Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) 2024

 

Milí přátelé,

vítáme vás na hřišti nového ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 1. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 1. února 2024 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

 

FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA

1. KOLO

 

V loňském ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže jsme slavili ostošest, tak letos je čas na to to trochu vyběhat po fotbalových hřištích celého světa. A začneme hned v Brazílii. Fotbalový klub ... (1) byl založen v roce 1912 a hraje na stadionu ... (2). Má několik přezdívek, např. ... (3) nebo ... (4). Trenérem tohoto klubu v loňském roce byl ... (5). Pod ??? se skrývají někteří z hráčů, kteří zde v minulosti působili.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 souměrné střídavé polomozaikovky, 1 nesouměrná písmenná polomozaikovka a 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Předkresleny jsou všechny použité typy políček a oblasti náročnější na ztvárnění anebo sporné. Skrytá je 4. tajenka (5) v jedné z křížovek v úhlopříčce zprava doleva.

 

VODOROVNĚ: A. Slovensky „pekelně“; hebrejský básník a archeolog. – B. Zaoblené; osol; pokynutí; celní kód Tuniska; puk. – C. Ožehnutí; ozvěna; hlavní město Dolní Núbie; alkan s dvěma atomy uhlíku. – D. Mzda; název slavné lodi; obyvatel Francie; situační komedie zpravidla v podobě televizního seriálu; kornoutnice. – E. Stará dánská a norská jednotka objemu; citoslovce prudkého úderu; nuerský bůh deště; SPZ Olomouce; přírodní nebo umělý stupeň ve svahu; zakladatel moderní čínské literatury; český geodet. – F. Vrozená mezera mezi horními řezáky; fotografický objektiv firmy Schneider; hrob; neobdělaná půda; druh ještěra; domácky Ámos; předložka; postava z Pucciniho opery Gianni Schicchi. – G. Syčení; jednotka hodnocení výkonu; ???; ukazovací zájmeno; bobule; druh palmy; sídlo v Polsku. – H. Tajemné slovo (v buddhismu); vidiny; opak líce; předložka; zašívati; římská 1; značka tuny; chemická značka americia; vzorec nitridu vanadu. – I. Slovensky „prase“; stonek; drobní motýli; ovál + severský bůh vítězných bitev, válek a smrti; druh papouška; zesílený zápor; řeka v Nigérii. – J. Sídlo v Namibii; římských 500; domácky Eliška; citoslovce bečení; koronální souhláska; Kurosawův film; místo; ženský hlas; upravovat lůžko. – K. Kvůli; nuže; předložka; zhouba; známý také jako; chthonický bůh stvořitel; hospodářský nástroj na sečení obilí; provinění; cigareta. – L. Sídlo ve Spojených arabských emirátech; ???; nejvyšší karty; mezinárodní kód letiště Ontario (USA); dveřní závěs; anglicky „blízký“; sídlo v Německu. – M. Poddanská půda, která po zrušení poddanství přešla do společného užívání sedláků; tržní krámek + začátek závodu; znaménko násobení; pokoj; vnitřní prostor starořeckého chrámu; tisícina kilogramu; sídlo ve Švédsku. – N. Peněžní ústav; mužské jméno; pr; stejnokřídlý hmyz; sójový sýr; egyptská ochranná bohyně; zemědělský kmen v severním Kamerunu a východní Nigérii. – O. Den mayského dvacetidenního měsíce; kůň; rozporka; písmeno řecké abecedy; italské platidlo; korýši; značka nanohenry. – P. Domácky Alan; jé; trumf v kartách; sídlo v České republice; sídlo v Indonésii; anglická zkratka Mezinárodního sdružení leteckých dopravců; citoslovce vyjadřující touhu. – Q. Název planetky; Ábelův vrah; japonský plavec; zářez v dřevě sloužící ke spojování; grafická značka pro tón; marocká jednotka objemu. – R. Francouzský hudební skladatel; citoslovce překvapení; způsob poražení soupeře na zem při zápase; sídlo v Indonésii; jehličnatý strom; šlépěj. – S. Alkaloid rostliny Trichodesma; všechno; skotské kolečko; naše řeka; odrůda kostřavy ovčí; vojenské hlídky. – T. Kosmonauti; předložka; tenký povlak; trety; název planetky; citoslovce bolesti. – U. Polka; čínská jednotka hmotnosti; zármutek; mžikový doutnák na zapálení třaskavin. – V. Stupmo nahoru (v hudbě); citoslovce vyjadřující citovou účast mluvčího na něčem; římských 1000; toastovač. – W. Mimo; palec. – X. ???.

 

SVISLE: 1. ?2?. – 2. Plamen; starověký člun; linka; baštový výstupek opevnění. – 3. Představený kláštera; vydržované milenky; někdejší učitelský ústav; příbuzná; sídlo v Indii. – 4. Ambaláž; název planetky; ubránit se; okrást; sídlo v České republice; vstupní část programu. – 5. ???; sídlo ve Vietnamu; hadí citoslovce; hranice; vazal; citoslovce drnčivého zvuku; vietnamská měnová jednotka; ???; druh poukázky na peníze; stát v Tichém oceánu. – 6. Druh koberce; čínský politik; tumáš; rolety; dobře; latinsky „a“; tištěné vzory. – 7. Logaritmická jednotka; malé americké prase; spojka; domácky Ulrika; letadlo; snad; pochlebník. – 8. Laoská měnová jednotka; manželka (zdrobněle); podstavec; největší hvězda mezi všemi umělci; zasáhnout; druh vlněného flanelu. – 9. Římská 4; předložka; dlouhý provaz se smyčkou; nízkostěnný nákladní vůz; dramatické dílo absurdní literatury; ?5?; dvojdyšná ryba. – 10. Zkratka Sněmovny lidu; celní kód Kapverd; spojka; domácky Adam; sídlo ve Španělsku. – 11. SPZ Ostravy; japonská národní hra čínského původu; patřící Odetě; americký paleontolog a ichtyolog. – 12. Snížený tón; acylderivát močoviny; vypuštění hlásky na konci slova; neutápěti; vymýšlení příběhů; švédská kladina; pouzdro na šípy. – 13. Zkratka autonomní oblasti; l; odborné články; solmizační slabika; monopolní sdružení podniků; ?1?; jemná tkanina; minerální zrno. – 14. Starší lék; citoslovce kašlání; ???; římská 6; hřbet podledovcového původu. – 15. Jasanový cukr; čínský hudební nástroj; akvarijní rybka; značka abampéru; Evropanovi. – 16. ???; na žádné místo; pro život nezbytná ústrojná látka; ?3?; drobná nečistota; kovový peníz. – 17. Cíp květního kalichu; krůpěje připomínající sraženou vodní páru; ženské jméno; rozpor; sicilská sopka; zbojníci; slovenský prozaik, překladatel a esejista; poschodí. – 18. Andulka; kapadocká bohyně plodnosti a vegetace; předložka; americký filmový režisér a producent; drobná cetka; shořelý zbytek. – 19. Vavřín; Informační byro komunistických a dělnických stran; slovensky „kostely“. – 20. ???.

 

Pomůcka: Camxe.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Prvního kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se zúčastnilo 122 řešitelů. Je to trochu moje chyba, když jsem neuvážil, že u prvního kola jsou vždy uvedeny propozice soutěže a seznam použitých pramenů. Díky tomu na vlastní obrazec nezbylo tolik místa, takže byl otištěn menší a do některých políček byl problém vepsat písmenka. Ale jak se nakonec ukázalo, zas tak velký problém to u většiny řešitelů nebyl. Věřte, že nebylo mým záměrem rozpoutat tsunami už hned v prvním kole KKS, ale za tuto katastrofu si mohou někteří z vás sami. Obvodovou křížovku jste kreslili jako nesouměrnou (v rozporu se zadáním – první systémová chyba za 1 ztrátový bod) a také se projevil nešvar v podobě slabých mozaikových linek místo dvoupísmenných shluků (díky kterým ovšem vznikla jiná křížovka, než kterou po vás chtělo zadání – druhá systémová chyba za 1 ztrátový bod). Další častou chybou byl nesprávně vepsaný výraz E/6 LI, který může být jedině LU (DID 4). V políčku E/18 uprostřed musí být pouze U, protože výraz I už jednou v křížovce je a navíc to není předložka, ale spojka. Bylo i poměrně dost nevyplněných políček a chyb vzniklých díky absenci kontroly v druhém směru. Přesto přese všechno 52 luštitelů má čisté konto. Přátelé, berte to sportovně a vydržte až do konce. Další křížovky už budou schůdnější. Případné dotazy rád vysvětlím mailem. Hodně vás neuvedlo adresu a členské číslo ČSHAK spolu s dosaženou kvalifikační třídou, tak to prosím u druhého kola napravte. Kvalifikační komisi tyto údaje pomohou při spravedlivém přidělování kvalifikačních bodů.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, BAŠKA, Baťalík, Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Drdel, FRATOM, GALATASARAY, Glogar, Gonda, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Járová, Jettmar, Klusáček, Kmoščák, Koňák, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Lustyková, Macků, Matějka, Nack, Novotný, Olyšar, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, RENDA, Rybář, Sebera, Sedlatý, Slabý, Starý, Stískal, Šebesta, Štefek, Švub, Tomáš, Turek M., Valkus, Vašek, Vašinka, Vodičková, Vojník, Zedníček. – 1: AGA, Bada, Bednář, Burda, Doležel, Elefant, Fojta, Gášek, Havel, Holek, Hrdina, Jakubček, Kadlec, Kmoch, Konečný J., Konečný M., Kopřiva, Kunst, Landa, Láník, Malinka, Matoušek, Mikuličková, Nedvěd, Přikryl, Růčka, Růžička, Ryška, Sedláková, Sklenka, Struňák, Šmat, Šťastný, Švančar, Tomsa, Vychovalý ml., Werner, Zahajský. – 2: Autrata, Dedera, Havelka, Judas, Juroszek, Kajzrlík, Kučera, Lukeš, Michal, Musil, Rosová, Tileš, Tománek, Wohlmuth. – 3: Černý, Habal, Chylová, Kolář, Novák, Vacek, Vacková, Volf. – 4: Gašparín, Pluhař, Vojtěch. – 5: Alka, Škrobák, ŠTÍSTKO, Tůmová. – 7: Pánková. – 8: Nováková. – 16: GÉZA.

 

KKS2024-1.kolo-řešení

 

KKS2024-1.kolo-obrazec