Lázeňské oříšky

 

Lázeňské oříšky jsou roční čtyřkolovou řešitelskou soutěží jednotlivců v řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Kola jsou dvouměsíční a začínají 1. června, 1. září, 1. prosince a 1. března příslušného roku. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK 2013. Soutěž je vyhlašována a vedena na těchto svazových webových stránkách a také na stránkách pořádajícího kroužku Lázeňáci www.lazenaci, zúčastnit se jí může každý zájemce.

křížovky

hádanky

logika