Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) 2024

 

 

Milí přátelé,

vítáme vás u čtvrtého kola letošního ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 4. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou 2. tajenkou) zašlete nejpozději do 18. července 2024 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA

4. KOLO

 

Německý klub ... (1), což je jeho plné jméno, má přezdívku ... (2). Hraje na stadionu Volksparkstadion, jenž se v minulosti nazýval ... (3). Klub byl založen v roce 1919 a sdružuje pod sebou i jiné sportovní oddíly. Pod ?4?–?11? najdete jména několika fotbalistů, kteří hráli za tento klub.

 

SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná střídavá křížovka, 5 souměrných střídavých polomozaikovek a 1 souměrná slabiková mozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. Písmena ve vícenásobných políčkách v obrazci jsou součástí znaku, nemusíte je vypisovat. Skrytá je 2. tajenka (8).

 

VODOROVNĚ: A. Domácky Samuel; potřesení; ?3?; slité kusy kovu; stovky. – B. Malý kus koberce utkaný na vzor k vyzkoušení působivosti barev; seychelský ostrov; název planetky. – C. Paznehtník; sídlo v Německu; citoslovce vybídnutí k tichu; nelétající pták z Nového Zélandu; český klarinetista. – D. Název planetky; maďarský dramatik; existence sama o sobě; pták trogon; letadla. – E. ?1/2?; ?11/1?; ?10?. – F. Rodové znaky; umývárna; mytický gaelský bard; jednotka délky a plošného obsahu v antickém Řecku; název pro svrchní perm ve východní Evropě. – G. Orientální koně; toho druhu; pohov; anglický pivovarník v Burtonu; svazky proutí užívané k zpevňování půdy. – H. Brejlovec; ?9/1?; patronát; ?7/2?; moderní tanec středního tempa. – I. Plán, podle něhož se má něco provést; sídlo v Indii; ?6/1?; spojka; ?7/1?; název slavné lodi; hudební nástroje. – J. Řeka ve Španělsku; spor; přístodůlek; bolest; švestka; řeka v Rusku; látka vzniklá sloučením organické kyseliny s alkoholem. – K. V stepu úder paty o zem; anglický název malých houslí; smečka; posvátná rostlina u starých Egypťanů; ?4/1?; myšlenka, z níž se vychází; lidé z cizích krajů; základní číslovka; jedna ze šesti vůní. – L. Izraelská letecká společnost; mezinárodní kód letiště Matane; velmi jasný meteor; uhlovodík; nedospělí; rohlíky; tam; předložka; zosobněná zima. – M. Výprask; těsný; úhledná; menší pruhy země upravené pro chůzi; dávka; dlouhý plášť bez rukávů; portugalsky „hejno“. – N. Krátký kupecký účet; značka voňavky; ?8/1?; dravý pták; ?5/2?; mince ražená na čtvercový střižek; roklina. – O. Rumunská píseň; Indoevropanka; menší korálový ostrov; zvíře používané k nošení břemen; stékání. – P. Citoslovce sykavého zvuku; ?5/1?; hlodavec; ?11/2?; na tom místě. – Q. Náš házenkář; hrdina; ?1/1?; jednotka absorbované dávky záření; výstřední zábava. – R. Pekáč; rozhodčí; obyvatel ostrova. – S. Pokorně žádat; chytati; kazit. – T. Ženské jméno; papoušek.

 

SVISLE: 1. V džudu vychylování soupeře; anglicky „kopí“; pohánět; v hudbě „ubývavě (zeslabovat)“. – 2. ?6/2?; orání; citoslovce bědování; přát si. – 3. Vtipný závěr vyprávění; části úst; ?9/2?; masážní přípravek; nejtemnější část podsvětí. – 4. Cetka; prkenný strop (rébusově); interes; tělo. – 5. Řehtání; řeka v Jižní Africe; pokrývat povrch kovových předmětů olovem; bukanýr; pták pěvec; pocházející z minulého období. – 6. Chvat; thajská jednotka délky; tuniské platidlo; umělá hmota; bílkovina, která je součástí zrakového purpuru; rádiový zdroj (ve vesmíru). – 7. Sudokopytník; český novinář a politik; vařené vepřové maso z hlavy a z krku; domácky Ferdinand; lump; stát USA; trezor; tupiti. – 8. Trapná událost; část obličeje; etiopské platidlo; lešticí houba; fúrie; napomínat; pohřební hostina; granátové jablko. – 9. Německy „ještěr“; jehličnatý strom; písmeno řecké abecedy; kořen; tohoto roku; dovednost; belgický malíř a grafik; šlépěj; anglická zkratka účinné dávky; římská ochránkyně dobytka. – 10. Kmen ve střední Etiopii; germánská osamostatnělá zkrácenina jména Maria; domácky Albert; vklad při hře nebo sázce; nádoba na víno; islámský světec; ubytovací a pohostinské zařízení; přenášení kresby pauzovacím papírem; hle; patřící Ritě. – 11. Hlavní město Kalmycka; mistrovský stupeň technické vyspělosti v džudu; mezinárodní kód letiště Lake Union Seaplane Base; váleček k navíjení niti; pěšiny; válcovitý nástroj na válení těsta; francouzská zkratka Mezinárodní dělnické pomoci; patřící Gertě. – 12. Hustá bavlněná látka; tlumok; vesnice; seznam; sečné rány; jednotka kmitočtu; sdružení; přípravek proti škůdcům. – 13. Spoj vytvořený svařováním; běloveská kyselka; zobrazení inverze kumulativní křivky; domácky Leona; slovenský sbormistr; citoslovce rachotu. – 14. Domácky Livius; ženský princip v čínské filozofii; zakrnělý strom; schránka; ztráta kovů při tavení; drť. – 15. Stolní nádoba; papoušek; přítomnost plynu v perikardiálním vaku; oškubat. – 16. Technická nádoba; smyčky k pytláckému chytání zvěře; ?8/2?; ve velkém; trojnožka. – 17. ?4/2?; olizovat; přípravek k mazání; částečná resekce kloubu. – 18. Islámský mystický řád; mimoděk; český botanik; stará jednotka objemu v Etiopii.

 

KKS2024-4.kolo-obrazec