Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

Milí přátelé,

před vámi je třetí kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 3. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 24. května 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na e-mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

JUBILANTI – 3. KOLO

 

Další, kdo se narodil skoro ve stejnou dobu jako já, je herec ... (1). Narodil se na dánském ostrově Fyn. Po maturitě na střední škole odešel do USA, kde roznášel pizzu. Po návratu studoval v letech 1989–1993 obor herectví v dánském národním divadle ve městě ... (2). Hrál v divadle i ve filmu. Průlom v jeho kariéře nastal rolí padoucha v bondovce ... (3). Získal několik prestižních ocenění, Filmland Award za nejlepší herecký výkon nebo také zvláštní cenu poroty za nejlepší herecký výkon. Pod ??? najdete díla, ve kterých účinkoval.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná střídavá polomozaikovka, 1 souměrná slabiková polomozaikovka a 2 nesouměrné slabikové mozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. Skryt je jeden tajenkový výraz ??? (8).

 

V tomto kole jsou navíc použity 3 prameny: Rumunsko-český a česko-rumunský kapesní slovník (SPN, 1971), Hančl: Ejhle, cirkusy a varieté (Rovnost, 1995) a Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Zdrojem pro tajenky je příslušné heslo jubilanta na internetové stránce www.csfd.cz.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Lidé neuznávající morální hodnoty a zásady. – 2. Puc. – 3. Obec u Rožňavy; nezmařiti; skupina bojujících armád. – 4. Shluk krystalů diamantu; nakresliti; laoský politik; naškubat; potáče napředené příze, které se smekají z vřeten dopřádacích strojů. – 5. Umísťovati na správné místo; ???; ženské jméno; ulámané větve jehličnatých stromů; příslušník římské rodiny podléhající otcovské moci. – 6. ???; tuk z ovčí vlny; poháněč; indické platidlo; hvězda v souhvězdí Býka. – 7. Ztráta čichu; listy ze svazku účtenek; menší sedadlo; indická řeka; citoslovce (dle kartotéky NLA). – 8. Vratič obecný; ukazovací zájmeno; vulkanické sklo; jaguár americký; vzorec jodidu indného; slovensky „ve“. – 9. Blanket; poplatky; rudná žíla; brousicí obráběcí stroj; domácky Ulrika; platidlo v Kambodži; Asiat. – 10. Dcera boha bouře Tešuba; ?3/2?; sportovní družstvo; nevelká šelma z příbuzenstva cibetky; matka; souhvězdí zvířetníku; jihoamerický hlodavec; indické sídlo; domácky Čeněk; domácky Ratibor. – 11. Poštovní známky; naše řeka; drobný korýš; citoslovce rychlého pohybu; protivení se; plošná míra; chemická značka kryptonu; geometrické těleso; Evropanka; shluk lidí; stojan na svíčku; dávky; pokrývka. – 12. Plaz; francouzský automobilový závodník; polský filozof a estetik; přítmí; kráter na Měsíci; příbuzné; citoslovce podivu; u nás žijící malá kachna; značka švédských aut. – 13. ?1?; oddíly vojska; řeka v Západních Pomořanech (německý přepis); povolení k odchodu z panství (nastálo); kanadský bobista; kopí. – 14. Prušáci; ohýbati; český lesnický odborník; smyšlená řeč; prkna u stropu, na něž se dávalo kynout pečivo; ukazovací zájmeno. – 15. Žláznaté lidské ústrojí na přední straně hrudníku; etiopská hora; leckdy; národnost; ?2?; ouha; kdyby; starozákonní patriarcha; iniciály herce Luťanského; zkratka svislé ocasní plochy. – 16. Turecké plavidlo; rohy; stoka; pravděpodobně druh melanokratního syenitu; odrůda ovsa; italské platidlo. – 17. Skládací přístřeší z nepromokavé látky; gonorrhoea; úkaz hořících plynů při spalování látek; nevolnost. – 18. Vypustit kapku; svazový stát v západní Indii; dolina; anglická zkratka prvku typu MOS s kanálem p. – 19. Horstvo na pomezí Francie a Španělska; vězení. – 20. Malý bochník. – 21. Egyptská bavlna. – 22. Adršpašské skály. – 23. Iniciály filmového architekta Labského.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 14. SPZ Ústí nad Labem. – 15. Pohodný. – 16. Hranol rozkládající světelné paprsky. – 17. Glykosid rostliny Calotropis. – 18. Hmoty z prolisovaného ovoce nebo zeleniny; dáti výměnou za peníze. – 19. Hromadné; horečka; zápor; německá zkratka Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. – 20. Zasténání; svislost; papoušek; kouzelník ve fraku. – 21. Chemický prvek; předmět soudního jednání; americký střelec; varhanní osmistopový nebo čtyřstopový rejstřík; řemeslnický stůl; volnost. – 22. Hnis; paví očko; hubený člověk; vietnamské platidlo; ?3/1?; bobizační slabika; naříkat; pulz; kost; saze. – 23. Světlý sklovitý dacit; ráj; polovodičový prvek s oblastí záporného odporu; jeden z mušketýrů; první věc; čínský druh hoboje. – 24. ???; vedro; hmota z vápna a písku; megalopie; orgán rostlinného květu; naše řeka. – 25. Slovensky „dříny“; domácky Barbora; hradit příspěvek k úhradě veřejných potřeb; citoslovce mírného zaklení; silice; otočení; vsi (v ruském a jihoslovanském prostředí); jednotka hmotnosti Tanzanie; moldavský básník a překladatel. – 26. Finská jednotka délky; nebýt v činnosti; kamenná hrobka; oko houžve u voru; americký atlet; duše člověka a boha (u Egypťanů); čínská jednotka délky; zvlášť vynikající lidé; pařezy; věnovat; pokroková; slovensky „valně“; jeden z rodičů polynéské bohyně země jménem Touiafatuna. – 27. Skupina jezdců s koňmi; ???; podzemní chodba; slovenský literární a výtvarný kritik; léčivé byliny; hleďme; bota bez šněrování; český zpěvák a dirigent; alžírské sídlo; císařský polní maršálek. – 28. Planetka; hladověti; náměstí; jezdit na bruslích; společenský hmyz; vření; zkratka Slovenské odborové rady. – 29. Zvláštní; šlechtické rodové znaky; krůta; písečný přesyp; indiánský bůh smrti; síla, se kterou se člověk rodí (u Egypťanů). – 30. Velké množství jeleních samic; řecký a římský starověk; ovoce předčasně spadlé ze stromu; básnický zápor; jemná tkanina. – 31. ?3/3?; neobkličovat; egyptská bavlna; uzbecký hudební nástroj; jehličnatý strom. – 32. Protiklad toho, kdo se rád rve; ???; styl skoku do výšky; rozdrcené hmoty; látka se smyčkovou vazbou. – 33. Otop; glykosid střemchy; malý skalní balkon ve stěně; uchvácení; chmura. – 34. Destruktivní útvar stratovulkánu; házeti mrvu; ???. – 35. Manko. – 36. Společné držení nějakého území dvěma nebo několika státy.

 

Pomůcka: Stolpe.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Nejprve se ještě musím vrátit k 2. kolu soutěže. Byl uznán protest ohledně postihu za sídla EKALI  a LICE (obě sídla byla adekvátně doložena) a dále včas zaslané řešení př. Kaipra mně došlo až se značným zpožděním. Všechny tyto skutečnosti jsem zahrnul do celkových výsledků.

Co se týká 3. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, zúčastnilo se ho celkem 128 řešitelů, z nichž 77 luštilo bez chyby. Celkové závodní pole čítající 124 soutěžících má v čele 53 bezchybných řešitelů. Uznával jsem PECENEK i PECÉNEK, protože výraz 25/1 DRIENE není přímo ve Slovensko-českém slovníku u hesla uveden (správnost výrazu jsem si ověřil u slova tieň, které má plurál stejný). Největší problémy dělaly výrazy 27/10 ARNIM (DID 4) x IMORALISTÉ a 13/4 OTPUŠČÉNÍ (internetový Kazmířův Slovník valašského nářečí; za heslem znamená 2. pád a nikoli možnou dubletu). Další chyby: čtvercová políčka v prostorech otvorů pro oči (1 systémový ztrátový bod za nedodržení systému střídání, neboť dvě písmena se ve střídavé polomozaikovce nevpisovala do žádných čtvercových políček – a raději pro vysvětlenou, jako polodokreslovka se označuje každá neúplná dokreslovka, tedy stačí vnější obrys), použití různých obloučků a kombinace obdélníků a čtverců namísto správných rozdělovacích linek (1 systémový ztrátový bod, neboť v úvodním textu bylo napsáno, že všechny použité typy políček jsou již předkresleny). Přátelé, i přes nějaký ten odřený nos vydržte i nadále a přeji vám, aby různých kotrmelců bylo ve zbylých kolech co nejméně.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alblová, Alka, Bada, Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Dedková, Drdel, Fojta, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Havel, Hrdina, Hroz, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Kadlec, Kmoch, Konečná, Koňák, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Lustyková, Macků, Makovník, Malinka, Matějka, Matoušek, NÁVRAT, Novotný, Paďour, Peldřimovská, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Rosová, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Struňák, Šebesta, Štefek, Šuňavec, Švub, Tomáš, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vodičková, Vojník, Vonka, Vychovalý ml., Wohlmuth, Zedníček. – 1: Autrata, Bednář, Burda, Černý, Dedera, Dostál, Elefant, Gonda, Hladký, Judas, Kajzrlík, Kmoščák, Kokeš, Konečný, Landa, Láník, Michal, Motyčková, Nedvěd, Nováková, Olyšar, Onderek, Rusá, Sedláková, Sedlatý, Šťastný, Švančar, Vojtěch, Werner, Zelený. – 2: Juroszek, Kotoulková, Nitra, Novák, Přikryl, Růčka, Šmat, Volf. – 3: Auterský, Kolář, Slabý, Tománek, Vacek, Vacková. – 5: Doležel. – 6: Chylová, Lukeš. – 10: Bradáč. – 12: Tileš. – 14: Tůmová. – 20: Kudláček.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Dedková, Drdel, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Kunst, Lustyková, Macků, Makovník, Malinka, Matějka, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Šebesta, Štefek, Švub, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: Adamčík, Bednář, Černý, Elefant, Gonda, Havel, Hladký, Judas, Kajzrlík, Kmoch, Kučera, Láník, NÁVRAT, Novotný, Olyšar, Platzner, Rusá, Struňák, Vodičková, Vojtěch. – 2: Burda, Dedera, Fojta, Hroz, Kokeš, Konečný, Kotoulková, Michal, Nedvěd, Nitra, Paďour, Rosová, Růčka, Šmat, Šťastný, Šuňavec, Werner, Wohlmuth, Zelený. – 3: Autrata, Juroszek, Kmoščák, Kolář, Nováková, Onderek, Sedlatý, Slabý, Švančar, Tománek, Tomáš. – 4: Alka, Auterský, Kadlec, Landa, Novák, Peldřimovská, Sedláková. – 5: Dostál, Volf. – 6: Doležel, Chylová, Přikryl, Vacek, Vacková. – 7: Koňák, Matoušek. – 9: Lukeš. – 19: Tileš. – 21: Bradáč. – 30: Kudláček. – 38: Tůmová.

V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali řešení všech dosavadních kol.

KKS2023-3.kolo-řešení

 

 

KKS2023-3.kolo-obrazec