Lázeňské oříšky

Lázeňské oříšky 2014 - výsledky 3. kola

 

Hádanky – 3. kolo:

15 - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Cenek Jan, Červeňáková Marie, Čižmár Ján, Fišbach Milan, Hajíček Miroslav, Haman Petr, Husar Ivo, Jalůvka Rostislav, Jemelík Vladimír, Kalhous Pavel st, Kočí Stanislav, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Kožušník Milan, Kvěch Ladislav, Marešková Jana, Novák Robert, Pavelka Jan, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr; 14 - Foltas Petr, 13 – Sýkora Břetislav, Švarcová Marie; 10 - Varšaník Štefan,Vavreinovi,  Vodičková Jana; 6 - Vagaiová Dana; 3 –Tenglerová Helena.

Hádanky – po 3. kole:

45 - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Čižmár Ján, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kalhous Pavel st, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Pavelka Jan, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr; 44 - Foltas Petr, Hajíček Miroslav, Jalůvka Rostislav, Kočí Stanislav, Kožušník Milan, Kvěch Ladislav, Marešková Jana, Novák Robert; 43 -  Cenek Jan; 42 - Sýkora Břetislav, 41 – Švarcová Marie;  35 - Vavreinovi; 27 - Vagaiová Dana, 25 - Varšaník Štefan; 20 - Vodičková Jana; 11 -  Tenglerová Helena;

 

Křížovky – 3. kolo:

0 - Bezděk Karel, Čižmár Ján, Gašparín Pavol, Grossmann Zbyněk; Hajíček Miroslav, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Juráň Radovan, Kovářová Ivona, Nack Petr, Pláňava Eduard, Růžička Alois, Sedlák Moravský; Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valeš Václav, Valíček Petr, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 3 - Borkovský Ladislav, Štefek Petr; 5 - Dostál Vlastimil, Jalůvka Rostislav,Kalhous Pavel;  6 - Kvěch Ladislav; 8 -  Havel Jan; 9 -  Podzemský Pavel; 11-  Fišbach Milan, 12 - Kopřiva Jiří; Sýkora Břetislav; 13-  Vagaiová Dana;  14 - Pazdera Miroslav; 15 - Novák Robert,  19 - Říha Antonín; 21 - Kočí Stanislav,  Vašinka Jan; 27 - Kelnerová Růžena, Malúšek Rudolf; Špitálská Marie;

Křížovky – po 3. kole:

0 - Bezděk Karel, Čižmár Ján, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Juráň Radovan, Kovářová Ivona, Nack Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valeš Václav, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Pláňava Eduard, Růžička Alois, Sedlák Moravský, Valíček Petr, 3 -  Štefek Petr ; 6 - Grossmann Zbyněk; Hajíček Miroslav, 9 - Borkovský Ladislav;  10 - Podzemský Pavel; 12 -  Kvěch Ladislav; 13 - Jalůvka Rostislav; 14 - Pazdera Miroslav; 15 -  Kalhous Pavel, Sýkora Břetislav; 16 - Dostál Vlastimil;  19 - Fišbach Milan Havel Jan; 22 -  Kopřiva Jiří; 23 - Novák Robert;  28 -Vašinka Jan; 33 - Říha Antonín; 35 - Kočí Stanislav; 42 - Malúšek Rudolf; 45 - Vagaiová Dana; 69 - Kelnerová Růžena, Špitálská Marie;

 

Logika – 3. kolo:

27 - Bezděk Karel, Haman Petr, Jemelík Vladimír; 26 - Marek Daniel; 24 - Buchta Karel, Husar Ivo; 19 - Vodičková Jana; 14 - Tenglerová Helena; 12 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 9 - Sýkora Břetislav; 7 – Tvrzníková Marie;   3 - Vagaiová Dana

Logika – po 3. kole:

100 - Bezděk Karel, Haman Petr,  Jemelík Vladimír; 99 -Marek Daniel; 97 - Buchta Karel, Husar Ivo; 92 - Vodičková Jana; 77 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 34 - Tenglerová Helena;, 33 - Sýkora Břetislav; 17 – Tvrzníková Marie;15 - Vagaiová Dana;

 

Nejsou uvedeni ti, kteří neposlali 3. kolo. V křížovkách zbytečné ztráty za nevypsání tajenky.