Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

Milí přátelé,

před vámi je poslední kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 6. kola (kompletně vyplněný obrazec) zašlete nejpozději do 6. prosince 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na e-mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

JUBILANTI – 6. KOLO

 

Dne 5. prosince 1963 se ve městě ... (1) narodil britský ... (2) známý jako ... (3) nebo pod přezdívkou ... (4). Doma ... (5) a amatérsky provozoval alpské lyžování. Protože se nedostal na ZOH 1984, přesedlal na skoky na lyžích. V ... (6) se připravoval na reprezentování své země. Startoval na olympiádě v ... (7), kde skončil v obou závodech poslední. Problémy mu dělala dalekozrakost a ... (8). Byl o něm natočen i hvězdně obsazený film s názvem ... (9).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 nesouměrné střídavé polomozaikovky, 2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 2 nesouměrné slabikové mozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. V tomto kole je navíc použitý pramen Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Zdrojem pro tajenky je příslušné heslo jubilanta na internetové stránce www.wikipedia.cz.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Drobní korýši; tvrdá stupnice. – 2. Velký státní celek; svobodná šlechtična. – 3. Kanál; víření. – 4. Stará mongolská jednotka objemu; ovšem. – 5. Spouštěč; indické platidlo. – 6. Duše člověka a boha; ?5/2?. – 7. Rukávník; setnout. – 8. Druh jávského gongu; puklice. – 9. Živočich napadající jiné; hladká uježděná část cesty. – 10. Popěvek; japonský ostrov; manželka; bobizační slabika; domácky Ulrika. – 11. Projev radosti; vyznamenání; ohnutí; rychlé přechody z obrany do protiútoku; cesta letadlem. – 12. Slovensky „lžíce“; rty; radikální; látka vodící teplo a elektřinu; horník. – 13. Tumáš; výzkum; ovčí vlna spojená ještě s kůží; ?9/2?; plachetní plavidla; stejná. – 14. Citoslovce nezájmu; zrakový orgán; mezinárodní kód letiště Ul Kmars; ražení; výtečník; francouzský tiskař a nakladatel. – 15. Žet; citoslovce zvuku při pískání; z ničeho udělat; klička; citoslovce zvuku při troubení; využívající páru; z. – 16. Stará arabská jednotka hmotnosti a objemu; mezinárodní kód letiště Gamarra; lotyšské sídlo; zámotky housenek; způsob nazírání; kytovec. – 17. Zkratka Demokratické strany; mezinárodní kód letiště Bob Quinn Lake; předložka; domácky Orest; ukazovací zájmeno; solmizační slabika; švihati; osobní zájmeno; zkratka Obchodní akademie; bebizační slabika; neslaný dietní chléb; tázací zájmeno. – 18. Album skupiny U2; druh javoru; náhražka kaučuku; odveta; ženské jméno; značka bývalých gramodesek; prostředí k pěstování mikrobů; letadla; plošné míry; patřící sovětskému mistrovi světa v šachu; ukazovací zájmeno; prádlo. – 19. Německá zkratka digitálního signálového procesoru; bedněná pavlač ve štítě; vedoucí; elektricky nabitá částice; lékárnický praktikant; skládací přístřeší z nepromokavé látky; domácky Elena; anglicky „brzdit“; domácky Magnus; španělské sídlo; léčka. – 20. Latinsky „a“; zajisté; moldavské sídlo; domácky Tereza; bůh stvořitel ugandského kmene Teso; šesterečný nerost; plachetní plavidlo; soubor tří hudebníků; mezinárodní kód letiště Newry; citoslovce výzvy k tichu; podle; značka dezodoračního přípravku. – 21. Uhlovodík; platidlo v antickém Římě; citoslovce rytmu hudby; celní kód Ekvádoru; ženské jméno; nám patřící; hle; neohraničené prostředí; den v mayském kalendáři. – 22. Domácky Eduard; ?4?; mezinárodní kód Svaté Lucie; setina některých měnových jednotek; palma; domácky Eliška; bebizační slabika; domácky Parsival. – 23. Boty bez šněrování; ženy pověřené řízením; modla malé Edeltrudy; slovensky „během“; rostlinné vajíčko; symbol lásky. – 24. Látka vzniklá sloučením organické kyseliny s alkoholem; upravovat lůžko; povrchní divadelní kus; spodní plocha místnosti; kopáním vytvořit (rébusově). – 25. Jednotka délky v USA; bál; betlém; odštěpená náboženská skupina; stěží; hlavní město Řecka; pahorek. – 26. Amazonský prales; vodnatý kyselý uhličitan sodný; slabě; divadelní závěs; slitina železa, niklu a kobaltu. – 27. Předložka; mezopotamský bůh měsíce; domácky Gabriel; z jakého důvodu. – 28. Asiatka.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 23. ?3?. – 24. Boso. – 25. Písmenko; centrum severočeského města; rentgenové vyšetření sleziny pomocí kontrastní látky. – 26. Nenadávati dramatickým umělkyním; římský nižší bůh zemědělství; SPZ Semil. – 27. Starořecký chrám určený ke konání mysterií; odpadlíci; ?2/2?; hemžení; prostor za osvětleným tělesem. – 28. Skupina onemocnění a poruch vývoje plodu; italský sochař a architekt; tým z jihoevropského státu; klinopády; ozbrojený úřední sluha. – 29. ?6?; uživatel počítače značky Atari; předstojné žlázy; jméno herce Schránila; houněné punčochy; starší služka; oddělení pro barvení tkanin. – 30. Koňské postroje; italský filozof; ženské jméno; polynéský bůh moře a stvořitel; ?2/1?; tepelně zpracovávat obilná zrna; ?5/3?; Asiaté. – 31. Sudokopytník; počáteční fáze artikulace hlásky; bez dívání; názor; autor beletristického díla; pokolení; hospodářský nástroj; hvězda v souhvězdí Orla; ústrojí čichu obra; pelyněk estragon; menší přístroj na čištění. – 32. Sladkovodní ryba; bioenergetické pole živých organismů; kulomety; rakové stěny u lokomotivních kotlů; anglicky „vlast“; malé indické flétny; kmen pralesních lovců v Kamerunu; dnes + kobra indická; forma lyrické poezie o třech verších. – 33. Vpravovat do těla ochrannou látku; ?8?; prodlužovati; odrůda hrušní; v; tanečnice v baletu. – 34. Zápasiště; nádoby k vážení vody z otevřených studní (rébusově); ?7?; menší zakrslé nebo pokřivené stromy; majitel plantáží. – 35. Pářící se živočich; sladké sicilské víno; těhotná; alkaloid narcisu. – 36. Kamna; laoská dílčí měnová jednotka; ?9/1?; kloudně; základní číslovka; ?1?; ?5/1?. – 37. Předložka; zdržení; kolektivní. – 38. Organizace pověřená gescí + Parkinsonova choroba.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Šestého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se zúčastnili 103 řešitelé a krásných 58 luštilo na nulu. I přesto, že jsem nepoužil žádný chyták, tak nebývale potrápil výraz odrůda hrušní (čili plurál) 33/4 KRAKOVKY, který je k nalezení v ČSVaS (338.3), dále 28/2 ANTELAMI je v DID 4 a v několika málo případech jsem postihoval i pouhé O v místě, kde se mělo rébusově ztvárnit oko (zde mne někteří řešitelé rozesmáli, když orlovi namalovali řasy jako u modelek). Dále jste volili spoustu verzí vnitřního obrysu, což jsem toleroval i v těch nejdivočejších případech – pokud jste ovšem nepoužili ještě další (nepředkreslená) políčka nebo neporušili systém střídání. Pak jsem byl nemilosrdný. No a pak samozřejmě nevyplněná políčka a chybějící rozdělovací linky (což se dalo hravě objevit kontrolou i v druhém směru). Bohužel zbytečná nepozornost připravila pár jedinců i o celkovou nulu. Všem 23 bezchybným vítězům blahopřeji a ostatním děkuji za účast. Máte můj obdiv za to, že mne za ty moje „vylomeniny“ nezatracujete. To by bylo z mé strany vše, pořadatelské žezlo si ještě pro příští rok ponechám a vám i novým soutěžícím přeji hodně zdaru na fotbalových hřištích.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Bednarski, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Dedera, Dedková, Elefant, Glogar, Havel, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Juroszek, Kadlec, Kmoščák, Kolář, Koňák, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Kunst, Macků, Makovník, NÁVRAT, Nedvěd, Nováková, Novotný, Pešta, Platzner, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Starý, Struňák, Šmat, Šťastný, Štefek, Šuňavec, Švub, Tileš, Tománek, Tomáš, Turek, Vašinka, Vodičková, Vojník, Volf, Vychovalý ml. – 1: Bada, Bednář, Burda, Drdel, Gašparín, Gonda, Kučera, Landa, Lustyková, Malinka, Matějka, Sedlatý, Sklenka, Urbanczyk, Valkus, Zedníček. – 2: Autrata, Baťalík, Fojta, Hroz, Judas, Kajzrlík, Matoušek, Paďour, Pláňava, Tomsa, Werner, Wohlmuth. – 3: Gášek, Krupička, Přikryl, Šebesta, Vonka. – 4: Alka, Kmoch, Konečný, Sedláková, Vojtěch. – 5: Černý, Láník, Švančar. – 6: Rosová, Tůmová. – 10: Lukeš. – 12: Chylová.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2023

0 ztrátových bodů: Bednarski, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Glogar, Hruška, ISTANBUL (Bulín), Ivánek, Jakubček, Járová, Konečná, Kopřiva, Makovník, Pešta, Prošek, Rybář, Sebera, Starý, Štefek, Turek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Dedková, Gašparín, Hladký, Koreneková, Kučírek, Kunst, Macků, Matějka, NÁVRAT (Klusáček), Nedvěd, Platzner, Ryška, Sklenka, Struňák, Vašinka, Vodičková. – 2: Baťalík, Bednář, Drdel, Gonda, Kučavová, Pláňava, Šuňavec, Zedníček. – 3: ČENDA (Čenovský), Elefant, Šťastný, Švub, Urbanczyk, Valkus. – 4: Gášek, Kučera, Paďour, Šebesta, Tomáš, Vonka. – 5: Lustyková, Novotný, Sedlatý. – 6: Adamčík, Bada, Burda, Dedera, Judas, Kmoch, Malinka, Wohlmuth. – 7: Kadlec, Koňák, Šmat, Tomsa. – 8: Havel, Juroszek, Kajzrlík, Vojtěch, Werner. – 9: Autrata, Fojta, Kolář. – 10: Černý, Hroz, Nováková. – 11: Konečný, Landa, Volf. – 13: Alka, Rosová. – 14: Láník, Matoušek, Sedláková. – 17: Přikryl. – 18: Švančar. – 26: Chylová. – 27: Tileš. – 39: Lukeš. – 52: Tůmová. V pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří poslali řešení všech kol.

                                                                                                

Karel Wiedermann

 

KKS2023-6.kolo-řešení

KKS2023-6.kolo-obrazec