Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

Milí přátelé,

před vámi je čtvrté kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 4. kola (kompletně vyplněný obrazec) zašlete nejpozději do 19. července 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na e-mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

JUBILANTI – 4. KOLO

 

Anglický herec ... (1) se narodil dokonce ve stejný den jako já. Je synem Ira a Skotky. Nejvíce se proslavil postavou jménem ... (2) v dramatu Láska v bílém pekle. V roce 1981 začal studovat drama v Dublinu a za dva roky dostal stipendium na Mountview Theatre School v Anglii. V roce 2001 hrál ve filmu Conspiracy jako ... (3) Heinrich Müller. Pod ??? najdete díla, ve kterých účinkoval.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. Do základních políček vepište jeden znak, do 10 předkreslených trojúhelníkových políček vepište znaky tři a do všech ostatních políček znaky dva.

V tomto kole jsou navíc použity 2 prameny: Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník (SPN, 1968) a Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Zdrojem pro tajenky je příslušné heslo jubilanta na internetové stránce www.csfd.cz.

 

VODOROVNĚ: A. ???. – B. Zastaralý strunný nástroj podobný basové loutně; Němec; nástroje k pobízení zvířat. – C. Fény. – D. Tvrzený hlazený papír; plody citroníků. – E. ?3/2?. – F. Římská bohyně země a úrody; ohrazený pozemek; ošálit. – G. Koronála; česká hora; neplatné právní akty + italské platidlo. – H. Japonská národní hra čínského původu; domácky Anabela; ?3/1?; silné působení; sokol (zoologicky). – I. Sentimentální; manželka; jedna z 32 karet při hře zvané bulka; vztažné zájmeno; pobídka; chyby. – J. Citoslovce překvapení; citoslovce přitakání; ?1/1?; radiolokátor; pastvina zřízená na rubanisku. – K. Sbohem; veslař sedící nejblíže kormidlu závodních veslařských lodí a udávající rytmus a tempo; části úst; intoxikace; dlouhé provazy původně na chytání divokých koní. – L. Pracovitost; defenziva; stovky; velikáni; vézti se. – M. Surovina, z které se dobývá kov; Liudolfovci; citoslovce volání kukačky; funkie (botanicky); indické platidlo; temnota; sbor rádců. – N. Ovocný rosol; klid; stará indická jednotka délky; kupa; šlápota; kloudná; leník. – O. Předchůdce reggae; stanová plachta; postranní části smyčcových nástrojů; francouzská libra; vyrytá čára; jemenské sídlo. – P. Vzdálenost vysázených nebo vysetých rostlin v řádku a mezi řádky; plodnice mající vřecka; ženské jméno; umývat se; mužské jméno. – Q. Přímorožec (zoologicky); puk; třetí mocnina; druh pryskyřice; lehká skoková soutěž; uzavřená společenská skupina. – R. Úspěšné písničky; syn Ela; alkan s dvěma atomy uhlíku; odrůda pšenice; anglické mužské jméno; domácky Radka; anglická zkratka Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. – S. Konopě indická; anglická zkratka kontroly systému pro soubory; nova po ukončení svého vzplanutí; celovati; ???; drahá. – T. Fonský bůh rybářů; stará sumerská jednotka délky; vůči; ???; podzemní místnost; název planetky; popravčí. – U. Sorta višní s lahodně nakyslou chutí; zkratka Národního shromáždění; český zoolog, arachnolog a cestovatel; pokrývka; bahenní pták na vysokých nohách; tajná židovská nauka; citoslovce rachocení. – V. ???; šachová remíza; náhražka přírodní vlny; lidé pasoucí ovce; povijnice horní. – W. Svět; cyklona; dřevina s kmenem; projevovati se. – X. Žlutohnědý hmyz žijící v lidských příbytcích; církevní hodinky; strakaté kobyly; antoušek. – Y. Thajské platidlo; míšenec černocha a indiánky; rozlehlé pole. – Z. Laudanum; jednotka délky ve starověkém Chorsábádu.

 

SVISLE: 1. Bobizační slabika; indonéské sídlo. – 2. Tejka; velikost M. – 3. Britské platidlo; území pod vládou jednoho knížete (ve středověkém Japonsku). – 4. Zlínský podnik; druh papouška. – 5. Zápisník; obludné ženské bytosti; zajisté; domácky Kornel. – 6. Baňatá lahvička; francouzská zkratka Mezinárodní rady tělesné výchovy a sportu; zmatenost; důležitost listiny; nosní souhláska; krutí. – 7. Mužské jméno; španělské sídlo; shluk stejných rostlin vyrůstajících v těsné blízkosti; kašovitý pokrm z mletého vařeného masa; hvězda s neobyčejně velkým průměrem; miniaturní robot; ???; ?2/2?; přístroj k zjišťování povrchových trhlin v kovech. – 8. Bobr; mužské jméno; vyorávač brambor; stříž; líska obecná; pohybové činnosti; ou; neboť. – 9. Druh antilopy; literární dílo; dosny; pomocný snížený hlas ve varhanách; ?2/1?; odrůda chalcedonu; otec; italská řeka. – 10. Travnatá step v Jižní Americe; tanec + rosolovitá hmota; značně; nahota; část včelího příbytku; takhle; ???; pokorně (v hudbě). – 11. Útok; lenoška; ostnoploutvá ryba; parasta; sloučeniny kyselin a zásad; aby; severský skřítek v podobě vydry; cíp květního kalichu; osamostatnělá zkrácenina jména Nicholas; dřevorubecký nástroj; kanout; poukázka na peníze. – 12. Otlačená kůže; harmonie; surová nafta; tlačítka; ???; obyvatelé Nového Zélandu; měnič aniontů; světle modrý. – 13. ?1/2?; koně orientálního původu; řadová číslovka; nám patřící; vánoční symbol štěstí; slovenský literární historik a kritik; neodborník. – 14. Část Prahy; varem připravovat polohustý pokrm; malá peněžní částka; lesklý nátěr; velmi pevné, pružné a houževnaté železo; podnik ve Dvoře Králové nad Labem; čisticí přípravek; SPZ Třebíče. – 15. Výsměch; nevelká přístavní pilota k uvazování lodí; autor Ferdy Mravence; Davidův otec; tištění; týkající se rodového znaku; turecký veřejný průvod. – 16. Drobný kopytnatec; ???; pomocník při bohoslužbách; zahalovat; lepidlo; obydlí (v sanskrtu); díl; řeřicha zahradní. – 17. Judistické zápasiště; africká poušť; popěvek; svraštění a ztvrdnutí orgánu těla; ???. – 18. Vábit; mající důlky od neštovic; sešlá; silný člověk; španělský šlechtický titul. – 19. Síť k chytání divokých polních ptáků; pokynutí.

 

Pomůcka: álaja, fsck.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Nejprve se musím vrátit k 3. kolu soutěže. Díky neopatrnosti při zpracování výsledků jsem omylem kompletně vyškrtnul př. Mičinského a po upozornění zase rychle do pořadí vrátil. Dále si cenu fair play zaslouží př. Švančar za upozornění na přehlédnuté chybně vyplněné políčko. Kromě toho dodatečně uznávám doložené neautorské řešení ráčka 11/3 NIKA a tím pádem odečítám 1 ztrátový bod. Všechny tyto skutečnosti jsou zohledněny v aktuálním celkovém pořadí.

Co se týká 4. kola, zúčastnilo se ho 118 luštitelů, z nichž plných 88 luštilo na nulu. Celkové závodní pole čítající 113 soutěžících má v čele 50 bezchybných řešitelů. Uznával jsem váti i výti (W/4) – na rozdíl od víti, táti, títi či týti (tato čtyři slova jsou přece jen vzdálenější než ona dvě uznávaná), Elisha i Elizha (R/5), nemohl jsem však uznat hyty (R/1) a chybějící rozdělovací linky, které se neobjevily ani při „x-násobném“ zvětšení (kolikrát vás tady prosím, přitlačte na tužku, ať je ono obtažení linek vidět), jsem postihl 1 systémovým ztrátovým bodem. Chybovalo se většinou z nepozornosti a ve dvou případech si luštitelé nedali pozor na systém vpisování a s tím související tvary políček, což jim vyneslo zbytečné ztrátové body navíc. Dále se chybovalo především ve výrazech T/1 BEHANZIN (Jordan) a V/3 LANITAL (Rejman). Je vidět, že si začínáte dávat pozor, což je v pořádku, máte můj obdiv a pochvalu. Vytrvejte však v pozornosti, teď to bude možná trochu klouzat.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Auterský, Autrata, Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Dedera, Dostál, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, Havel, Hladký, Hroz, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Juroszek, Kadlec, Kmoch, Kolář, Koňák, Konečná, Konečný, Kopřiva, Koreneková, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Lustyková, Macků, Makovník, Matějka, NÁVRAT, Nedvěd, Nitra, Olyšar, Paďour, Peldřimovská, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sedlatý, Sklenka, Starý, Struňák, Šebesta, Šmat, Štefek, Šuňavec, Švub, Tomáš, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vodičková, Vojník, Vojtěch, Volf, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček, Zelený. – 1: Alblová, Alka, Burda, Černý, Dedková, Hrdina, Chylová, Kajzrlík, Kučavová, Malinka, Matoušek, Michal, Nováková, Novotný, Přikryl, Sedláková, Slabý, Studničný, Šťastný, Tůmová. – 2: Láník, Rosová, Werner, Wohlmuth. – 3: Fojta, Krupička, Švančar, Tileš. – 8: Novák. – 12: Lukeš.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kučírek, Kunst, Lustyková, Macků, Makovník, Matějka, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Šebesta, Štefek, Švub, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: Adamčík, Bednář, Dedková, Gonda, Havel, Hladký, Judas, Kmoch, Kučavová, Kučera, Malinka, NÁVRAT, Nedvěd, Olyšar, Platzner, Rusá, Struňák, Vodičková, Vojtěch. – 2: Černý, Dedera, Hroz, Kajzrlík, Konečný, Nitra, Novotný, Paďour, Růčka, Šmat, Šuňavec, Zelený. – 3: Autrata, Burda, Juroszek, Kolář, Láník, Michal, Sedlatý, Šťastný, Tomáš. – 4: Auterský, Dostál, Kadlec, Landa, Nováková, Peldřimovská, Rosová, Sedláková, Slabý, Werner, Wohlmuth. – 5: Alka, Fojta, Volf. – 7: Chylová, Koňák, Přikryl, Švančar. – 8: Matoušek. – 12: Novák. – 21: Lukeš. – 22: Tileš. – 39: Tůmová.

V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali řešení všech kol.

 

KKS2023-4.kolo-řešení

 

KKS2023-4.kolo-obrazec