látka. – 25. Porazit; vyjádřiti opisem; zbavit ostří; název planetky; dveřový. – 26. Velké zuby; spojit lepením; jazýček; eroticky založený člověk; citoslovce mírného zaklení. – 27. Špatný písař; provádět orbu; místo, kde je nouze; vřavy; pobízet; kus ledu. – 28. Český dirigent a skladatel; značka voltampéru; úřední záznam hodnoty cenného papíru; domácky Darius; vařené vepřové maso z hlavy a z krku. – 29. Druh nádoru; název hlásky M; malé dítě; britská jednotka délky; napolo; zámořská velmoc; italské sídlo. – 30. Nesnáze; v esperantu „jáma“; v esperantu „vnuk“; zkamenělé dřevo blízké jantaru; italský cyklista; malé mísy; snůška; opera Rimského-Korsakova. – 31. Jáma upravená k jímání pramene; prostor v kaldeře stratovulkánu; arabské písmo; ?5/1?; obyvatel Nového Zélandu; radikální; stánek; vrstva něčeho naneseného. – 32. Domácky Leona; obyvatel Havajských ostrovů; výrobny kotlů; španělská jednotka délky; nástraha pytláka; bavlněná tkanina; Adršpašské skály; anglický prozaik, dramatik a režisér; indický buddhistický učenec. – 33. Interpretace; obstojně; tkaniny zrnitého povrchu; náhlá změna směru; umyvadlo; brva; mučírny. – 34. Následník trůnu; rozlehlé části souše obklopené vodou; zobák; Estonec; přípravek na mytí nádobí; kanout. – 35. Zkratka Arabské organizace pro normalizaci a metrologii; ?6?; druh tkaniny; drobeček; kostkovaná tkanina; vánoční ryba; arménské sídlo. – 36. Rozdíl mezi ponorem lodi na zádi a na přídi; Daidalův syn; plachetní plavidlo; drobní motýli; heroin; prozpěvovat; živočišstvo plovoucí ve vodě; útvar na Marsu. – 37. Vydávat chrčivé zvuky; italský filmový režisér; píce; opak levé; odrůda rajčete; v bytě u rodičů. – 38. Rovněž tam; redakce umělecké tvorby. – 39. Smírně vyřešit hádky; vidiny. – 40. Velmi rozbředlé bláto; násilně otrhati; podpora; míšenka. – 41. Opuchle; anglicky „téměř“; podnožník; místo, kde se uhelná sloj ztenčila. – 42. Domácky Dagmar; přitakávati; latinský překlad Bible. – 43. Hladicí kost; britský boxer. – 44. Řecká plošná jednotka. – 45. Srbské sídlo.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Nejprve se musím vrátit k 1. kolu soutěže. Př. Gašparínovi uznávám protest proti přidělení 1 ztrátového bodu, což se prokázalo až při x-násobném zvětšení obrazce kvůli ověření čitelnosti vepsaného písmene. Dále se musím omluvit př. Michalovi za to, že jsem přehlédl jeho včas zaslané bezchybné řešení a tím pádem ho nezapočítal. Všechny tyto skutečnosti jsem již zahrnul do aktuálních výsledků.

 

Co se týká 2. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, svá řešení zaslalo celkem 143 řešitelů, z nichž úctyhodných 91 luštilo bez chyby. Někteří to po 1. kole vzdali (což mne poněkud zaráží, především u nulařů) a někteří zase přibyli (což mne zase velmi těší). Po 2. kole je na nule celkem 74 soutěžících. Vyskytlo se poměrně hodně zbytečných chyb z nepozornosti, někteří jste nevyplnili políčka u neznámých či nenalezených výrazů a někteří jste prostě někdy tipovali. Soudě dle ohlasů, nejvíce vás potrápily výrazy 43/1 CEBEK (hladicí kost) z Malého slovníku českých slangů a 10/3 BURNT (indické souostroví), jenž je uveden v pramenu Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy. Ostatní dotazy, připomínky či protesty rád mailem zodpovím. Čitelnost vámi zaslaných řešení se zlepšila, ale u některých to stále ještě není ono. Také se v zaslaných řešeních objevil nešvar v podobě ohraničení políček s tajenkou silnou linkou, i když jiné barvy. Je třeba si uvědomit, že takto riskujete postih 1 systémového ztrátového bodu za to, že ohraničením políčka (i když jinou barvou) v podstatě změníte normální křížovku na polořetězovku. A také prosím nepodbarvujte tajenková políčka tou samou barvou, jakou jste použili k vepsání písmen tajenky. Přátelé, všichni jste dobří luštitelé, neklesejte na mysli a vydržte až do konce, byť třeba jen po coubertinovsku.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, Alka, Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Černý, Dedková, Doležel, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, Habal, Havel, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kadlec, Kajzrlík, Kokeš, Kolář, Konečná, Konečný, Kopřiva, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Láník, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Matějka, Mičinský, Motyčková, Nedvěd, Nitra, Novák, Olyšar, Peldřimovská, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Svoboda, Šebesta, Šťastný, Štefek, Švub, Tomsa, Tůma, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Vonka, Vychovalý ml., Wohlmuth, Zedníček, Zelený. – 1: Auterský, Autrata, Burda, Dedera, Hroz, Chylová, Juroszek, Kmoch, Kudláček, Michal, NÁVRAT, Nováková, Novotný, Onderek, Paďour, Platzner, Přecechtěl, Přikryl, Růžička, Slezák, Struňák, Studničný, Šmat, Tománek, Tomáš, Vacek, Vacková, Vašek, Vodičková. – 2: Fojta, Kmoščák, Lukeš, Rosová, Sedláková, Sedlatý, Šuňavec, Švančar, Werner. – 3: Dostál, ŠTÍSTKO, Volf. – 4: Navrátil. – 5: Bradáč, Matoušek. – 6: Tileš. – 7: Koňák. – 9: Alblová. – 10: Dvořák. – 13: Marhoul. – 14: GÉZA, Tůmová. – 25: Zmolová.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Černý, Dedková, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kajzrlík, Kolář, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučírek, Kunst, Láník, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Matějka, Mičinský, Nitra, Olyšar, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Svoboda, Šebesta, Štefek, Švub, Tomsa, Tůma, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: Adamčík, Auterský, Burda, Dedera, Doležel, Havel, Chylová, Juroszek, Kmoch, Kokeš, Konečný, Kučera, Michal, NÁVRAT, Nedvěd, Novotný, Platzner, Přecechtěl, Růžička, Slezák, Struňák, Studničný, Šmat, Šťastný, Tománek, Vodičková, Zelený. – 2: Autrata, Fojta, Hroz, Kmoščák, Novák, Nováková, Onderek, Paďour, Rosová, Sedlatý, Šuňavec, Švančar, Werner, Wohlmuth. – 3: Landa, Lukeš, Sedláková, Tomáš, Vacek, Vacková, Volf. – 4: Alka, Dostál, Kadlec, Peldřimovská, Přikryl. – 7: Habal, Koňák, Matoušek. – 8: Tileš. – 10: Kudláček, ŠTÍSTKO. – 11: Bradáč, Navrátil. – 16: Marhoul. – 23: GÉZA. – 24: Tůmová. – 37: Dvořák.

 

V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali obě dosavadní kola.

 

KKS2023-2.kolo-řešení

 

KKS2023-2.kolo-obrazec