Kroužky hlásí - Ostraváci, Podskaláci

Ostraváci

 

Řešení stránky 29 z Křížovky a hádanky číslo 4 zaslalo celkem 26 řešitelů; děkujeme za kladné ohlasy a za přání úspěchů do dalších let. Na autorské řešení obměnky se dvěma hráči nepřišel nikdo, všichni nahradili šuměnku lékem a Fleišmana Fillem, což odpovídalo obepisu. Přesto tato hádanka zredukovala počet úplných řešení na polovinu, neboť nešlo uznat řešení s tvarem „Fillu“. Všichni vyřešili úlohy 1 a 21, naopak nejtěžší byla úloha 20, která byla řešena osmkrát. Správné řešení všech 23 úkolů zaslali tři řešitelé, z nichž měl při losování štěstí Petr Štefek, takže získává 200 Kč. Ze zbylých 25 řešení byli vylosováni Daniel Lukovský a Jiří Bednarski, každý z nich obdrží 100 Kč.

 


 

Podskaláci

Pražský kroužek se již čtvrtým rokem schází stylově nedaleko Podskalské celnice díky pohostinné laskavosti jedné z členek, která poskytuje pro schůzky prostorný pokoj s velkým stolem. Celý kroužek se kolem stolu vejde, setkání se účastní od 5 do 7 řešitelů. V roce 2019 Podskaláci uspořádali tradičně 11 schůzek, na nichž se řešily hlavně úkoly kroužkové celoroční soutěže. Bez absence tentokrát ročník absolvovali 4 členové (Šimek, Vodáková, Rusá, Olšanská), málem by se to zdařilo i Zahajskému, kdyby nezapomněl na prosincovou schůzku. Mladá řešitelka Andrea Skřivanová, která se rozmýšlela mezi pražskými kroužky, si nakonec vybrala k jejich upřímné radosti Podskaláky, zvýšila tím převahu žen a snížila alespoň trochu věkový průměr kroužku.

 

Křížovky již tradičně předkládal Vladimír Klos, jehož úvodní bonmot „Dneska je to lehké...“ patří již k tradicím schůzek, i když to není vždy pravda. Dagmar Rusá vyhrála všech 11 kol a s převahou zvítězila, s odstupem boj o druhé místo vyhrál P. Zahajský před P. Šimkem, dále se umístily M. Vodáková, V. Olšanská a A. Skřivanová.

AZ-kvízové otázky zadávala Dagmar Rusá a nejvíc správných odpovědí měla Marie Vodáková, následovali P. Šimek, P. Zahajský, V. Klos, V. Olšanská a A. Skřivanová. Hádanky vybíral Petr Šimek ze svého archivu otištěných v KaH. Suverénně opět vyhrála Dagmar Rusá, která vyřešila všech 120, dále se seřadili P. Zahajský, M. Vodáková, V. Olšanská, V. Klos a A. Skřivanová.

Jednou se mezi Podskaláky přišel podívat bývalý člen J. Eliáš, naopak zdraví už nedovolilo ani jednou přijet z Běchovic I. Růžičkovi. Další tři Podskaláci (M. Janků, B. Plachý a M. Veselý) sice na schůzky nechodí, ale vše zpovzdálí sledují, a Plachý s Veselým se aktivně zúčastnili kolínského mistrovství republiky, na němž kroužek obsadil v kategorii A překvapivě lichotivé 4. místo v křížovkách (které jako autor navíc nemůže luštit V. Klos) a 5. v hádankách.

 

Termínem setkávání je tradičně první čtvrtek v měsíci od 15.45 hodin. Několik židlí u stolu je ještě volných, případným zájemcům informace poskytne a dotazy zodpoví P. Šimek na e-mailu petr.simek@seznam.cz.

 

PeŠ