Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) 2024

 

Milí přátelé,

před vámi je třetí kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 3. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačeným a vypsaným skrytým 1. dílem 1. tajenky) zašlete nejpozději do 23. května 2024 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA

3. KOLO

 

Z Jižní Ameriky hurá do Evropy. Italský fotbalový klub ... (1), jenž má přezdívku ... (2), hraje své domácí zápasy na Stadio ... (3). Po sezoně 2001/2002 klub zbankrotoval, ale zanedlouho byl založen znovu a nyní opět hraje 1. italskou ligu. Pod ??? se skrývají někteří z hráčů, kteří zde v minulosti působili (jejich jména si můžete ověřit v internetové Wikipedii, když na stránce klubu rozkliknete odkaz v podkapitole Další známí hráči).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná střídavá polomozaikovka, 2 souměrné střídavé mozaikovky a 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Předkresleny jsou všechny použité typy políček a oblasti náročnější na ztvárnění anebo sporné. Skrytý je 1. díl 1. tajenky (3).

 

VODOROVNĚ: A. ???. – B. Moderní; zkratka Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii; Ardžuna. – C. Závažnost; ???; dánská jednotka objemu. – D. Mající barvu krve; jsoucí v rozporu; ženské jméno; rok. – E. Ruka se sevřenými prsty; trojklonný nerost; hloubati; šance. – F. Menší otvor; domácky Eliška; norský matematik; brazilská bavlna; velebně. – G. Organizace vzniklá spojením; řeka v Anglii; tklivá; citoslovce zaklení; lék při nádorových chorobách; tarokové hlášky; hora v Maďarsku; chemický prvek. – H. Kyselá tekutina; Krejčího opera; název planetky; ???; vesnická mládež; tlačívat; sídlo v České republice. – I. Předložka; druhý měsíc kalendářního roku; ???; roh; domácky Eduard; pahorek; druh pepře; ?1/2?; pás; prudký. – J. Sovětský šachový velmistr; probělka; druh filmové kamery; stadium ve vývoji měst; český lidový tanec; přitakání; neochotně; ukazovací zájmeno; statná lesní bylina; obava; domácky Martina; být vztyčen; slovensky „jaká“. – K. Vzrůst; mužské jméno; český architekt; přípravek k mazání; světle šedý nerost; způsob zpěvu v džezu; spodky nádob; merlíkokvětá rostlina; britská jednotka délky. – L. Starořímský přístroj na stanovení výměry polí; krásná; dětský pozdrav; cyklohexanon; domácky Sotira; znovu; jméno režisérky Sommerové; popěvek; připuštění plemeníka; dotaz. – M. Zpevněná plocha (pro letadla); porážka; ???; latinský překlad celé Bible; polámané stromy. – N. ?3/2?; úděl; krychlové nerosty; dopravní prostředek; nádhera. – O. Výstup hydrotermálních roztoků v zemské kůře; povyky; český básník a překladatel; indická bavlna; ?3/1?. – P. Anglická zkratka zdokonaleného plynem chlazeného reaktoru; zahradní rostlina; vstupní část programu; mladý výhonek; spojování několika přízí kroucením dohromady; provolávání slávy; mezinárodní kód letiště Tambacounda. – Q. Italský malíř; citoslovce nesouhlasu; zámotky housenek; opticky inaktivní hexit; domácky Berenika. – R. Italský filmový producent; citoslovce zdrženlivého přitakání; ?2?; poníženost; slovensky „jizba“. – S. Anglicky „inkoust“; jednotka objemu ve starověkém Egyptě; německá zkratka nařízení o dopravě; rodič. – T. Apollónova milenka; na onom místě; anglická zkratka Mezinárodní asociace pro zkoušení materiálů; měděnka; řecké písmeno. – U. ???. – V. Sídlo v Panamě; pán zlých duchů u kmene Bella Colla; mezinárodní kód letiště Minocqua/Woodruff. – W. Thajská jednotka délky; společný název pro tři řecké bohyně zosobňující jaro, léto a podzim; šelma. – X. Mezinárodní kód letiště Goondiwindi; maďarský symbolistický básník; 7. den mayského dvacetidenního měsíce. – Y. Mezinárodní kód letiště Moskva (Vnukovo); šoféři; stepní pták menší než pštros. – Z. Jihoevropský polokeř s drobnými kvítky; skokan; rožeň. – a. ???. – b. Jsoucí na určitém pořadí. – c. Stará jednotka hmotnosti v Hongkongu. – d. Český herec. – e. Německá zkratka typu přenosu. – f. Oslí citoslovce.

 

SVISLE: 1. Bylina s podzemní jedovatou cibulí; psí plemeno. – 2. Slovensky „svět“; anglická zkratka Americké asociace vydavatelů novin; draví ptáci; závěť psaná cizí rukou. – 3. ???; fotografický objektiv z NDR; obchod; velký počet vepřů. – 4. Divoký člověk; mladé žuly obsahující anortoklas; oslí mládě; rumbové koule; množina prvků s jednou binární operací (jejímž speciálním příkladem je grupa). – 5. Ha; po levé straně; novotvar; vysokohorská pastvina; domácky Pavla; název planetky; ráno jedoucí linka. – 6. Řečiště většinu roku vyschlé; zájmové sdružení; menší obřadní šat; záplata; ???; alkaloid obsažený v kůře chinovníku; smyslnost; patřící odborníkovi v historické chronologii. – 7. Dolní končetina; druh mutantní alely, která se neprojevuje ve fenotypu; diolefin; sbírky poštovních známek; řeka v Jižní Africe; části rostlin; soubor; citoslovce křiku krocana; základní soutěž ve skoku; holdovati; moderující lidé; znamení zvěrokruhu. – 8. Pijavá; únavný; podnik ve Dvoře Králové nad Labem; méně významná chetitská a churritská bohyně; údaj na zásilce; málozubý savec; ambaláž; uzená ryba; jednat; spojka; kus látky k mytí; pořizovati opis. – 9. Silné provazy; český novinář a politik; souboj; britské platidlo; vousy na bradě; hora v Mexiku; pobřežní hráze; očistit vodou; praslovanský kmen; módní časopis; druh pryskyřice; zmrzlá limonáda požívaná ve stavu tání. – 10. Odpočinek; americký pták podobný koroptvi; rýma; horský hotel; konzervovat kouřem; zabít; tištěné publikace menšího rozsahu; svatozář; maďarský básník; pobídka; kopáním poranit; měřítka dlouhá 100 centimetrů; citoslovce vyjadřující dětský obdiv; druh hrnčířské hlíny. – 11. Zaoblené; atom s přebytkem kladného náboje; moravské město; značka italských aut; ???; týkající se paty; Odinův bratr; oranice; pomluva; článek. – 12. Řeka ve Spojených státech amerických; zrušení objednávek; hostina; český spisovatel, grafik a ilustrátor; brýle; slovanský bůh nejasných funkcí; mlčky. – 13. Ožehnutí; škunerový bark; skupina domů; rozbít; neklid. – 14. ???; nakupenina naváté zeminy; setnout; fotobuňka. – 15. Sdružení; sídlo v Norsku; masová měl užívaná jako pojidlo; sluchový přelud jevící se jako praskání. – 16. Výluh; provozovat hudbu.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Nejprve ještě pár slov k druhému kolu Křížovkářské kvalifikační soutěže. Př. GALATASARAY má nazpět čisté konto – po dotazu jsem mu uznal původně vadné políčko Kx10, protože za lidovou tvořivost se netrestá, pokud není něco v rozporu. Př. Slabému po jeho dotazu také ubírám jeden ztrátový bod za uznané „hybridní“ K, což se prokázalo až při maximálním zvětšení obrazce. Prosím vás, vyplňujte obrazce čitelně a jednoznačně, netřeba ani psát tečky nad velkým I.

Co se týká třetího kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, zúčastnilo se ho 108 řešitelů a plných 46 řešilo na nulu. Širší výběr křížovkářské reprezentace se zúžil na 24 nulařů a za nimi je 18 jednobodových náhradníků. Skoro všichni chybující (mezi nimi i pár nulařů) mi zbaštili chyták ve sloupci 5, kde Ha může být pouze rusky „do“ nebo „ve“. „Na“ nemůže být, protože křižující výraz NARA se již vyskytuje na pozici B/3, a případné další pokusy už jsou bohužel nesmyslné (ha, ga atd.). Skrytá tajenka musí být pouze ACF – za AFC obdrželi někteří soutěžící 1 ztrátový bod, protože se jedná o chybu ve vypsané skryté tajence, jejíž vypsání bylo ovšem podmínkou. A pak ještě výraz 13/5 musí být pouze TURBACÍ (SSJČ), neboť křižující se výraz T/5 je KSÍ (KSE jako řecké písmeno jsem nenašel). Uznával jsem ještě Z/1 YZOP i IZOP, lidovou tvořivost v políčkách Kx7 a Kx10 a také skrytou tajenku dopsanou na zadní straně obálky (i když správně se má psát k obrazci nebo na připojeném papíru). Ostatní chyby jsou „klasické“. Do druhé půlky Křížovkářské kvalifikační soutěže vám přeji hodně úspěchů a vydržte. Nyní vás čeká „prázdninové“ kolo sice menšího rozsahu, ale přeci jen to nenechávejte až na poslední chvíli. Ať se vám daří!

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Drdel, Elefant, FRATOM, GALATASARAY, Glogar, Gonda, Hladký, Holek, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Járová, Jettmar, Klusáček, Kmoščák, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Lustyková, Macků, Matoušek, Nack, Olyšar, Pešta, Pláňava, Prošek, RENDA, Rybář, Ryška, Sebera, Stískal, Struňák, Štefek, Tomsa, Turek M., Valkus, Vašinka, Vojník, Vychovalý ml., Wohlmuth, Zedníček. – 1: AGA, Bada, Baťalík, Běhounek, Gášek, Hrdina, Kolář, Krupička, Kučera, Kučírek, Landa, Makovník, Matějka, Mikuličková, Musil, Nedvěd, Nováková, Plachý, Starý, Šebesta, Šťastný, Šuňavec, Švub, Vašek, Vodičková, Volf, Werner, Zelený. – 2: Adamčík, Alka, Černý, Dedera, Havel, Havelka, Juroszek, Kadlec, Kajzrlík, Kmoch, Koňák, Kunst, Malinka, Michal, Novák, Novotný, Přikryl, Rosová, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Slabý, Škrobák, Švančar, Tománek, Vojtěch. – 3: Autrata, Láník, Tomáš, Vacek, Vacková. – 4: Chylová, Lukeš. – 6: Šmat.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, GALATASARAY, Glogar, Gonda, Hladký, Ivánek, Járová, Klusáček, Kmoščák, Lustyková, Macků, Nack, Olyšar, Pešta, Prošek, RENDA, Rybář, Stískal, Štefek, Valkus, Vojník. – 1: FRATOM, Holek, Hroz, Hruška, Jettmar, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Matějka, Matoušek, Plachý, Pláňava, Sebera, Starý, Turek M., Vašinka, Vodičková, Zedníček. – 2: Baťalík, Běhounek, Drdel, Koňák, Makovník, Nedvěd, Novotný, Šebesta, Šuňavec, Tomsa, Vychovalý ml. – 3: Adamčík, AGA, Bada, Elefant, Gášek, Kučírek, Landa, Musil, Ryška, Sedlatý, Slabý, Šťastný, Švub. – 4: Hrdina, Kolář, Kunst, Sedláková, Sklenka, Vašek, Wohlmuth. – 5: Havel, Havelka, Jakubček, Kadlec, Kučera, Malinka, Rosová, Struňák, Tománek, Tomáš. – 6: Černý, Dedera, Juroszek, Kajzrlík, Kmoch, Michal. – 7: Autrata, Vojtěch, Volf, Werner. – 8: Alka. – 9: Mikuličková, Novák. – 10: Šmat, Švančar. – 11: Láník, Nováková. – 12: Škrobák. – 14: Chylová. – 16: Lukeš. V průběžném pořadí jsou uvedeni ti, kteří zaslali řešení všech dosavadních kol.

Karel Wiedermann

KKS2024-3.kolo-řešení

KKS2024-3.kolo-obrazec